Barion Pixel TASZ | Politikai egyeduralom a kormány fogyatékosügyi testületében

Politikai egyeduralom a kormány fogyatékosügyi testületében

Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testületnek döntő szava lehet a jövő fogyatékosügyi politikájában. A testület összetételéről és működéséről eddig szinte semmit nem tudtunk. Olvassa el az ülések jegyzőkönyveit és a TASZ véleményét!

A TASZ 2011. szeptember 7-én adatkérő levélben fordult Soltész Miklóshoz, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, család- és ifjúságügyekért felelős államtitkárához és Szauer Csillához, az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (továbbiakban: testület) elnökéhez, amelyben a testület összetételére és működésére vonatkozóan kért tájékoztatást. A NEFMI 2011. október 18-án kelt válaszlevelében valamennyi feltett kérdésre választ adott. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb információkat, és közzétesszük a TASZ-nak a testületről alkotott álláspontját. Mivel a válaszlevélben megjelölt honlap a testületre vonatkozó elemi adatokat nem tartalmazza (elérhetőség, testület összetétele stb.), az alábbiakban ezeket is közzé tesszük.

 

 

 

Felhasznált (letölthető) dokumentumok:

 

 

.

 

 

 

Alapvető információk:
a testület elérhetőségei és összetétele
 

 

A testület hivatalos postacíme:

 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület
Formanek Tamás, titkár
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
.

 

 

A testület tagjainak névsora:

 

 1. Szauer Csilla, elnök (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, ügyvezető igazgató)
 2. Rubovszky László, elnökhelyettes, (Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége)
 3. Dr. Andráczi-Tóth Veronika (NEFMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya, főosztályvezető)
 4. Dr. Szőke László (NEFMI Fogyatékosságügyi Főosztály, főosztályvezető)
 5. Korinek Lívia (Nemzeti Család és Szociálplitikai Intézet, igazgatóhelyettes)
 6. Pordán Ákos (Kézenfogva Alapítvány)
 7. Gyene Piroska (Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa)
 8. Wisinger János (Országos Fogyatékosügyi Tanács tagja)
 9. Dr. Radványi Katalin (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógija Tanszékcsoport, csoportvezető)
 10. Skultéti József (Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Szociálpolitikai Osztály, osztályvezető)
 11. Czibere Károly (Magyar Református Szeretetszolgálati Iroda és Diakóniai Intézetek Vezetője, irodavezető)
 

A TASZ véleménye a testületről

 

 

 

A testület ügyrendje 2. 1. pontja szerint a tagokat a szakterületért felelős helyettes államtitkár kéri fel, továbbá az ügyrend rögzíti, hogy a testületet fogyatékossággal élő emberek, az őket képviselő érdekképviseleti szervezetek, szociális háttérintézmények, a szociális és gyógypedagógiai felsőoktatási intézmények, valamint a fenntartók képviselői alkotják. A tagok kiválasztására vonatkozó egyetlen procedurális szabály az, hogy annak összetételéről bizonyos szervezeti szempontok figyelembe vételével egyetlen ember – jelesül a helyettes államtitkár – dönt. A tagok felvételéről a helyettes államtitkár dönt, és – az ügyrend ezt nem fejti ki, de a kiválasztás logikájából ez következik – a tagok eltávolítása is az ő joga. Ez pedig azt jelenti, hogy a testület minden tagja a helyettes államtitkártól egyoldalúan függő helyzetben végzi munkáját: a szakmai testület egyértelműen kiszolgáltatott egy döntően politikai pozíciót birtokló hivatalnoknak. Ez a kiválasztási processzus nem garantálja, hogy a leginkább megfelelő emberek kerüljenek a testületbe. További aggodalomra ad okot a testület aktuális összetétele: a testületnek összesen tizenegy tagja van, a tagok többségének munkaadója maga a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, illetve a minisztérium által fenntartott vagy finanszírozott szervezet: 11 tagból legalább hat esetében biztosan tudható, hogy – amennyiben az érintett tag nem a NEFMI munkatársa – munkahelyének pénzügyi stabilitása jelentős mértékben függ a NEFMI döntésétől.1 A testület tagjai többségének munkaadója, ezen keresztül pedig e tagok anyagi helyzete egyértelműen a NEFMI döntéseitől függ, a NEFMI-nek kiszolgáltatott. 

 

 

A TASZ ezért a testületet nem tekinti szakmailag független szervnek, hanem olyan testületnek, amely egyoldalúan kitett a kormány politikai befolyásának. 

 

 

A testület ügyrendje 2.1. pontja értelmében a testületben három a fogyatékos embereket képviselő érdekképviseleti szervezet munkatársának kell jelen lennie. Ezzel szemben a tagok között csak két fogyatékos személyek érdekvédelmével is foglalkozó szervezet található: a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa és a Kézenfogva Alapítvány, s ezek közül csupán egy – a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa – rendelkezik fogyatékos személyekből verbuvált tagsággal.2 Ennél is aggasztóbb az a tény, hogy a kormányzati és fenntartói oldalt képviselő szervezeteket képviselőivel szemben az érdekvédelmi szervezetek kisebbségbe szorulnak. A testület ügyrendje nem felel meg a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény azon rendelkezéseinek, amelyek a fogyatékos személyek és szervezeteik tényleges reprezentációját követelik meg a résztvevő országok szakpolitikájában, illetve az egyezményben vállalt kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzésében.  

 

 

A TASZ felhívja a figyelmet arra, hogy a testület döntéseiben a fogyatékos személyeket képviselő szervezeteknek érdemi súlyuk nincs. Ez a tény megkérdőjelezi a testület hitelességét és döntéseinek megalapozottságát. 

 

 

Következtetések és javaslatok

 

 

Tekintettel a testület politikai befolyásolhatóságára és függőségére, valamint a fogyatékos személyeket képviselő szervezetek kirekesztettségére, a TASZ a testületet nem tekinti a fogyatékos emberek érdekeit képviselő szervnek.

 

 

A TASZ elvárja a kormánytól, hogy tegyen meg mindent a testület függetlenségének és legitimációjának megteremtése érdekében, ennek megfelelően (1) biztosítsa a tagok függetlenségét a kiválasztási mechanizmusnak a túlsúlyos politikai befolyástól való megszabadítása révén; (2) tegye átláthatóvá, ezt követően dokumentálja és hozza nyilvánosságra a kiválasztási folyamatot; (3) a testület holnapján tegye hozzáférhetővé a tagok szakmai önéletrajzát, végül (4) biztosítsa, hogy a testületben a kormány, illetve a fenntartói oldal képviselői a fogyatékos szervezeteket képviselő független szervezetekkel szemben ne élvezzenek szavazati fölényt.

 

 

 

Jegyzetek:

 

 

1. A minisztérium alkalmazottja Dr. Andráci-Tóth Veronika és Dr. Szőke László. Minisztériumi háttérintézmény munkatársa a testület elnöke, Szauer Csilla (az FSZK alapító okirata itt érhető el), valamint Korinek Lívia (a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet alapító okirata itt érhető el). Pordán Ákos a Kézenfova Alapítvány ügyvezetője. Az alapítvány 2010-re vonatkozó közhasznúsági jelentése szerint a szervezet összes közhasznú tevékenységének bevétele 234.954.000 forint volt. A jelentés szerint a központi költségvetésből 129.293.000 forint bevétel származott. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium jogelődje, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium – egyedül vagy valamely társtámogatóval közösen – összesen 43.340.504 forint támogatással van feltüntetve a jelentésben. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium állandó támogatóként van feltüntetve az alapítvány honlapján. Rubovszky László az ÉTA elnöke. A szervezet honlapja szerint “a szövetség állami normatív és/vagy egyéb juttatásban nem részesül” (2011.10.28.), azonban a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény szerint tavaly 20 millió forintos állami támogatásban részesültek. 

 

2. Az Országos Fogyatékosügyi Tanács a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségéről szóló 1998. évi XXVI. törvény 24. és 25. §-ai értelmében a kormány tanácsadó és véleményező szerve. Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége tagszervezetei között többségben vannak az értelmi fogyatékos személyeknek szolgáltató szervezetek, noha fogyatékosokat vagy családokat tömörítő szervezetek is a tagjaik között vannak.

 

3. Az egyezmény 4. cikke (3) bekezdése szerint: “A jelen Egyezmény végrehajtására irányuló jogalkotás és politikák kidolgozása és végrehajtása során, továbbá a fogyatékossággal élő személyeket érintő kérdésekkel kapcsolatos más döntéshozatali eljárásokban a részes államok szorosan egyeztetnek, amelybe aktívan bevonják képviseleti szervezeteiken keresztül a fogyatékossággal élő személyeket, ideértve a fogyatékossággal élő gyermekeket is.” A 33. cikk (3) bekezdése szerint: “A civil társadalmat – különösen a fogyatékossággal élő személyeket és az őket képviselő szervezeteket – be kell vonni az ellenőrzési folyamatokba, és azokban teljes részvételüket biztosítani kell.”

A TASZ véleménye letölthető (pdf) innen.

 
 
 
 
 
 

 

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.