Fél siker az atomperben

A Fővárosi Ítélőtábla visszaküldte az ügyet a Fővárosi Bíróságnak, mivel az első fokon eljáró bíróság tévedett abban, hogy a paksi atomerőmű 2. blokkjának újraindítására vonatkozó szakértői anyagok nem közérdekű adatok. Az Ítélőtábla megállapította, hogy igenis közérdekű adatok, azonban elképzelhető, hogy üzleti titoknak minősülnek vagy szerzői jogvédelem alatt állnak, de ezt az első fokon eljáró bíróságnak kell a megismételt eljárásban eldöntenie.

Több fontos kérdésben a felperes civil szervezeteknek adott az Ítélőtábla igazat, így a végzésében megállapította, hogy az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (OAH-NBI) ellen kellett a pert megindítani. Továbbá hibás volt az OAH-NBI érvelése, miszerint a többszörösen benyújtott adatkérésnél a korábbi adatkérésektől kell számítani a határidőket. Az Ítélőtábla szerint csak az a lényeges a határidők tekintetében, hogy az adatok kiadását elutasító választól számított 30 napon belül indítsák meg a pert és nem számít, hogy hányadik elutasításról van szó.A mai tárgyalás legfontosabb megállapítása az volt, hogy a felperesek által kért adatok, közérdekű adatoknak minősülnek, és nem tartoznak a döntés-előkészítő adatok körébe, hanem csak döntés meghozatalához szükséges adatoknak számítanak, azaz nem vonatkozik rájuk az adatvédelmi törvényben meghatározott automatikus nyilvánosság korlátozás. A bíróság megállapította, hogy az Aarhus-i Egyezmény alapján is fokozott közérdek fűződik az adatok megismeréséhez.Az Ítélőtábla jelen tárgyaláson nem tudott ítéletet hozni, mivel az első fokú eljárásban a bíróság eltérő álláspontja miatt nem került sor annak a bizonyítására, hogy a kért adatok üzleti titoknak minősülnének vagy szerzői jogvédelem alá tartoznának.A Fővárosi Ítélőtábla ezért az első fokon eljáró bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezte, melyben azt kell eldönteni, hogy ezen közérdekű adatok kiadását jogszerűen tagadta-e meg az alperes arra hivatkozással, hogy üzleti titoknak, illetve szerzői jogvédelem alá tartozó adatnak minősülnek. Az új eljárásban a mai határozat iránymutatása szerint kell tisztázni ezeket a kérdéseket.
 

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Tovább a lejtőn – elfogadta a kormány a Nemzeti Korrupcióellenes Programot

A tervezethez képest tovább gyengült a kormány korrupcióellenes programja, kikerült belőle a pártfinanszírozás és a közérdekű bejelentőket védő törvény reformja, és nem foglalkoznak a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozataival sem. Cserébe szigorúbb szabályokra számíthat a civil és az üzleti szektor.

Elnöki vétó után: mit kell még tenni az információszabadság győzelméért?

A TASZ álláspontja szerint az információszabadságról szóló törvénynek a trafikbotránnyal egy időben elfogadott módosítása súlyosan sérti a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot. Ezért a TASZ – más szervezetekkel együtt – azt kezdeményezte, hogy az államfő ne írja alá a törvénymódosítást, hanem küldje az Alkotmánybírósághoz.