Korlátoz, titkolózik, betilt, leépít: ilyen a magyar állam a TASZ éves jelentésében

2013 kiemelkedő jogsértéseiről és az arra adott, a Társaság a Szabadságjogokért által megfogalmazott válaszokról szól a szervezet éves jelentése. Azokról a jogsértésekről, amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül, amelyekre emlékeznünk kell, mert mindannyiunk szabadságát és méltóságát sértik.

2013-ban az Alaptörvény negyedik módosítása mindenki számára egyértelművé tette, hogy a jelenlegi hatalomnak nincsenek tényleges alkotmányos korlátai. Az Alaptörvény kizárólag annyiban garantálja a jogokat, amennyiben az a politikai hatalom érdekeit szolgálja. A TASZ munkája során folyamatos és rendszerszintű támadásokat tapasztal azon jogok ellen, amelyek kiterjesztéséért dolgozik. Szűkült a jogvédő arzenál is, ahonnan eszközeinket válogathatjuk. Az állam adta környezet úgy változott ellenségessé, hogy a rendszerváltás óta sem nőtt ki egy jogaival tisztában lévő, azokért kiállni akaró generáció, így a civil társadalom sem erősödhetett meg.

Jelentésünkben hangsúlyosan foglalkozunk a jogállam védelmével, amit jellemzően az Eötvös Károly Intézettel és a Magyar Helsinki Bizottsággal látunk el. A gyülekezési jogi programunk kritizálta a TEK és a rendőrség tüntetésekre vonatkozó jogkorlátozó gyakorlatát. A lelkiismereti szabadság programunk kinyilvánította alkotmányossági aggályait a kötelezően választandó erkölcstan és hittan kapcsán. A szólás- és sajtószabadság program működése során foglalkoztunk az Alaptörvény és az új Polgári törvénykönyv által felvetett problémákkal; az öncenzúrára kényszerített újságírók helyzetével.

A politikai részvételhez kapcsolódó jogok – a választójog és a választhatóság – a demokrácia sarokkövei. Az új választási eljárási törvény, az Alaptörvény legújabb módosításainak szellemében született kampányszabályozás, és egyes csoportoknak a politikai részvételből való kizárása komoly alapjogi problémákat vetnek fel a felsorolt területek mindegyikén. Az információszabadság tönkretétele és újraélesztése is ebben az évben történt: a TASZ a trafikkoncessziók körüli visszaélések feltárása, vagy épp az adatkezelő közfeladatot ellátó szervek adatigénylést automatikusan elutasító gyakorlata miatt indított stratégiai perek által is igyekezett átláthatóbb viszonyokat teremteni.

A kormány 2013-ban is folytatta a mélyszegénységben élők kriminalizálására irányuló jogalkotását – romaprogramunk e dimenzióban a kármentést, az antidiszkriminációs törekvéseket, és a „magyarellenes indíték” néven gyakorolt jogalkalmazási-ítélkezési jogi nonszensz kiküszöbölését szolgálta. Szintúgy a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok állami túlhatalommal és jogfosztással szembeni védelmét szolgálja a betegjogi- és önrendelkezési programunk; a kriminalizált hajléktalanság és egyre kevésbé kikényszeríthető betegjogok kapcsán is intenzív, napi szintű munka hárult jogsegély-szolgálatunkra. 2013 nem hozott javulást a HIV-vel élők életében sem, különös tekintettel az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és adatvédelem területére. A vonatkozó programunk legnagyobb sikere, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság kimondta: sérti az egyenlő bánásmódot, hogy Központi Stomatológiai Intézet ajtóra írva hirdette, hogy nem lát el HIV-vel élőket, illetve AIDS betegeket, és az állam, bár tudomása volt a rendszerszintű problémáról, nem tett semmit annak felszámolása érdekében.

A jelentés mellett a TASZ különböző filmekben is reflektált arra a problémára, hogy a fogyatékos emberek ma még nem élhetnek másokkal egyenrangú állampolgárokként Magyarországon, nem vehetnek részt a közös döntéshozatalban és nem dönthetnek szabadon saját életükről. Végül pedig a jelenlegi államhatalom által vallott, „Drogmentes Magyarország” illúziójával is vitába szálltunk, rámutatva: a büntetőjogi eszközök kizárólagossá tétele, a felvilágosítás és ártalomcsökkentés leépítése, valamint a civil érdekvédelem kiüresítése elfogadhatatlan és súlyos társadalmi károkkal jár.

A jelentés pdf formátumban innen letölthető.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Szabadságjogi tanórák középiskolásoknak

A TASZ a Magyar Helsinki Bizottsággal és az Eötvös Károly Intézettel közösen olyan tanóra-mintákat készített a középiskolák számára, amelyek a demokratikus jogállamban legfontosabb szabadságjogok jelentőségével és e jogok gyakorlásával ismertetik meg a diákokat. A három jogvédő szervezet az alábbi óratervekkel ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a diákok a választójog, a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési jog és az információszabadság lényegével, tartalmával, alkalmazásukkal megismerkedve felelős és aktív állampolgárokká váljanak. Az óratervek anyaga szabadon felhasználható.

A szabadságjogok és a költségvetés

A TASZ számára axióma: a klasszikus szabadságjogok érvényesülése a nemzetgazdaság adta kereteken belül minden máshoz képest elsőbbséget kell, hogy élvezzen. A nyugati világban az államok elköteleződnek az alapjogok védelmének eszméje mellett, ebből pedig az következik, hogy nemcsak elismerik az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, hanem azok tiszteletben tartása és védelme az elsőrendű kötelességük. Minden kormányzati intézkedésnek vagy ezen elsőrendű kötelességet kell szolgálnia, vagy pedig az egyéb célú kormányzati intézkedések ezen kötelezettség adta kereteken belül, ezek teljesítését követően elfogadhatók. A kormányzás mikéntjének megválasztásában a kormányzatnak nagy szabadsága van, úgy azonban nem kormányozhat, hogy azzal az alapvető jogokat megsérti vagy nem tesz megfelelő intézkedéseket az alapvető jogok védelme, érvényesülésük előmozdítása érdekében.