Holokauszt-tagadás újra - véleményeztük a törvényjavaslatot

A TASZ álláspontja szerint – mint azt már több, a holokauszt tagadásának kriminalizálására vonatkozó törvényjavaslat során kifejtettük (T/9584, T/9861) – az antiszemitizmus és a kirekesztő, rasszista szemléletmód és az ilyen vélemények nyílt hangoztatása súlyos problémát jelent, azonban a holokauszt tagadásának büntetőjogi tiltása nem megoldás. Olvassa el álláspontunkat!

Felmérések bizonyítják, hogy a nemzeti, etnikai, vallási kisebbségekkel szembeni előítéletek és kirekesztő attitűd egyre inkább része mindennapjainknak. Ezt a helyzetet megszüntetni azonban nem egyes, a holokauszt tragédiáját tagadó, kétségbe vonó, jelentéktelen színben feltüntető emberek börtönnel való fenyegetése fogja megoldani, hanem elsősorban jogon kívüli társadalompolitikai eszközök, mint a nemzeti alaptanterv átalakítása, az anti-diszkriminációs oktatás bevezetése, stb. 

A TASZ álláspontja szerint a kriminalizálás nem megfelelő eszköz.  Amennyiben azonban a holokauszt tagadása bűncselekményt is megvalósít – így például a közösség tagja elleni izgatást, kegyeletsértést, rágalmazást, becsületsértést -, akkor a jogalkalmazó már most is fel tud lépni. 

Jelenleg a magyar büntetőjogi rendszerben kimutatható problémák sokkal inkább abból fakadnak, hogy a rendőrség, bíróság, ügyészség nem alkalmazza a meglévő törvényi tényállásokat és nem képes érvényt szerezni a jogerős bírói ítéleteknek.

Az azonban, ha a büntetőjog nem üldözi bizonyos álláspontok hangoztatását, még nem jelenti azt, hogy az államnak is értékítélettől mentesnek kell maradnia. A közhatalmat gyakorlók és a politikusok részéről ugyanis elvárható, hogy minden olyan esetben, amikor a holokauszt tagadásával a holokauszt első, második, harmadik generációs túlélőinek traumáját teszik nevetség tárgyává, akkor az alkotmányos értékek közvetítésével adjanak hangot annak, hogy az ilyen nézetek elfogadhatatlanok. 

A büntetőjog elsősorban nem szimbolikus értékek közvetítésére való, az ultima ratio elvből fakadóan a jogalkotónak egyéb eszközöket kell először alkalmaznia. Az álláspontunkat innen letöltheti.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

KISOKOS: Mit tehetek, ha politikai szabadságjogaimat megsértették?

Ha valakit politikai szabadságjogai valamelyikében sérelem ér, az alábbi lehetőségek közül választhat a jogsérelem orvoslása érdekében:

10 tipp a sajtó ellen politikusoknak!

Hétvégén Kötcsén megint testi erővel akadályoztak egy újságírót munkája elvégzésében, az Index.hu szerint a TEK munkatársai léptek fel így kollégájukkal szemben. Egyre bevettebb gyakorlat ez, pedig az igazán furfangos politikusok csak legvégső esetben nyúlnak erőszakhoz a kényelmetlen kérdéseket feltevő újságírók ellen. Nekünk szerencsére vannak más ötleteink: íme 10 tipp politikusoknak arra, hogyan rázzák le ezeket a semmirekellő firkászokat a mindennapokban.  

 csendesforradalmar_gomb.png

Dojcsák Dalma

Segítsd te is az újságírók elől menekülő országgyűlési képviselők munkáját!

Az MNB alapítványok botrányát firtató újságírókat Kövér László egy nappal tegnapi kérdéseik után kitiltotta a Parlamentből. Az újságírók azért nem léphetnek be az épületbe, mert nem csak azon a kevés kijelölt helyen tették fel kérdéseiket, amit a házelnök engedélyez nekik. Az újságírók feladata egy demokráciában a tájékoztatás, és ezt nem korlátozhatja önkényes indokokkal az országgyűlés elnöke. Pedig a jelenlegi szabályok alapján országgyűlési képviselők könnyedén elkerülhetik a Parlament forgatásra kijelölt folyosóit.