Ismételten a kormányhoz fordultunk a sávolyi döntés ügyében

A TASZ 2010. március 1-én kérte a Miniszterelnöki Hivatalt, hogy a sávolyi beruházással kapcsolatos kormányülés összefoglalóját, a beruházással kapcsolatos előterjesztéseket és az ülés vonatkozó hanganyagát hozza nyilvánosságra, mert véleményünk szerint ezek az adatok adhatnak magyarázatot arra a pikáns kérdésre, hogy a Pénzügyminisztérium kifejezett tiltakozása ellenére miért erőltette a Kormány a 35 milliárd forintos állami szerepvállalást. Nem kaptunk elfogadható választ, ezért újabb lépéseket teszünk.

Az adatigénylésére a Miniszterelnöki Hivatal részben válaszolt csupán. A témához kapcsolódó előterjesztést megkaptuk, azonban az érdemi információt, a vitát tartalmazó összefoglalót csak kivonatoltan küldték meg a részünkre.

A válasznak az ülés összefoglalóira vonatkozó része így fest:

"B. Előterjesztés a Sávoly Motorcentrum Kft. részére nyújtandó beruházási kölcsönről és az ahhoz kapcsolódó költségvetési készfizető kezesség vállalásról

Előterjesztő: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

A Kormány felhívta a pénzügyminisztert, hogy a Gazdasági Kabinet 2009. október 13-i ülésén elhangzott észrevételek tisztázása érdekében még e héten szervezzen egyeztetést, egyben felhatalmazta a miniszterelnököt, hogy [...] a Kormány két ülése között meghozza a Kormány hatáskörébe tartozó döntéseket."

Látható, hogy a megküldött információkból nem derül ki, hogy ki és milyen érvekkel kardoskodott az állami szerepvállalás mellett. Jogilag a helyzet elég pikáns. A TASZ tavaly lezárult, a kormányülések megismerhetőségével kapcsolatos próbapere nem hozott megnyugtató eredményt. Bár a bíróság általánosságban kimondta, hogy az összefoglalók nyilvánosak, a nyilvánosságra hozatalt úgy tette lehetővé, hogy az adatkezelő MEH független jogalkalmazói kontroll nélkül maga döntheti el, hogy mely részadatokat takarja ki arra történő hivatkozással, hogy azok megismerhetősége veszélyezteti a Kormánynak az illetéktelen, külső befolyástól mentes működését. (A bírósági döntés részletes elemzéséről itt olvashat bővebben.)

A hatályos szabályozás (adatvédelmi törvény 19/A.§) mögött meghúzódó alkotmányjogi megfontolás az, hogy a kormányok csak akkor tudnak hatékonyan működni, ha egységes testületként jelennek meg a közvélemény előtt.

Jelen esetben ez a védendő érdek – a kormány külső politikai egysége – nem állapítható meg több okból sem, ezért a nyilvánosságkorlátozás tartalmi indokoltsága sem áll fenn szerintünk. Egyik ilyen ok, hogy a Pénzügyminisztérium egyes, a nyilvánosság számára is elérhető dokumentumaiból kiderül: Oszkó Péter pénzügyminiszter nem támogatta a beruházást. A másik fontos ok, hogy a kormányfő, és ezzel együtt kormányának megbízatása hamarosan lejár, ezért nem áll fenn annak a veszélye, hogy a jövőben bárki illetéktelenül befolyásolná a kormányt döntéshozatali eljárása során. A törvényi szabályozás pedig nem általában a Kormány, hanem a mindenkori, hivatalban lévő Kormány, mint testület integritását védi. A TASZ ezért ismételt adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Hivatalhoz a mai napon. Álláspontunkat készek vagyunk bíróság előtt is képviselni.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Igényelj közérdekű adatot, amíg lehet!

A kormány újabb korlátokat szeretne állítani az állam elszámoltathatóságát biztosító közérdekű adatigénylések elé.

Az állami cégek is kötelesek elszámolni az Alkotmánybíróság szerint

Bodoky Tamás, az atlatszo.hu főszerkesztője közérdekű adatigénylésének ügyében a Kúria 2012-ben teret nyitott arra , hogy az egyre elszaporodó állami vállalatok kibújhassanak az átláthatóság követelménye alól. Ennek vetett véget az Alkotmánybíróság hétfői döntése. Az ügyben Bodoky Tamást a Társaság a Szabadságjogokért képviselte, amiben a jogvédő szervezetet az alkotmányjogi panasz elkészítése során az atlatszo.hu jogi stábja is segítette.

A bíróság kezében a trafikpályázatok nyilvánossága

Hat szervezet – a TASZ jogi képviseletével - közérdekű adatok kiadása iránti pert indít a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ellen a trafik-pályázatok nyilvánossága érdekében.