Lehet-e jogszabály nélkül büntetni a hajléktalan embereket?

Az illetékes ügyészségekhez és kormányhivatalokhoz fordultunk, hogy vizsgálják ki a törvénysértő gyakorlatot. Korábban már többször élesen bíráltuk a hajléktalanság kriminalizációját szolgáló jogalkotást, most azonban a gyakorlat még az emberi méltóságot sértő jogszabályoknak sem felelt meg. A kormányhivatalok jogosultak törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására az önkormányzati intézkedések vonatkozásában, az ügyészség pedig ellenőrzi a szabálysértési hatóságok eljárásának és intézkedésének törvényességét.

Az alaptörvény negyedik módosítása ugyan már tavaly márciusban – szembemenve a korábbi alkotmánybírósági határozattal – kimondta, hogy az önkormányzatoknak lehetőségük van, hogy rendeletben határozzák meg a tulajdonukban álló területeken hol büntethető a közterületen való életvitelszerű tartózkodás. Ezt azonban még további jogalkotási aktus követte: a Szabálysértési törvényt is módosították, mely módosítás tavaly október 15-én lépett hatályba. Az abban foglalt felhatalmazás nyomán kezdtek a helyi önkormányzatok rendelet alkotni. Egészen biztos tehát, hogy október 15-e előtt erre nem került sor. Ennek ellenére a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság Nyilvántartó és Adatfeldolgozó Osztálya közérdekű adatigénylésre adott, 2013. november 22-én kelt válaszának tanúsága szerint 2013. október hónapban Budapest IV. kerülete, Várpalota illetve Füzesabony területén egy alkalommal szabálysértési eljárás indult az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt.

Azt kérelmeztük, hogy a kezdeményezett törvényességi felügyeleti eljárás, illetve vizsgálat tárja fel, mely tényállás alapján szankcionálta a közterületen való életvitelszerű tartózkodást 2013. október hónapjában és amennyiben az jogsértő volt, a szükséges intézkedést tegyék meg az illetékes szervek.

Az eredményről természetesen beszámolunk majd.

A füzesabonyi Kormányhivatalnak és Ügyészségnek elküldött beadványokat innen letöltheti.

(A fent említett többi településnek is ugyanezeket küldtük meg.)

foto: A Város Mindenkié

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Nem szabálysértés a demonstratív lakásfoglalás

A Pesti Központi Kerületi Bíróság a mai tárgyaláson megszüntetett két szabálysértési eljárást is annak az aktivistának az ügyében, aki az egyik szószólója volt egy demonstratív lakásfoglalási akciónak egy üresen álló VII. kerületi épületben. A bíróság javarészt elfogadta a hajléktalant képviselő Társaság a Szabadságjogokért ügyvédje, Fazekas Tamás érveit.

Alkotmányellenes a hajléktalanok bírságolása

Az Alkotmánybíróság határozatának értelmében alkotmányellenes hajléktalanokat azért bírságolni, mert életvitelszerűen közterületen laknak. A TASZ szerint az Alkotmánybíróság akkor járt volna el helyesen, ha a már befejezett szabálysértési eljárások felülvizsgálatát elrendeli.

Diszkriminatív a miskolci lakásrendelet módosítása

A TASZ szerint a miskolci lakásrendelet ezév májusi módosítása alaptörvény-ellenes: sérti a helyi mélyszegénységben élők, főleg a romák egyenlő bánásmódhoz való jogát más alapjogok gyakorlásával összefüggésben. Ezért a TASZ a múlt héten beadvánnyal fordult az ombudsmanhoz, arra kérve őt, hogy támadja meg a rendelet-módosítást az Alkotmánybíróság előtt.