Jogellenes a TEK akciója

A Terrorelhárítási Központ (TEK) “személy- és létesítménybiztonsági intézkedés" céljából március 8-ától legkésőbb március 16-án éjfélig lezárta a köztársasági elnök hivatal előtti Szent György teret és több környékbeli utcát. A TASZ álláspontja szerint a Sándor palota előtti rész lezárása jogellenes.

Az Alaptörvény negyedik módosításának mai megszavazása után a köztársasági elnöki hivatal előtti tér lenne a legfontosabb területet a tüntetők számára. Ezért a TEK akciója nem tekinthető másnak, mint a jogszerű tüntetések megakadályozásának.

A TASZ felhívja a figyelmet arra, hogy a köztársasági elnöki palota önmagában nem szorul többletvédelemre, a március 15-i ünnepség előkészítése nem legitim indok jogszerű gyülekezések akadályozására, és a békés demonstrációk semmiféleképpen sem tekinthetők nemzetbiztonsági kockázatnak.

Az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy a rendőrség „biztonsági műveleti területté” nyilvánítással megakadályozta az állampolgárok gyülekezési jogának gyakorlását. 2013. február 12-én azonban az Alkotmánybíróság kimondta, (3/2013. (II. 14.) AB határozat), hogy a közterületek önkényes átminősítése sérti a gyülekezési szabadságot. Ilyen esetekben a bíróságnak 3 napon belül és érdemben kell felülvizsgálnia a gyülekezési jogot korlátozó határozat jogszerűségét és indokoltságát.

“A Sándor-palota környékének műveleti területté nyilvánítása teljesen ellehetetleníti azoknak az állampolgároknak a gyülekezési jogát, akik jogszerűen, demokratikusan és békésen kívánják a köztársasági elnök tudomására hozni a véleményüket” – mondta el Hegyi Szabolcs, a TASZ politikai szabadságjogi programvezetője.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Útmutató tüntetőknek

Mikor igazoltathat a rendőr?

Közterületen gyakorlatilag bárkit igazoltathat a rendőr, ennek célját azonban köteles neked megmondani. A törvény szerint ilyen cél lehet például a közrend vagy a közbiztonság védelme, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési cél, továbbá, ha ez a jogaidnak vagy mások jogainak védelme érdekében szükséges. Automatikusan nem mindig közli a rendőr az igazoltatás okát, de kérdésedre köteles azt megmondani! Ha ezt előzetesen megtagadná arra hivatkozva, hogy ezzel veszélyeztetné az intézkedés eredményességét, akkor is legkésőbb az igazoltatást követően közölnie kell veled annak okát, célját.

Bíróság mondta ki, hogy jogszerűtlenül oszlatta fel a rendőrség a Ligetvédők tiltakozásást

Még 2016. júniusában gyűltek össze a ligetvédő aktivisták az azóta lebontott Közlekedési Múzeum előtt azért, hogy tiltakozzanak a Városligetben folyó beruházások ellen.

A tüntetések megtartása nem köthető engedélyhez

A kormányhivataltól kérjük annak a gödöllői rendeletnek a törvényességi vizsgálatát, amelyik engedélyhez köti a tüntetések megtartását. A törvényben garantált gyülekezési szabadság korlátozására az önkormányzatnak nincs felhatalmazása.