Esküvői tortát szerettek volna, de megtagadták tőlük

Az INCLO (International Network of Civil Liberties Organizations) felkérésére, kilenc másik szervezettel együtt mi is aláírtuk azt a beadványt, amelyet az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságához juttattunk el annak érdekében, hogy érveket sorakoztassunk fel a Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission ügyben David Mullins és Charlioe Craig oldalán.

A két fiatalember még 2012-ben tért be a Masterpiece Cakeshope cukrászdába, hogy esküvői tortát rendeljenek a saját esküvőjükre. A cukrászda tulajdonosa arról tájékoztatta őket, hogy a vallási meggyőződése alapján a cukrászdája  nem készít tortát azonos nemű párok esküvőjére.  

Colorado állam jogszabályai tiltják a közforgalmú üzletek számára, hogy faji hovatartozás, nemi identitás vagy szexuális irányultság alapján diszkriminálják a vásárlókat. Mullins és Craig panaszt nyújtott be az erre hivatott panasztestülethez azzal, hogy a Masterpiece cukrászda megsértette ezt a jogszabályt. A panasztestület megállapította a jogsértést. Ezt a döntést Colorado állam bírósága is megerősítette.

A Masterpiece cukrászda az USA legfelsőbb bíróságához fordult az állami bíróság döntése ellen azzal a kérdéssel, hogy vajon a coloradoi antidiszkriminációs jog nem sérti-e aránytalanul a cukrászda tulajdonosának vallásszabadsághoz való jogát. Hivatkozott arra, hogy a meggyőződése kifejezését védi az USA alkotmánynának első kiegészítése, márpedig a vallási meggyőződésével menne szembe, ha egy meleg párnak kellene esküvői tortát készítenie.

A Legfelsőbb Bíróság előtt tehát a mérleg egyik serpenyőjében a vallásszabadság és a vallási alapú vélemény kifejezése, míg a másik serpenyőben az egyenlő emberi méltóság és a megkülönböztetés tilalma van.

A beadványt készítő szervezetek szerint nagyon súlyosak azok a sérelmek,  amelyeket egy egyébként bárki más számára elérhető szolgáltatás megtagadása okoz. Nem számít, hogy van-e a közelben másik szálloda, másik reggeliző, másik munkahely, másik közszolga vagy másik pékség. Az sem számít, hogy mi a motivációja a diszkriminációnak. Nem lesz kevésbé fájdalmas az elszenvedőnek, ha a hátrányos megkülönböztetés egy vallási meggyőződésen alapszik. Egy szolgáltatás diszkriminatív megtagadása már önmagában “megfosztja a személyeket az ő egyéni méltóságuktól”, ahogyan az USA Legfelsőbb Bírósága arra már rámutatott a Roberts v. Jaycees ügyben. Ezek a diszkriminatív aktusok “hatással lehetnek a szívekre és az elmékre olyan módon, hogy azt valószínűleg soha nem lehet visszacsinálni”, ahogyan egy másik ügyben fogalmazott a bíróság.

Azt gondoljuk, hogy ha valaki a magánszférájából kilép a közszférába, mint ahogyan azt a cukrászda tulajdonosa is tette, amikor egy nyilvános üzletett nyitott, köteles bizonyos szabályokat elfogadni. Ilyen szabály, hogy nem különböztetjük meg embertársunkat pusztán azért, mert más a bőrszíne, más neme vagy más a szexuális irányultsága. Az ilyen megkülönböztetések mindig megalázzák a másik személyt. Ezt senki nem teheti meg a másikkal semmilyen alapon sem.

Az általunk is jegyzett beadványban több ország esetjogát mutatják be különböző szervezetek a világ minden tájáról, hogy a fentiekről meggyőzék az amerikai Legfelsőbb Bíróságot. Részvételünk elsődleges indoka, hogy az alapügyben a pár képviseletét partnerszervezetünk, az American Civil Liberties Union látta el, az ő felkérésükre csatlakoztunk az eljáráshoz.

A Legfelsőbb Bíróságnak megküldött levél angol nyelven itt elérhető.  

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Életbe lép az egyháztörvény módosítása, emiatt újabb perek várhatóak

Ma lép hatályba az egyháztörvény átfogó módosítása, aminek elvileg az eddigi jogsértő szabályozást kellene helyrehoznia. Azonban az új törvény egy olyan egyházszabályozást vezet be, ami továbbra is súlyosan csorbítja a vallásszabadságot, az egyházak egyenlőségét és az állam semlegességét.

Egyháztörvény: a kormány nem enged, tovább pazarolná az adófizetők pénzét

Elfogadhatatlan az, ahogyan a kormányzat módosítani akarja az egyháztörvényt. A módosító javaslat nincs összhangban az eddig meghozott alkotmánybírósági és nemzetközi bírósági ítéletekkel és nyíltan szembefordul az alkotmányosság elveivel. A jogsértő helyzet miatt az adófizetőknek már így is épp elég sokat, 176 millió forintot kellett fizetniük az egyházakat ért jogsértések kompenzálására; a helyzet fenntartása a közpénzek pazarlása is lenne egyben.

Megjelent A határ meghúzása c. jelentés

A lelkiismereti szabadság és az egyenlőség olyan alapvető jogok, amelyeket az emberi jogi egyezmények és az egyes országok alkotmányai is részleteznek. „A határ meghúzása – A lelkiismereti szabadság és az egyenlőséghez való jog ütközéseinek kezelése” c. jelentés e jogok három, egymással összefüggő aspektusát vizsgálta: a lelkiismereti szabadság és egyenlőség az LMBT+ személyek viszonylatában; lelkiismereti szabadság és reprodukciós jogok; a viseletben, hajviseletben és más vallási külsőségekben megnyilvánuló lelkiismereti szabadság.