Ha bejelentést teszek, az a baj, ha hallgatok róla, az a baj

A szabadalmi ügyvivői kamara kizárta azt a tagját, aki jóhiszemű közérdekű bejelentést tett egy súlyos törvénysértésről. Álláspontunk szerint a döntés elfogadhatatlan, ezért az ügyben fellebbezést nyújtunk be a bírósághoz.

Az ügy előzménye, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) honlapján egy óriási informatikai hiányosság eredményeképp több mint egy évig nyilvánosan elérhetőek voltak szabadalmi titkok.

Ezt a magyar műszaki fejlesztést sújtó példátlan hanyagságot szúrta ki a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület (MSZTE) és felmérve, hogy ez mekkora kárt okozhat a szabadalmi bejelentőknek, közérdekű bejelentést tett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál, amely a törvényességi felügyeletet gyakorolja a hibázó SZTNH felett. A minisztérium érthetetlen okból úgy látta célszerűnek, ha maga a vétkes Hivatal folytatja le a vizsgálatot. A Hivatal nem volt hajlandó a történtekért vállalni a felelősséget és hackertámadásként állította be az informatikai „bakit”.

A felelősség vállalása helyett megindult a bűnbakkeresés. Az SZTNH elnöke, dr. Bendzsel Miklós által személyesen felügyelt szabadalmi ügyvivői kamara fegyelmi eljárást indított pont az ellen, aki a jogsértést felfedezte és a közérdekű bejelentést megtette. A fegyelmi tárgyalás február 25-én volt, melynek botrányosságát videófelvétel is igazolja. Az eljárás alá vont civil szervezet elnökének védelmét a TASZ ügyvédje látja el, akinek egyetlen indítványának sem adott helyt a fegyelmi bizottság, ami azt jelenti, hogy nem is volt kíváncsi az ügyvéd bizonyítékaira, nemhogy mérlegelte volna azokat.

A közérdekű bejelentőt kizárták a szabadalmi ügyvivői kamarából (amely döntés a bírósági fellebbezés miatt szerencsére egyelőre nem hajtható végre). Az indokolás szerint nem járt el lelkiismeretesen, mert a hibáról kizárólag a felügyeleti szervet értesítette, a hibázó – és későbbiekben a botrány elbagatellizálására törekvő - SZTNH-t nem. Az MSZTE elnökével szemben alkalmazott lehető legsúlyosabb szankció azért is elfogadhatatlan, mert a megállapított tényállás szerint nem közvetlenül ő töltötte le a bizonyítékul szolgáló szabadalmi bejelentéseket, hanem csak közvetítette az Egyesület tagjai által feltárt visszásságot. A közérdekű bejelentő kamarai kizárása álláspontunk szerint elfogadhatatlan döntés, ezért az ügyben fellebbezést nyújtunk be a bírósághoz.

A fegyelmi tárgyaláson a jogi képviselő bejelentette, hogy az MSZTE elnöke a tárgyalást megelőzően élt az új közérdekű bejelentők védelméről szóló törvény nyújtotta lehetőséggel, és az alapjogok biztosához fordult, így minden retorzió, ami a bejelentése miatt éri, jelen helyzetben jogellenesnek minősül.

Ember legyen a talpán, aki Horváth András házkutatása és ezután a fegyelmi eset után még megpróbál a közjóért valamit tenni.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Törvénysértő lehet a Horváth András elleni büntetőeljárás

A Társaság a Szabadságjogokért, a TI-Magyarország, a K-Monitor és az atlatszo.hu közös közleménye. Láthatóan nagyobb vehemenciával nyomoz a rendőrség a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) súlyos korrupciós vádakkal illető Horváth András ellen tett feljelentés miatt, mint az egykori adóellenőr által tett közérdekű bejelentés ügyében.

Jogsértő óvodavezetői döntés miatt közérdekű bejelentéssel éltünk

Több miskolci köznevelési intézmény vezetője döntött úgy, hogy a felügyeletük alá tartozó gyerekekkel részt vesznek egy országgyűlési képviselő által egy héttel a választási kampány előtt szervezett rendezvényen, és a szülőket kötelezték arra, hogy kísérjék el gyerekeiket. A TASZ szerint ez a döntés ellentétes a nemzeti köznevelési törvénnyel, valamint a gyerekek és szüleik lelkiismereti szabadsághoz való jogával. A jogsértésre közérdekű bejelentésben hívtuk fel a figyelmét a fenntartó önkormányzatnak.

Nincs rendben, hogy Horváth Andrásra rászállt a nyomozó iroda

2013: adott egy ellenőr, egy zöld dosszié és pár rendszerszintű áfacsalás

2017: az áfacsalások a NAV szerint nem áfacsalások, a zöld dosszié rég lefoglalva porosodik, az ellenőr pedig immár gyanúsított, hiszen nem miatta, hanem ellene indul büntetőeljárás. Ennyit a közérdekű bejelentők védelméről - mondhatnánk, de továbbra is elkötelezetten képviseljük a kiállásáért ellehetetleníteni próbált Horváth Andrást, és a rendőrség által nemrég közölt gyanúsítás ellen panaszt fogalmaztunk meg.