Jogellenes a TEK akciója

A Terrorelhárítási Központ (TEK) “személy- és létesítménybiztonsági intézkedés" céljából március 8-ától legkésőbb március 16-án éjfélig lezárta a köztársasági elnök hivatal előtti Szent György teret és több környékbeli utcát. A TASZ álláspontja szerint a Sándor palota előtti rész lezárása jogellenes.

Az Alaptörvény negyedik módosításának mai megszavazása után a köztársasági elnöki hivatal előtti tér lenne a legfontosabb területet a tüntetők számára. Ezért a TEK akciója nem tekinthető másnak, mint a jogszerű tüntetések megakadályozásának.

A TASZ felhívja a figyelmet arra, hogy a köztársasági elnöki palota önmagában nem szorul többletvédelemre, a március 15-i ünnepség előkészítése nem legitim indok jogszerű gyülekezések akadályozására, és a békés demonstrációk semmiféleképpen sem tekinthetők nemzetbiztonsági kockázatnak.

Az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy a rendőrség „biztonsági műveleti területté” nyilvánítással megakadályozta az állampolgárok gyülekezési jogának gyakorlását. 2013. február 12-én azonban az Alkotmánybíróság kimondta, (3/2013. (II. 14.) AB határozat), hogy a közterületek önkényes átminősítése sérti a gyülekezési szabadságot. Ilyen esetekben a bíróságnak 3 napon belül és érdemben kell felülvizsgálnia a gyülekezési jogot korlátozó határozat jogszerűségét és indokoltságát.

“A Sándor-palota környékének műveleti területté nyilvánítása teljesen ellehetetleníti azoknak az állampolgároknak a gyülekezési jogát, akik jogszerűen, demokratikusan és békésen kívánják a köztársasági elnök tudomására hozni a véleményüket” – mondta el Hegyi Szabolcs, a TASZ politikai szabadságjogi programvezetője.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A hazai gyülekezési jognak erősebb garanciákra van szüksége

A magyar állam nem orvosolta azokat a jogszabályi hiányosságokat, amelyek a múltban többször a gyülekezési jog állami megsértéséhez és Magyarország strasbourgi elmarasztalásához vezettek. Hiába született időközben új gyülekezési törvény, továbbra sincsenek kellő garanciák, amelyek kivédenék a békés gyülekezéshez való jog ismételt sérelmét – mutat rá a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közös beadványa, amelyet a strasbourgi ítéletek végrehajtását ellenőrző Miniszteri Bizottságnak írtak.

Nyílt levél a Rendőrfőkapitánynak: biztosítsa a polgárok szabad gyülekezését!

Nyílt levélben kérjük Budapest Rendőrfőkapitányát, hogy tájékoztasson minket és a közvéleményt arról, hogy a rendőrség hogyan biztosítja, hogy az Országgyűlés alakuló ülése előtti, alatti és utáni időpontok során a gyülekezni kívánók élni tudjanak alkotmányos jogukkal.

Megtámadtuk Toroczkai ásotthalmi rendeletét

Toroczkai László hírhedt rendelete alaptörvény-ellenesen korlátozza az Ásotthalmon tartózkodók alapjogait: lényegében betiltja az iszlám vallás gyakorlását, valamint a nem-hagyományos család- és házasságfelfogások melletti kiállást. Az alapvető jogok biztosánál kezdeményeztük a rendelet Alkotmánybíróság előtti megtámadását.