Közszereplők kritizálása továbbra is védett vélemény

A Fővárosi Törvényszék április 27-én kihirdetett elsőfokú ítéletében részben helyt adott a VII. kerület Önkormányzata és polgármestere keresetének, részben pedig elutasította azt. A bíróság szerint a közszereplőket érő éles kritika az újságírói szabadság része, a valótlan tényállítás viszont nem az. Az alperesek képviseletét ellátó TASZ üdvözli a döntést, de annak néhány elemével nem ért egyet.

A commmunity.hu portálon 2011. május 27-én megjelent oknyomozó cikk a kerület iskola-átszervezési döntésének körülményeit taglalta a Janikovszky-iskola bezárásával összfüggésben. A polgármester a saját maga és az önkormányzat nevében a cikk szinte minden fordulatát kifogásolta, személyiségi jogok sérelmét állítva. A bíróság először is azt mondta ki, hogy a polgármester közszereplőnek minősül, és az önkormányzat mint jogi személy osztja a közszereplői minőséget. Ebből következik, hogy mindkettőnek több kritikát kell eltűrnie, mint az átlagembernek. A bíróság a felpereseknek csak azon kérelmeit találta alaposnak, amelyek tényekre vonatkoztak, amelyekről ennek megfelelően egyértelműen eldönthető, hogy igazak vagy hamisak. Így például az önkormányzat közoktatási fejlesztési tervének tartalmára, vagy a polgármester tanácsadói tevékenységére vonatkozó állítások tekintetében állapított meg jogsértést. A tényekből levont következtetésekkel, a tények értékelésével, valamint a cikk megfogalmazásának módjával kapcsolatos felperesi kifogásokat azonban a bíróság elutasította, összhangban a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó bírósági, alkotmánybírósági és nemzetközi bírói gyakorlattal.

A TASZ az ítélet nagyon fontos vonatkozásának tartja azt, hogy a bíróság a cikk egészét, a címet, és az újságíró következtetéseit nem tekintette sérelmesnek annak ellenére sem, hogy egyes tényállítások valótlannak bizonyultak. A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanis nemcsak azt a véleményt védi, ami sziklaszilárd tényeken alapul, hanem azt is, ami hiányos, vagy éppen megalapozatlan tényállításokból következik. A cikk egésze által közvetített véleményt a bíróság ennek megfelelően az egyes helytelen tényállítások ellenére is a szólásszabadság körébe sorolta. A TASZ szerint ugyanakkor az ítélet még így is túl széles körben állapított meg jogsértést, mert nem kizárólag tényállításokat tekintett megalapozatlannak. A nem jogerős ítélettel szemben 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni.

"Örvendetes, hogy a közszereplőket érő kritikát a bíróság továbbra is védelembe veszi. Annak az elvnek az érvényesítését vártuk, miszerint a hiányos vagy téves ténybeli alapokon nyugvó vélemény is része a szólásszabadságnak, és ebben a tekintetben nem mindenben értünk egyet az ítéletben foglaltakkal" - mondta el dr. Baltay Levente, a TASZ ügyvédje.

Az ítélet két részletben, itt és itt olvasható.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Azt javasoljuk a parlamenti képviselőknek, hogy ne fogadjanak el két, mától tárgyalt törvényjavaslatot

Részletes elemzést küldtünk két, ma tárgyalni kezdett törvényjavaslattal kapcsolatban minden országgyűlési képviselőnek. Azt javasoljuk a képviselőknek, hogy a magánélet védelméről szóló és a gyülekezési jogról szóló törvényjavaslattal kapcsolatos meglátásainkat vegyék figyelembe, amikor a törvényjavaslatokhoz módosító javaslatokat fűznek, vagy azokról szavaznak, annak érdekében, hogy ne sérüljenek súlyosan az állampolgárok alapvető jogai.

Elemzésünk az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/714. számú törvényjavaslatról


A T/714. sz. törvényjavaslat (a továbbiakban: Javaslat) átfogó jelleggel módosítaná az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvényt (a továbbiakban: Kkttv.) és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) számos rendelkezését. A Javaslat számos ponton indokolatlanul szűkíti a politikai szabadságjogok gyakorlásának lehetőségeit a választási eljárás során, sok helyütt törvényi szinten lerontva a szabadság- és demokráciabarát bírósági gyakorlatot, aláásva a szabad és tisztességes választások garanciáit.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) elemzése a magánélet védelméről szóló T/706. számú törvényjavaslatról

A Kormány múlt kedden, június 26-án törvényjavaslatot nyújtott be, ami címe szerint a magánélet védelméről szól. Az indítvány furcsasága, hogy új normatív tartalma alig van, így viszont kérdéses, hogy mi vele a jogalkotó szándéka.