Jogellenes a TEK akciója

A Terrorelhárítási Központ (TEK) “személy- és létesítménybiztonsági intézkedés" céljából március 8-ától legkésőbb március 16-án éjfélig lezárta a köztársasági elnök hivatal előtti Szent György teret és több környékbeli utcát. A TASZ álláspontja szerint a Sándor palota előtti rész lezárása jogellenes.

Az Alaptörvény negyedik módosításának mai megszavazása után a köztársasági elnöki hivatal előtti tér lenne a legfontosabb területet a tüntetők számára. Ezért a TEK akciója nem tekinthető másnak, mint a jogszerű tüntetések megakadályozásának.

A TASZ felhívja a figyelmet arra, hogy a köztársasági elnöki palota önmagában nem szorul többletvédelemre, a március 15-i ünnepség előkészítése nem legitim indok jogszerű gyülekezések akadályozására, és a békés demonstrációk semmiféleképpen sem tekinthetők nemzetbiztonsági kockázatnak.

Az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy a rendőrség „biztonsági műveleti területté” nyilvánítással megakadályozta az állampolgárok gyülekezési jogának gyakorlását. 2013. február 12-én azonban az Alkotmánybíróság kimondta, (3/2013. (II. 14.) AB határozat), hogy a közterületek önkényes átminősítése sérti a gyülekezési szabadságot. Ilyen esetekben a bíróságnak 3 napon belül és érdemben kell felülvizsgálnia a gyülekezési jogot korlátozó határozat jogszerűségét és indokoltságát.

“A Sándor-palota környékének műveleti területté nyilvánítása teljesen ellehetetleníti azoknak az állampolgároknak a gyülekezési jogát, akik jogszerűen, demokratikusan és békésen kívánják a köztársasági elnök tudomására hozni a véleményüket” – mondta el Hegyi Szabolcs, a TASZ politikai szabadságjogi programvezetője.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A TASZ támogatja a CEU elűzése ellen tiltakozókat/ The HCLU supports the protesters against the expulsion of CEU

ENGLISH BELOW

Polgárok ezrei fejezték ki eddig is tiltakozásukat a Central European University (CEU) ellehetetlenítése ellen. A tiltakozás közügyet érint, közhatalmi döntést kritizál, ezért alkotmányos védelmet élvez. A TASZ ismételten kifejezi szolidaritását a CEU-val, és felajánlja segítségét az eddigi, illetve a jövőbeli tiltakozóknak. A TASZ ingyenes jogi tanácsadással, és ha szükséges, ingyenes jogi képviselettel segít, felhasználva a politikai szabadságjogok védelmével kapcsolatos széleskörű tapasztalatát.

Tiltakozz, nem vagy egyedül!

A politika nem azonos azzal a posvánnyal, amit joggal gondolunk a pártpolitikáról. A politika saját ügyeink intézése: minden olyan rendszernek ez az alapja, ami az állampolgárok részvételét értéknek tekinti. Nincs is ennél erősebb érték: a vita előre visz, a másik eltiprása visszavet. Tehát a közügyek alakulásába mindenkinek bele lehet szólnia, és nem csak négy évente. Sőt, a távolságtartás a közügyektől egyre nagyobb felelőtlenség. Azoknak, akik az hitték, hogy ha ők távol tartják magukat a politikától, akkor majd az sem fog beleszólni az ő életükbe, végérvényesen rá kell jönniük, hogy ez nincs így.

Az ’56-os megemlékezéssel kapcsolatos állami feladatokról és azok elmulasztásáról

Jogsértő az, hogy a forradalom hivatalos, állami megünneplésére nem engedtek be minden állampolgárt, hanem egyeseket vélt véleményük miatt kizártak, míg másokat nem védtek meg akkor, amikor a véleménynyilvánításuk miatt atrocitások érték őket a tömegben. Hiába magáncég volt megbízva a rendezvény biztosítási feladataival, a rendőrség kötelességeit ez nem teszi zárójelbe, felelőssége nem hagyható figyelmen kívül.