Az Európa Tanács információszabadság egyezmény kidolgozásába kezdett

A TASZ és további 27 külföldi civil szervezet támogatja a kezdeményezést. 2006. május 22. és 23. között Manchesterben rendezték meg az információs jogok biztosainak IV. nemzetközi konferenciáját. A különböző országok információszabadsággal foglalkozó civil szervezeteinek képviselői május 24-én tartották a konferenciához csatlakozó találkozójukat.

A találkozón a résztvevő szervezetek elfogadtak egy információszabadsággal kapcsolatos nyilatkozatot, amelynek megfogalmazásában a TASZ is közreműködött. A nyilatkozat lefekteti az információszabadság érvényesüléséhez szükséges elveket, és felhívja az Európa Tanácsot!!!, hogy az egyezmény kidolgozása során ezeket vegye figyelembe. A Manchesteri Nyilatkozat nagy hangsúlyt fektet továbbá az egyezmény kidolgozásának nyilvánosságára, valamint arra, hogy a civil szervezeteket érdemben vonják be az előkészítési eljárásba.

Az egyezmény nem előzmény nélküli, az Európa Tanács hivatalos iratokhoz való hozzáférésről szóló 2002-es ajánlásán alapulna. Ez utóbbi ajánlás is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Európa Tanács tagállamaiban információszabadsággal kapcsolatos törvények szülessenek, az egyezmény kötelező erejénél fogva azonban sokkal inkább elő tudná mozdítani ezen alapjog megfelelő érvényesülését.

Töltse le a civil szervezetek nyilatkozatát!

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Amicust készítettünk az Alkotmánybíróságnak a Postatörvény kapcsán

A köztársasági elnök 2016. március 9-én kelt indítványa szerint március 1-jén elfogadott, a posta szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló törvényt az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével ellentétesnek tartja, ezért nem hirdette ki, hanem ehelyett előzetes normakontrollját kezdeményezte. A TASZ a köztársasági elnök indítványát támogató álláspontját a mai napon amicus briefben hozta az Alkotmánybíróság tudomására.

Részesüljön az információszabadság európai szintű védelemben!

Az Európai Emberi Jogi Egyezménynek nincs kifejezetten a közérdekű adatok megismerésének lehetőségét biztosító cikke, így a titkolózó államokat csak korlátozottan lehetett a strasbourgi bíróság előtt perelni. Évtizedeken át tartotta magát az a joggyakorlat a srasbourgi bíróságon, miszerint az állam által kezelt adatokhoz csak a személyes érintettsége okán, és csak az a személy férhet hozzá, akire az adat vonatkozik.

Nyert a TASZ: nagyobb védelmet a közérdekű bejelentőknek!

Jogerősen megnyerte a  TASZ, azt a pert, ami egy közérdekű bejelentő jogszerűtlen kizárását elrendelő határozat felülvizsgálata iránt indult. A bíróság döntése alapján egyértelműen kimondható, hogy súlyos eljárási hibáktól hemzsegő koncepciós eljárást folytatott a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kar Pintz György szabadalmi ügyvivő ellen, akinek a közérdekű bejelentésével egy súlyos informatikai hibát sikerült elhárítani, ezzel erősítve a magyar feltalálók védelmét.