Lehet-e jogszabály nélkül büntetni a hajléktalan embereket?

Az illetékes ügyészségekhez és kormányhivatalokhoz fordultunk, hogy vizsgálják ki a törvénysértő gyakorlatot. Korábban már többször élesen bíráltuk a hajléktalanság kriminalizációját szolgáló jogalkotást, most azonban a gyakorlat még az emberi méltóságot sértő jogszabályoknak sem felelt meg. A kormányhivatalok jogosultak törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására az önkormányzati intézkedések vonatkozásában, az ügyészség pedig ellenőrzi a szabálysértési hatóságok eljárásának és intézkedésének törvényességét.

Az alaptörvény negyedik módosítása ugyan már tavaly márciusban – szembemenve a korábbi alkotmánybírósági határozattal – kimondta, hogy az önkormányzatoknak lehetőségük van, hogy rendeletben határozzák meg a tulajdonukban álló területeken hol büntethető a közterületen való életvitelszerű tartózkodás. Ezt azonban még további jogalkotási aktus követte: a Szabálysértési törvényt is módosították, mely módosítás tavaly október 15-én lépett hatályba. Az abban foglalt felhatalmazás nyomán kezdtek a helyi önkormányzatok rendelet alkotni. Egészen biztos tehát, hogy október 15-e előtt erre nem került sor. Ennek ellenére a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság Nyilvántartó és Adatfeldolgozó Osztálya közérdekű adatigénylésre adott, 2013. november 22-én kelt válaszának tanúsága szerint 2013. október hónapban Budapest IV. kerülete, Várpalota illetve Füzesabony területén egy alkalommal szabálysértési eljárás indult az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt.

Azt kérelmeztük, hogy a kezdeményezett törvényességi felügyeleti eljárás, illetve vizsgálat tárja fel, mely tényállás alapján szankcionálta a közterületen való életvitelszerű tartózkodást 2013. október hónapjában és amennyiben az jogsértő volt, a szükséges intézkedést tegyék meg az illetékes szervek.

Az eredményről természetesen beszámolunk majd.

A füzesabonyi Kormányhivatalnak és Ügyészségnek elküldött beadványokat innen letöltheti.

(A fent említett többi településnek is ugyanezeket küldtük meg.)

foto: A Város Mindenkié

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Valós problémamegoldás helyett a kormánypártok megreguláznák a mélyszegénységben élőket

Ha sokat hiányzik a gyerek az iskolából, az utána a családnak járó családi pótlék nyújtását határidő és a határozatra vonatkozó felülvizsgálati kötelezettség nélkül felfüggesztenék. A nagy valószínűséggel alkotmányellenes, Fideszes képviselők által jegyzett kapcsolódó módosító javaslatot az eredeti törvénymódosító javaslatot előterjesztő kormánypárti képviselők is támogatják. Kósa Lajos és Soltész Miklós eredeti javaslata értelmében a családi pótlék feletti rendelkezési jogot vonták volna meg ideiglenesen a szülőktől: eseti gondnok döntötte volna el, hogy mire lehet természetben költeni a havi állami támogatást. A TASZ álláspontja szerint a mélyszegénységben élő embereket, így a közöttük felülreprezentált romákat rendkívül hátrányosan érintő, őket megregulázni kívánó, a romákkal szembeni sztereotípiákat erősítő, mindenféle szakmai egyeztetés nélkül született törvényjavaslat nem más, mint demagóg tüneti kezelés, amely éppenséggel csak az iskolai hiányzások mögötti valós problémákra nem kínál megoldást, ellenben lényegesen megnehezítheti számos, egyébként is komoly megélhetési gonddal küzdő ember életét.

Nem szabálysértés a demonstratív lakásfoglalás

A Pesti Központi Kerületi Bíróság a mai tárgyaláson megszüntetett két szabálysértési eljárást is annak az aktivistának az ügyében, aki az egyik szószólója volt egy demonstratív lakásfoglalási akciónak egy üresen álló VII. kerületi épületben. A bíróság javarészt elfogadta a hajléktalant képviselő Társaság a Szabadságjogokért ügyvédje, Fazekas Tamás érveit.

Alkotmányellenes a hajléktalanok bírságolása

Az Alkotmánybíróság határozatának értelmében alkotmányellenes hajléktalanokat azért bírságolni, mert életvitelszerűen közterületen laknak. A TASZ szerint az Alkotmánybíróság akkor járt volna el helyesen, ha a már befejezett szabálysértési eljárások felülvizsgálatát elrendeli.