Az Európa Tanács információszabadság egyezmény kidolgozásába kezdett

A TASZ és további 27 külföldi civil szervezet támogatja a kezdeményezést. 2006. május 22. és 23. között Manchesterben rendezték meg az információs jogok biztosainak IV. nemzetközi konferenciáját. A különböző országok információszabadsággal foglalkozó civil szervezeteinek képviselői május 24-én tartották a konferenciához csatlakozó találkozójukat.

A találkozón a résztvevő szervezetek elfogadtak egy információszabadsággal kapcsolatos nyilatkozatot, amelynek megfogalmazásában a TASZ is közreműködött. A nyilatkozat lefekteti az információszabadság érvényesüléséhez szükséges elveket, és felhívja az Európa Tanácsot!!!, hogy az egyezmény kidolgozása során ezeket vegye figyelembe. A Manchesteri Nyilatkozat nagy hangsúlyt fektet továbbá az egyezmény kidolgozásának nyilvánosságára, valamint arra, hogy a civil szervezeteket érdemben vonják be az előkészítési eljárásba.

Az egyezmény nem előzmény nélküli, az Európa Tanács hivatalos iratokhoz való hozzáférésről szóló 2002-es ajánlásán alapulna. Ez utóbbi ajánlás is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Európa Tanács tagállamaiban információszabadsággal kapcsolatos törvények szülessenek, az egyezmény kötelező erejénél fogva azonban sokkal inkább elő tudná mozdítani ezen alapjog megfelelő érvényesülését.

Töltse le a civil szervezetek nyilatkozatát!

Megosztás

Kapcsolódó hírek

[origo] vs. GKM 1:0

A TASZ képviseletével az [origo] első fokon pert nyert a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ellen.

A Parlamenthez fordult a TASZ a nem létező Tölgyessy-Bizottság ügyében

A parlamenti pártok képviselőcsoportjainak segítségét kértük, hogy az Alkotmány alapján a rendelkezésükre álló eszközökkel igyekezzenek eljárni, és derüljön ki, van-e hazánkban következménye annak, ha a kormány nevében eljáró illetékesek valótlanságot állítanak a nyilvánosság előtt és egy közérdekű adatközlést megtagadó hivatalos levélben.

Atomper - továbbra sem lehet megismerni a paksi kármentés részleteit

A Fővárosi Ítélőtábla április 20-án döntött az Energia Klub Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága elleni perének másodfokú tárgyalásán. A bíróság az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította, az ügyben a jogi képviseletet a TASZ látja el. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. Bár az Ítélőtábla döntése kedvező, a soron kívüli eljárás ellenére az Energia Klub továbbra sem ismerheti meg a kért adatokat.