Legyen Aktív Polgár – kérje a médiatörvény visszavonását az előterjesztőktől!

Az alábbi levélminta segítségével küldhet levelet az országgyűlési képviselőjének!


Rogán Antal
Cser-Palkovics András
Országgyűlési képviselők
Budapest
Tisztelt Országgyűlési képviselők!


Álláspontom szerint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényjavaslat olyan követelményeket és közlési kötelezettségeket ír elő valamennyi kereskedelmi tartalomszolgáltatónak (televízió, rádió, nyomtatott sajtó) és a honlapok, blogok üzemeltetőinek, amelyek a szólásszabadságot és a szerkesztői szabadságot súlyosan sértik.


Az a bevezetni kívánt rendelkezés, miszerint bizonyos, a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről a televíziók, rádiók és a lekérhető szolgáltatásokat fenntartó honlapok kötelesek beszámolni, az ’50-es éveket idézi. Súlyosan sérül a sajtószabadság a válaszadás jogának bevezetése miatt.

A Javaslat szerint a törvény hatálya alá tartozó valamennyi tartalomszolgáltató köteles regisztrálni a média felügyeletét ellátó hatóságnál, beleértve a 250 ezer magyar nyelvű blogot és több millió magyar nyelvű szerkesztett honlapot is. Véleményem szerint a szabad véleménynyilvánítás joga is csorbul a hatósági regisztrációval, indokolatlan az ilyen jellegű adminisztrációs teher bevezetése valamennyi szolgáltatóra vonatkozóan.

Súlyosan sérül a sajtószabadság a válaszadás jogának bevezetése miatt, ami szerint nem csak a ténybeli tévedések, hanem a szubjektív sérelemérzet alapján is válaszközlemény közzétételére kötelezhető a sajtó és az internetes blogok is. Hasonló tartalmú válaszadási jog szabályairól az Alkotmánybíróság egyszer már kimondta, hogy alkotmányellenes.

A Javaslat szerint a médiatartalmak terjesztői is felelősségre vonhatóak, így a lapterjesztők és a hírközlési szolgáltatók is. Ez a szabály ellentétes a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelvével.

Az, hogy minden tartalomszolgáltatóra – néhány kivételtől eltekintve – azonos szabályok vonatkoznak, szembe megy az irányadó uniós törekvésekkel. Miközben Európa a rádiós, a nyomtatott és az online sajtóra vonatkozó szabályok lebontására törekszik, a benyújtott törvényjavaslat olyan tartalomszabályokat ír elő, amelyet sem a média jellege, sem annak hatása, sem a korlátos erőforrások nem indokolnak. Nincs olyan legitim szabályozási indok vagy cél, hogy a televíziós, a rádiós, a nyomtatott sajtóra és az internetes tartalmakra egységesen vonatkozó, ilyen szigorú szabályokat vezessen be a jogalkotó.

Fentiek miatt arra kérem Önöket, mint a törvényjavaslat előterjesztőit, hogy vonják vissza a javaslatot és a szaktárcákkal valamint az illetékes társadalmi szervezetekkel egyeztetve, a jogalkotási törvény szabályait betartva készítsék elő a jogszabályokat.

Tisztelettel:

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Az Elios-ügy miatt beperelte az Európai Bizottságot a TASZ és az Eleven Gyál

Nem adja ki az Európai Bizottság az OLAF (Európai Csalás Elleni Hivatal) jelentését az Elios-ügyről, ezért a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) által képviselt Eleven Gyál civil csoport beperelte a Bizottságot.

Fél siker - Nyilvánosságra hozzák az eddig eltitkolt Balatonring hatástanulmányt!

Nyilvánosságra hozzák az eddig eltitkolt, a Sávoly Motorcentrum Fejlesztő Kft. projekt dokumentációjával kapcsolatos hatástanulmányt. Három civil szervezet, köztük a TASZ korábban a nyilvánosságra hozatal mellett a szerződéskötés és a kapcsolódó kifizetések felfüggesztését is kérte. Az ügyben pénteken a K-Monitor és a TASZ az Európai Bizottsághoz fordult. Kampányunk támogatói több száz e-mailt küldtek a miniszterelnöknek alig egy nap leforgása alatt!

Mondjon nemet az Alkotmány-módosítására!

A parlament az Alkotmány módosítására készül. Az Alkotmány megváltoztatása a TASZ szerint nem fogja a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos problémákat megoldani, de rendkívül veszélyes precedenst teremthet. A javaslat példa nélküli módon szűkítené le a véleménynyilvánítási szabadságot Magyarországon - ezúttal alkotmánybírósági kontroll nélkül, hiszen az Alkotmány módosítása esetén a testület tehetetlen. Arra kérjük az országgyűlési képviselőket, hogy szavazzanak nemmel az Alkotmány módosítására. Arra kérjük Önt, hogy támogassa törekvésünket azzal, hogy levelet küld képviselőjének és Ön is aláírja a nyílt levelet!