Elvesztettük első fokon az atomos pert

A Fővárosi Bíróság április elsején hozott első fokon ítéletet a paksi atomerőmű 2-es blokkjának újraindításához kapcsolódó közérdekű adatok kiadásának ügyében. A bíróság elutasította a felperesek kérelmét, az Országos Atomenergia Hivatalnak nem kell kiadnia a szakértői anyagokat.

Az adatvédelmi törvény szerint az adatkérés megtagadásának jogszerűségét és megalapozottságát az adatot kezelő szerv köteles bizonyítani. Az ügy második tárgyalásán sem terjesztett elő az alperes Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága konkrét bizonyítási indítványt, és a Paksi Atomerőmű Rt. sem reagált a bíróság perbe hívására. A felperes szervezetek és az alperes is fenntartották kérelmeiket.


A bíróság nem jogerős határozatában megállapította, hogy jelen ügyben a 2001. évi LXXXI. törvényben kihirdetett a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény azon rendelkezését kell figyelembe venni, miszerint „a hatóságok környezeti információ kérése esetén a nyilvánosság rendelkezésére bocsátják a kért információt a nemzeti szabályozás keretében”, azaz az adatvédelmi törvénynek a közérdekű adatok kiadására vonatkozó rendelkezései alapján kell az ügyben dönteni.


A Bíróság a döntését, melyben a közérdekű adatok kiadását elutasította az adatvédelmi törvény 19.§ (5) bekezdésére alapozta: „Ha törvény másként nem rendelkezik, a belső használatra készült, valamint a döntés-előkészítéssel összefüggő adat a kezelését követő húsz éven belül nem nyilvános.” Az idézett rendelkezés mind a mai napig hatályos, azonban az Alkotmánybíróság 12/2004. (IV. 7.) AB határozatában kimondta, hogy az alkotmányellenes, és a törvényhozót 2004. december 31-ével a mulasztásos alkotmánysértés kiküszöbölésére hívta fel az Országgyűlést (a törvényt ezidáig nem módosították).


Kapcsolódó anyagok:

- Vesztettek a környezetvédők az atomperben - Népszabadság
- A zöldek folytatják az atompert - Magyar Nemzet

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Igényelj közérdekű adatot, amíg lehet!

A kormány újabb korlátokat szeretne állítani az állam elszámoltathatóságát biztosító közérdekű adatigénylések elé.

Az állami cégek is kötelesek elszámolni az Alkotmánybíróság szerint

Bodoky Tamás, az atlatszo.hu főszerkesztője közérdekű adatigénylésének ügyében a Kúria 2012-ben teret nyitott arra , hogy az egyre elszaporodó állami vállalatok kibújhassanak az átláthatóság követelménye alól. Ennek vetett véget az Alkotmánybíróság hétfői döntése. Az ügyben Bodoky Tamást a Társaság a Szabadságjogokért képviselte, amiben a jogvédő szervezetet az alkotmányjogi panasz elkészítése során az atlatszo.hu jogi stábja is segítette.

A bíróság kezében a trafikpályázatok nyilvánossága

Hat szervezet – a TASZ jogi képviseletével - közérdekű adatok kiadása iránti pert indít a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ellen a trafik-pályázatok nyilvánossága érdekében.