Elég volt a titkolózó államokból!

Az Emberi Jogok Európai Bírósága november 8-án dönthet az információszabadság európai szintű védelmének kiterjesztéséről - vagy megfutamodik, és enged a magyar és a brit kormány nyomásának.

Az Európai Emberi Jogi Egyezménynek nem biztosítja a közérdekű adatok megismeréséhez való jogot mindenki számára. Ezért a titkolózó államokat sokáig csak korlátozottan lehetett a strasbourgi bíróság előtt perelni. Évtizedeken át az állam által kezelt adatokhoz csak a személyes érintettsége okán, és csak az a személy férhetett hozzá, akire az adat vonatkozott.

2009-ben a Bíróság a TASZ-nak köszönhetően egy fontos döntést hozott, miszerint a szólásszabadság sérelmével jár, ha egy jogvédő szervezet elől eltitkolják a közhatalom ellenőrzéséhez szükséges adatokat. A döntés nem terjesztette ki mindenkire a közérdekű adatigénylés alanyi jogát, a Bíróság ezt követően mégis egy sor hasonló ügyben támaszkodott erre az ítéletre, amely így az információszabadság strasbourgi védelmének magjává vált.

Kedden a strasbourgi bíróság ismét ítéletet hirdet egy olyan ügyben, amelynek fókuszában az információszabadság európai szintű védelme áll (Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary). Ebben az eljárásban a Társaság a Szabadságjogokért – a brit székhelyű Media Legal Defence Initiative-vel (MLDI), Campaign for Freedom of Information-nal (CFI), és ARTICLE 19-nal , valamint a bolgár az Access to Information Programme-mal (AIP) közösen – beavatkozóként vett részt. A Nagykamara elé utalt ügy lényegi kérdése, hogy megerősíti-e a strasbourgi bíróság korábbi gyakorlatát, vagy jogértelmezése eltér attól. Az eltérés lehet a nyilvánosság számára még kedvezőbb kiterjesztő, vagy akár arra nézve kedvezőtlenebb irány is. Mivel Magyarországon egyre kevésbé megismerhetőek a közérdekű adatok, az információszabadság európai szintű védelme a magyar nyilvánosság számára létfontosságú.

Aggodalomra ad okot, hogy a szervezetek álláspontját nemcsak a magyar kormány nem osztja, hanem az ügybe szintén beavatkozó brit kormány sem. Kedden kiderül, hogy mennyien támogatják a bíróság Nagykamarájában az információszabadságot korlátozó kormányzati érveket. Mi továbbra is megteszünk mindent, hogy az állam elszámoltathatóságát és átlátható működését célzó adatigénylések teljesítését minél magasabb szintű védelem övezze itthon és nemzetközi fórumokon is.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Nem vagyunk biodíszlet! - a nyílt kormányzásért szólal fel a TASZ

A Nyílt Kormányzati Együttműködéshez fordult a K-Monitor, a Sunlight Foundation, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és a TI Magyarország a közérdekű adatok megismerhetőségének újabb korlátozása, illetve a kormány és a civil szféra közötti érdemi párbeszéd hiánya miatt.

Nyílt levél az információszabadságért

2013. június 26-án kelt nyílt levelünkben a Transparency International Magyarországgal és a K-Monitorral arra kértük az alapvető jogok biztosát, hogy kezdeményezze az Alkotmánybíróságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) módosítása alaptörvény-ellenességének a megállapítását és a megsemmisítését. Tettük ezt azért, mert meggyőződésünk, hogy az Infotv.azon új rendelkezése, mely a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismeréseket kivonja az Infotv. hatálya alól, sérti a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapjogot, az Alaptörvénybe ütközik.

TASZ-vélemény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló T/10831. törvényjavaslatról

Újabb törvényjavaslatot nyújtottak be a Parlamentbe az állami tulajdonú gazdasági társaságok működésének átláthatóságának növelése érdekében. A javaslat bevezetne örömteli intézkedéseket, azonban több, célszerűtlennek tűnő megoldást is tartalmaz. Olvassa el a TASZ álláspontját!