Lehet-e jogszabály nélkül büntetni a hajléktalan embereket?

Az illetékes ügyészségekhez és kormányhivatalokhoz fordultunk, hogy vizsgálják ki a törvénysértő gyakorlatot. Korábban már többször élesen bíráltuk a hajléktalanság kriminalizációját szolgáló jogalkotást, most azonban a gyakorlat még az emberi méltóságot sértő jogszabályoknak sem felelt meg. A kormányhivatalok jogosultak törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására az önkormányzati intézkedések vonatkozásában, az ügyészség pedig ellenőrzi a szabálysértési hatóságok eljárásának és intézkedésének törvényességét.

Az alaptörvény negyedik módosítása ugyan már tavaly márciusban – szembemenve a korábbi alkotmánybírósági határozattal – kimondta, hogy az önkormányzatoknak lehetőségük van, hogy rendeletben határozzák meg a tulajdonukban álló területeken hol büntethető a közterületen való életvitelszerű tartózkodás. Ezt azonban még további jogalkotási aktus követte: a Szabálysértési törvényt is módosították, mely módosítás tavaly október 15-én lépett hatályba. Az abban foglalt felhatalmazás nyomán kezdtek a helyi önkormányzatok rendelet alkotni. Egészen biztos tehát, hogy október 15-e előtt erre nem került sor. Ennek ellenére a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság Nyilvántartó és Adatfeldolgozó Osztálya közérdekű adatigénylésre adott, 2013. november 22-én kelt válaszának tanúsága szerint 2013. október hónapban Budapest IV. kerülete, Várpalota illetve Füzesabony területén egy alkalommal szabálysértési eljárás indult az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt.

Azt kérelmeztük, hogy a kezdeményezett törvényességi felügyeleti eljárás, illetve vizsgálat tárja fel, mely tényállás alapján szankcionálta a közterületen való életvitelszerű tartózkodást 2013. október hónapjában és amennyiben az jogsértő volt, a szükséges intézkedést tegyék meg az illetékes szervek.

Az eredményről természetesen beszámolunk majd.

A füzesabonyi Kormányhivatalnak és Ügyészségnek elküldött beadványokat innen letöltheti.

(A fent említett többi településnek is ugyanezeket küldtük meg.)

foto: A Város Mindenkié

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Romák elleni, törvénytelen önkormányzati ellenőrzés miatt marasztalta el Magyarországot a strasbourgi bíróság

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) megállapította, hogy a magyar hatóságok megsértették a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) roma származású ügyfelének magánélethez való jogát, amikor az önkormányzat jogalap nélküli ellenőrzést végzett gyöngyöspatai lakosok házaiban.

Közösségi együttélés – mit tehet meg az önkormányzat?

Számtalan települést és állampolgárt érint az a probléma, hogy az önkormányzatok által kiadott közösségi együttélési rendeletek alapjogsértő szabályokat tartalmaznak. Legtöbbször a szabályt megalkotó képviselő-testületek sincsenek tisztában azzal, hogy miről rendelkezhetnek a közösségi együttélés alapvető szabályaként és miről nem. Ezen szeretnénk változtatni, és hozzájárulni egy egységes, jogszerű gyakorlat kialakításához.

Megnyertük Magyarország legnagyobb antidiszkriminációs perét Miskolc önkormányzata ellen

Elsőfokon pert nyertünk a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodával (NEKI) a Miskolci Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatallal és a Miskolci Önkormányzati Rendészettel szemben, amit a városvezetés szegény- és cigányellenes intézkedései miatt indítottunk.