Barion Pixel TASZ | Hol pattog a labda? – Nyilvánosak a közpénzből fenntartott kosárlabda csapat szerződései

Hol pattog a labda? – Nyilvánosak a közpénzből fenntartott kosárlabda csapat szerződései

Közérdekű adatok azok a szerződések, amelyeket a Falco KC kosárlabda klubjától kért a Nyugat.hu hírportál. A Szombathelyi Törvényszék döntésének a jelentősége, hogy kimondta, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság közfeladatot lát el, ezért el kell számolnia a nyilvánosság felé a gazdálkodásáról.

Jogerősen pert nyert a Nyugat.hu a Falco KC Szombathely Kft. ellen közérdekű adatok kiadása iránt indított perben a Szombathelyi Törvényszéken. A hírportál többek közt arra volt kíváncsi, hogy 2009. január 1. és 2010. december 31. napjáig terjedő időszakban mikor és milyen összegű kifizetéseket teljesített a kizárólagos önkormányzati tulajdonú cég a Popgyákunik és Bozzay Ügyvédi Iroda részére, és ezen kifizetések milyen szerződésen, illetve jogcímen alapultak. A Falco KC a közérdekű adatkérést többek között arra hivatkozva tagadta meg, hogy a cég nem közfeladatokat lát el, ezért nem köteles kiadni az adatokat.

A Nyugat képviseletét ellátó dr. Szendrő-Németh Tamás ügyvéd (aki a TASZ regionális programjában dolgozik) elmondta, a bíróság jogerős ítéletével kötelezte a Falcot a szerződések kiadására, továbbá tájékoztatást kell adni arról is, hogy a megállapodás alapján az ügyvédi iroda mennyi ideig kezelhette a pénzt a számláján és jogosult volt-e a kamat megtartására. Szintén nyilvánosságra kell hozni, hogy az alperes mikor és mekkora összeget utalt át a Chathill Sport Enterprises Limited és az Executive Pro Managment cégek javára, és közölni kell, hogy a kifizetések milyen szerződésen, illetve jogcímen alapultak.

A peres eljárás központi kérdése az volt, hogy a Falco – mint egy önkormányzati tulajdonú cég – közfeladatot ellátó szervezetnek tekinthető-e. Már az elsőfokú ítélet is kiemelte, hogy „az alperes olyan önkormányzati feladatokat is ellátott, amelynek során önkormányzati vagyont is kezelt, részesült önkormányzati költségvetési támogatásban, és tevékenységét jórészt közpénzek felhasználásával valósította meg.” A másodfokú bíróság azzal a kiegészítéssel hagyta jóvá az elsőfokú ítéletet, hogy az alperes a sportról és az önkormányzati  vagyon kezeléséről szóló önkormányzati rendeletek alapján is közfeladatot lát el a sport támogatásával, illetve 100 %-os önkormányzati tulajdonú cégként vagyonkezelői végez.

Az ítélet azért jelentős, mert az Országgyűlés 2010-ben hatályon kívül helyezte azt a törvényi rendelkezést, amely egyértelművé tette, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kötelezhetőek adatszolgáltatásra, vonatkoznak rájuk az átláthatóságot biztosító törvények. Ez a változtatás komoly jogértelmezési bizonytalanságokat szült. Az adatvédelmi biztos is az egyik állásfoglalásában arra a megállapításra jutott, hogy az ominózus törvénymódosítás követően „korlátozódott az állami és az önkormányzati tulajdonban álló cégek kezelésében lévő adatok nyilvánossága. Míg az állami cégek esetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezik arról, hogy közérdekből nyilvános minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó közérdekű adatnak nem minősülő adat, az önkormányzati vagyonról ilyen rendelkezés nincs.” Ezt a jogértelmezést meghaladta a mostani ítélet, amely hivatkozási alapként szolgálhat más önkormányzati tulajdonú cégek elleni peres eljárásokban” – mondta Dr. Szendrő Németh Tamás, a TASZ ügyvédje.   Az ügyvéd azt is kiemelte, hogy a konkrét ügyön túlmutat az a rendkívül pozitív tendencia, miszerint Vas megyében ez a negyedik jogerős ítélet melyben az ítélkező bíróságok következetesen a közérdekű adatok nyilvánossága mellett foglaltak állást, mind a SZOVA, mind a Szombathelyi Polgármesteri Hivatal, és most a Falco ügyében is.

A bíróság az alábbi jogszabályhelyekre hivatkozva kötelezte az alperest az adatszolgáltatásra:

1990. évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról kimondja:

8. § (1) bekezdése: A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: ,,…..művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.” 9. § (4) bekezdése: A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat.

2004. évi I. törvény a sportról

55. § (6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget. 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

6/2002. (III. 28.) rendelete a sportról

4. §

Az Önkormányzat a sport támogatására fordított összeg nagyságát minden évben költségvetési rendeletében határozza meg. 

5. §.

Az Önkormányzat által a sport támogatására biztosított összeget az alábbi területekre kell fordítani:

e./      versenysport – élsport támogatása,

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

29/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelete Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Az Önkormányzat vagyonának kezelői és jogállásuk

13. §

(1)  Az Önkormányzat vagyonkezelő szervei:

d)     az állam, a helyi önkormányzat, az a)-b) alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet

Az 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

19. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

(3) Az (1) bekezdésben említetteknek lehetővé kell tenniük, hogy a kezelésükben lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse. 

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.