Következő tárgyalás: TASZ vs. Budapesti Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. (január 28.)

A gyógyfürdők bekamerázásával kapcsolatos közbeszerzési anyagok miatt indítottunk pert.

A Budapesti Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. tavaly úgy döntött, hogy minden fürdőben kamerákkal kívánja garantálni a biztonságot. A közbeszerzésen nyertes cég évi 300 millió forintért biztosítja a megfigyelő rendszerek működését, derült ki a Közbeszerzési Értesítőből.

A TASZ kíváncsi arra, hogy pontosan hány kamerát szerelnek fel ilyen tetemes összegből, és valóban ez a leggazdaságosabb konstrukció-e, ezért kértük az alperest, hogy a pályázaton nyertes cég pályázati anyagát és a vele kötött szerződést küldje meg a részünkre.

A Budapesti Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. szerint ez nem közérdekű adat, s minden tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tettek azzal, hogy a közbeszerzés alapinformációit felrakták az internetre.

Mivel az alperes a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, a TASZ szerint minden szerződése közérdekű adat, ezért bírósághoz fordultunk.

(([[A tárgyalás helyszíne és időpontja]]
2010. január 28. 11:00
Pesti Központi Kerületi Bíróság II/273. tárgyaló (1055, Budapest, Markó u. 25.)
TASZ vs. Budapesti Gyógyfürdő és Hévizei Zrt., a gyógyfürdők bekamerázásával kapcsolatos közbeszerzési anyagok ügyében.))

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Quaestor-ügy: ha egyszer már elloptak valamit, arról nem lehet adatokat kikérni

Ügyfelünk, mint Quaestor-károsult, közérdekű adatigényléssel fordult a Magyar Nemzeti Bankhoz. Többek között azt szerette volna megtudni, hogy a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjába – melynek számláját az MNB vezeti – teljesített-e az MNB befizetést, valamint, hogy benyújtott-e ehhez a hitelkérelemhez állami kezességvállalást, vagyis közpénzből kipótolja-e az állam a kárrendezés költségeit, ha erre szükség van. A magyar bíróságok szerinte azonban ezt nincs joga megtudni.

Kormány-közeli magán kutatóintézetek (pl. Századvég) finanszírozása közpénzből, a közpénzen megrendelt kutatások nyilvánossága

Kíváncsiak voltunk, hogy a költségvetés adatai alkalmasak-e annak a hipotézisnek az alátámasztására vagy cáfolatára, miszerint kutatóintézeteken, például a SZázadvég cégcsoporton keresztül óriási kifizetések történnek, valódi tartalom, ellenszolgáltatás nélkül.

Paksi szerződések: „Titkos!” – akár 30 évig

A miniszterelnökség titkosította a paksi szerződéseket - ez derült ki a szerződések nyilvánosságra hozatalát kérő levelünkre adott válaszból. A titkosítás érvényességi idejéről nem kaptunk felvilágosítást.