Kerülje meg a rendszert, és akkor minden jó lesz!

Az alábbi tartalmak aktualitásukat vesztették.

A legfrissebb tájékoztatók a

VÁLASZTASZ.HU

oldalon találhatók.

Újdonság a választási kérelmek terén: akkor is elutasíthatják kérelmünket, ha túl pontosan tartjuk be az on-line kérelmezési rendszer utasításait. Felszólítottuk az NVI-t az internetes kérelmezési rendszer korrigálására, és a halmozott hibákra tekintettel további tájékoztatást kértünk.

A választások kapcsán különféle kérelmeket benyújtó állampolgároknak eddig többnyire azzal gyűlt meg a baja, hogy a kérelmezés szabályait nem tartották be elég pontosan a választási irodák szerint. Most viszont kiderült: egy hiba következtében akkor is elutasíthatják kérelmünket, ha túl pontosan tartjuk be az on-line kérelmezési rendszer utasításait. Felszólítottuk az NVI-t az internetes kérelmezési rendszer korrigálására, és a halmozott hibákra tekintettel további tájékoztatást kértünk.

A Társaság a Szabadságjogokért értesült róla, hogy a közelmúltban azért is utasítottak már el külképviseleti névjegyzékbe való felvételi kérelmet, mert vidéki nagyvárosi születési hely esetén a kérelmező nem adott meg kerületet. Igen ám, csakhogy az ügyfélkapus on-line kérelmezési felület így tájékoztatja a felhasználókat a születési hely megadásánál: „Csak Budapest esetén adhat meg kerületet”. A felület azt is jelzi továbbá, hogy „Ha születési helyének települése Budapest, a lenyíló listából a megfelelő kerületet is ki kell választania.” Budapesttől eltérő születési hely esetén tehát a kérelmezőnek sem lehetősége, sem indoka nincs kerület megadására. Kérelmezőnk ennek ellenére végül csak úgy tudta – kérelmének többszöri elutasítása után – sikerrel kérelmezni a névjegyzékbe való felvételét, hogy az illetékes választási iroda képviselőjének tanácsára a születési hely településének megadására szolgáló szövegdobozba, a település neve után írta be a kerületet.

A kérelem elkészítésére és benyújtására szánt internetes felület és a választási irodák kérelem-elbírálási gyakorlata jelenleg tehát súlyosan ellentmondásos. A kérelmezőnek a fentihez hasonló esetekben esélye sincs kérelme pozitív elbírálására, amennyiben a kérelmező felületet rendeltetésszerűen, annak – további értelmezést sem igénylő – utasításait pontosan követve használja. Az észrevételezett mulasztásnak különös jelentőséget ad, hogy egy alapjog gyakorlásának megkönnyítésére szánt eljárás az állampolgárok kifejezett megtévesztésével valójában nem megkönnyíti, hanem ellehetetleníti vagy megnehezíti joggyakorlásukat, s ezáltal súlyosan veszélyezteti a választások tisztaságát.

Észrevételünk alapján kezdeményeztük, hogy a Nemzeti Választási Iroda korrigálja az internetes kérelmezési eljárást: az internetes kérelmezési felület (1) világos, ellentmondásmentes módon értesítse az összes, központi vagy szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet benyújtó felhasználót minden olyan esetről, amelynek fennállása esetén a kérelmezőnek a kerületet is feltüntetve kell megadnia születési helyét, valamint (2) a felület biztosítson minden ilyen esetre kiterjedő, egységes technikai megoldást a születési hely településének és kerületének megadására.

Az informatikai rendszer hibája a 2014-es országgyűlési választások megszervezésében és lebonyolításában tapasztalható sokadik hiba, amely a választópolgárok alapjog-gyakorlását ellehetetleníti, megnehezíti, vagy indokolatlanul költségessé teszi. Elkerülhetetlen tehát a kérdés: vajon hány ehhez hasonló hiba esetén tekinthető még a választás egésze legitimnek, s hol húzódik az a határ, amelyet átlépve a választások megszervezéséért és lebonyolításáért felelős szervek mulasztásainak következtében a választások tisztáságának elve nem csupán a választási eljárás egyes részleteiben, hanem annak egészére nézve jóvátehetetlenül sérül?

Ennek fényében ismét arra kértük az NVI-t: tájékoztasson bennünket és a nyilvánosságot a választások megszervezésében és lebonyolításában várható hibák megelőzésére, illetve bekövetkezésük esetén az észrevételükre kidolgozott minőségbiztosítási módszerekről és eljárásokról. Minden állampolgárnak érdekében áll, hogy legyen oka feltételezni: a választási eljárás ezt követő szakaszaiban a máig tapasztaltnál kisebb veszélyben van választójoga.

Update: Dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnökének február 24-én és március 7-én kelt leveleinkre adott válaszát itt olvashatja.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A mozgáskorlátozottak és az idősek választójogát támadja a kormány

A személyes megjelenéshez kötött választási regisztráció előre nem látható nagyságú tömeg számára teheti lehetetlenné, hogy éljen választójogával. Az idősek, mozgáskorlátozottak, várandós anyák is csak akkor kérhetnek mozgóurnát, ha már előtte túlestek a személyes megjelenést követelő feliratkozáson.

Az Alkotmánybíróság gonosz áprilisi tréfája

Az Alkotmánybíróság tegnap elutasította az Alapvető Jogok Biztosának a polgári törvénykönyv gondnoksági szabályait kifogásoló indítványát. Az ombudsman tudományos és emberi jogi érvekkel alátámasztott beadványát a bíróság paternalisztikus érveléssel söpörte le az asztalról. A cselekvőképesség teljes korlátozásának eltörlése hazai és nemzetközi szakmai és civil konszenzusra támaszkodik, nemzetközi szerződés kötelezi rá hazánkat. Ez az AB-nak kevés volt.

Átlátható és ellenőrizhető választást!

Alulírott civil szervezetek, intézetek (az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság, a Political Capital Institute, a Társaság a Szabadságjogokért, a Transparency International Magyarország) nem látjuk biztosítottnak az átlátható és ellenőrizhető választást. Annak érdekében, hogy a választás tisztasága biztosított legyen – és a választási eljárásba vetett bizalom is megerősödjön –, konkrét teendőket fogalmazunk meg. Ezek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítását teszik szükségessé. Javaslataink a névjegyzékek adatainak ellenőrizhetőségére, átláthatóságára vonatkozó garanciákat tartalmaznak. A választási visszaélések elvi lehetőségét korlátozó ajánlások teljesítése minden politikai szereplőnek egyformán érdeke.

Javaslatcsomagunkat itt érheti el, rövidített összefoglalónkat alább olvashatja.