Elvesztettük első fokon az atomos pert

A Fővárosi Bíróság április elsején hozott első fokon ítéletet a paksi atomerőmű 2-es blokkjának újraindításához kapcsolódó közérdekű adatok kiadásának ügyében. A bíróság elutasította a felperesek kérelmét, az Országos Atomenergia Hivatalnak nem kell kiadnia a szakértői anyagokat.

Az adatvédelmi törvény szerint az adatkérés megtagadásának jogszerűségét és megalapozottságát az adatot kezelő szerv köteles bizonyítani. Az ügy második tárgyalásán sem terjesztett elő az alperes Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága konkrét bizonyítási indítványt, és a Paksi Atomerőmű Rt. sem reagált a bíróság perbe hívására. A felperes szervezetek és az alperes is fenntartották kérelmeiket.


A bíróság nem jogerős határozatában megállapította, hogy jelen ügyben a 2001. évi LXXXI. törvényben kihirdetett a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény azon rendelkezését kell figyelembe venni, miszerint „a hatóságok környezeti információ kérése esetén a nyilvánosság rendelkezésére bocsátják a kért információt a nemzeti szabályozás keretében”, azaz az adatvédelmi törvénynek a közérdekű adatok kiadására vonatkozó rendelkezései alapján kell az ügyben dönteni.


A Bíróság a döntését, melyben a közérdekű adatok kiadását elutasította az adatvédelmi törvény 19.§ (5) bekezdésére alapozta: „Ha törvény másként nem rendelkezik, a belső használatra készült, valamint a döntés-előkészítéssel összefüggő adat a kezelését követő húsz éven belül nem nyilvános.” Az idézett rendelkezés mind a mai napig hatályos, azonban az Alkotmánybíróság 12/2004. (IV. 7.) AB határozatában kimondta, hogy az alkotmányellenes, és a törvényhozót 2004. december 31-ével a mulasztásos alkotmánysértés kiküszöbölésére hívta fel az Országgyűlést (a törvényt ezidáig nem módosították).


Kapcsolódó anyagok:

- Vesztettek a környezetvédők az atomperben - Népszabadság
- A zöldek folytatják az atompert - Magyar Nemzet

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Azt javasoljuk a parlamenti képviselőknek, hogy ne fogadjanak el két, mától tárgyalt törvényjavaslatot

Részletes elemzést küldtünk két, ma tárgyalni kezdett törvényjavaslattal kapcsolatban minden országgyűlési képviselőnek. Azt javasoljuk a képviselőknek, hogy a magánélet védelméről szóló és a gyülekezési jogról szóló törvényjavaslattal kapcsolatos meglátásainkat vegyék figyelembe, amikor a törvényjavaslatokhoz módosító javaslatokat fűznek, vagy azokról szavaznak, annak érdekében, hogy ne sérüljenek súlyosan az állampolgárok alapvető jogai.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) elemzése a magánélet védelméről szóló T/706. számú törvényjavaslatról

A Kormány múlt kedden, június 26-án törvényjavaslatot nyújtott be, ami címe szerint a magánélet védelméről szól. Az indítvány furcsasága, hogy új normatív tartalma alig van, így viszont kérdéses, hogy mi vele a jogalkotó szándéka.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) elemzése a gyülekezési jogról szóló T/707. számú törvényjavaslatról

A mai napon tartják az Országgyűlésben a gyülekezési törvény általános vitáját. Vannak, akik a mellett érveltek, hogy az új törvény nem hoz majd magával jelentős jogkorlátozást. A TASZ máshogyan látja, szerintünk a jogszabály-tervezetbe bele van kódolva, hogy szűkülni fog a tüntetések és a gyülekezés tere Magyarországon. Részletes szakmai elemzésünkben sorra vesszük a törvényjavaslat egyes pontjait.