Lehet-e jogszabály nélkül büntetni a hajléktalan embereket?

Az illetékes ügyészségekhez és kormányhivatalokhoz fordultunk, hogy vizsgálják ki a törvénysértő gyakorlatot. Korábban már többször élesen bíráltuk a hajléktalanság kriminalizációját szolgáló jogalkotást, most azonban a gyakorlat még az emberi méltóságot sértő jogszabályoknak sem felelt meg. A kormányhivatalok jogosultak törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására az önkormányzati intézkedések vonatkozásában, az ügyészség pedig ellenőrzi a szabálysértési hatóságok eljárásának és intézkedésének törvényességét.

Az alaptörvény negyedik módosítása ugyan már tavaly márciusban – szembemenve a korábbi alkotmánybírósági határozattal – kimondta, hogy az önkormányzatoknak lehetőségük van, hogy rendeletben határozzák meg a tulajdonukban álló területeken hol büntethető a közterületen való életvitelszerű tartózkodás. Ezt azonban még további jogalkotási aktus követte: a Szabálysértési törvényt is módosították, mely módosítás tavaly október 15-én lépett hatályba. Az abban foglalt felhatalmazás nyomán kezdtek a helyi önkormányzatok rendelet alkotni. Egészen biztos tehát, hogy október 15-e előtt erre nem került sor. Ennek ellenére a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság Nyilvántartó és Adatfeldolgozó Osztálya közérdekű adatigénylésre adott, 2013. november 22-én kelt válaszának tanúsága szerint 2013. október hónapban Budapest IV. kerülete, Várpalota illetve Füzesabony területén egy alkalommal szabálysértési eljárás indult az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt.

Azt kérelmeztük, hogy a kezdeményezett törvényességi felügyeleti eljárás, illetve vizsgálat tárja fel, mely tényállás alapján szankcionálta a közterületen való életvitelszerű tartózkodást 2013. október hónapjában és amennyiben az jogsértő volt, a szükséges intézkedést tegyék meg az illetékes szervek.

Az eredményről természetesen beszámolunk majd.

A füzesabonyi Kormányhivatalnak és Ügyészségnek elküldött beadványokat innen letöltheti.

(A fent említett többi településnek is ugyanezeket küldtük meg.)

foto: A Város Mindenkié

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Ki mondja meg, hogy mit nem szabad?

5 megyében 125 önkormányzat közösségi együttélési rendeletében találtunk a magánszférát súlyosan sértő szabályokat. 2018 végén arra kértük a vizsgált megyék kormányhivatalait, hogy szólítsák fel az önkormányzatokat a jogsértő rendeleti szabályok hatályon kívül helyezésére.

Megnyertük Magyarország legnagyobb antidiszkriminációs perét Miskolc önkormányzata ellen

Elsőfokon pert nyertünk a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodával (NEKI) a Miskolci Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatallal és a Miskolci Önkormányzati Rendészettel szemben, amit a városvezetés szegény- és cigányellenes intézkedései miatt indítottunk.

A Kormányhivatal totojázása miatt az ombudsman elé vittük a BAZ megyei kiszorítós rendeleteket

Borsod megyében már legalább nyolc településen léptetett életbe az önkormányzat olyan helyi rendeletet, amely kizárja mindazokat a szociális juttatásokból és a közmunkából, akik más településtől kapott költözködési támogatással telepednének le náluk (vagyis: a miskolcról „kitelepített” romákat). Először a Kormányhivataltól kértük, hogy lépjen fel e súlyosan diszkriminatív szabályozásokkal szemben. Miután ez az út nem bizonyult hatékonynak, az ombudsmanhoz fordultunk.