Politikus az ózdi óvodában: törvényességi felügyeletet kezdeményeztünk

Óvodásokkal játszott Vona Gábor egy ózdi óvodában – erről még a nyáron értesülhettünk a politikus Facebook-oldaláról és a sajtóból. A TASZ közérdekű bejelentéssel fordult az óvodát fenntartó ózdi önkormányzathoz, hogy felhívja rá a figyelmet: az óvodákban tilos a pártpolitikai tevékenység, és a politikus gyerek közé történő beengedése, a gyerekek fényképeinek közzététele súlyosan sérti az érintett gyermekek és szülők figyelmét. Az önkormányzat azonban nem ismerte el a jogsértést, sőt válaszukból kiderült: a polgármester kérte az óvodát a politikus fogadására. Válaszul az illetékes kormányhivatalnál kezdeményeztük, hogy indítson törvényességi felügyeleti eljárást az önkormányzat jogsértő működése miatt, és nyújtson szakmai segítséget az önkormányzatnak, amely képtelen a rá is vonatkozó jogszabályok önálló értelmezésére.

A polgármester válaszában kifejtette, maga kérte az óvodát arra, hogy "tegye lehetővé Vona Gábor részére az óvoda mindennapi életében való betekintést". Állítása szerint az óvoda vezetője a látogatást azzal a feltétellel engedélyezte, hogy "Vona Gábor politikamentesen, magánemberként érkezik az óvodába". A polgármester levele ennek ellentmondva azonban megerősítette, hogy a politikus azért kezdeményezte az óvodalátogatást a – vele azonos párthoz tartozó – polgármesternél, mert "nem szeretne elszakadni az emberektől", és az óvodalátogatásra a politikus 2013 óta zajló "országjárás[a] keretében" került sor.

Az érintett gyermekek szüleivel egy túlságosan általános, ezért érvényesnek nem tekinthető nyilatkozatot írattak alá, amelyből nem lehetett világos, hogy a gyermekekről készült képeket egy politikus fogja saját népszerűségének növelésére felhasználni, a gyermekeket és a szülőket – akár akaratuk ellenére is – politikai céljainak eszközévé téve. Ráadásul a gyermekek, szülők kiszolgáltatott helyzetben voltak, amelyben a szülőknek gyermekük jólétének kockáztatása nélkül akkor sem volt lehetőségük arra, hogy megtagadják hozzájárulásukat, ha az akaratukkal ellentétes volt.

Mráz Attila, a TASZ Tanszabadság Programjának vezetője hangsúlyzta, hogy idegeneknek nincs helye az óvodában a gyermekeink között. A gyermekekkel testi kontaktust létesítő, majd a gyermekeinkről készült fotókkal népszerűséget hajhászó politikusok nem csak viszolyogtatóak, hanem jogsértést is követnek el.

UPDATE: A kormányhivatal válaszában elzárkózott közérdekű bejelentésünk érdemi vizsgálatáról, arra hivatkozva, hogy Ózd Önkormányzata nem rendeletben, és nem is jegyzőkönyvben szólította fel az óvoda vezetőjét Vona Gábor fogadására. A kormányhivatal ezért nem indít törvényességi felügyeleti eljárást arra hivatkozva, hogy nincs döntés, amit vizsgálhatna.

A kormányhivatal érve azonban elfogadhatatlan, hiszen az önkormányzat által elkövetett jogsértést külön súlyosbítja, hogy jegyzőkönyv felvétele nélkül és a rendeletalkotást megkerülve, a jogállamiság követelményeit semmibe véve, a közhatalommal önkényesen visszaélve szólítottak fel egy óvodát egy politikus fogadására. Ráadásul a közérdekű bejelentés funkciója éppen az, hogy olyan jogsértések kivizsgálására is lehetőséget adjon, amelyek feltárására és orvoslására nem áll rendelkezésre más eljárás. A kormányhivatalnak tehát vizsgálódnia kellett volna, de ehelyett sajnos az önkormányzati önkény bebetonozásához járult hozzá.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

KISOKOS: Hit- és erkölcstan oktatás az iskolában

Mi tanítható az erkölcstan keretei között?


Az állami iskolákban erkölcstan óra helyett hit- és erkölcstan óra választható, ami a kötelező tanóra része. Az erkölcstan óra tartalmát és követelményeit a Nemzeti alaptanterv szabályozza, míg a hitoktatás tartalmának meghatározását és felügyeletének ellátását a törvény az adott egyház hatáskörébe utalja.

A TASZ jogi álláspontja az iskolanyitásról - 2021.04.18.

A kormány elsődleges feladata a jelenlegi járványhelyzetben, hogy a lehető legtöbbet tegyen az emberek életének védelme, egészségük megőrzése érdekében. Ezért kapta különleges jogalkotói felhatalmazását is, amely gyors és hatékony jogalkotást tesz lehetővé. A védelmi intézkedésekkel bevezetett jelenlegi jogkorlátozások alapja és középpontja tehát az emberi élet mint legfőbb érték védelme. Az iskolák nyitásáról szóló döntés meghozatalakor azonban az életvédelem mellett olyan tényezőket is figyelembe kell venni, amelyek nem azonnal vagy rövidtávon, hanem közép- vagy hosszútávon jelentkeznek és eredményeznek esetleg jelentős hátrányt egyes társadalmi csoportok helyzete vagy a gazdaság működése szempontjából. Ebben az állásfoglalásunkban összefoglaljuk, hogy az iskolák felelős újranyitásához mely szempontokat kellene figyelembe venni, és ezek alapján milyen feltételek mentén hozható meg felelősen az iskolanyitásról szóló döntés.

Ombudsman: alkotmányellenes volt az idegen nyelven érettségizni készülő szakközépiskolások jogainak csorbítása

Egyetértett velünk és jogellenesnek találta az alapvető jogok biztosa az érettségi jelentkezés szabályainak tavaly januári módosítását, amely villámcsapásként fosztotta meg jogaitól szakközépiskolások sorát. A kormány az érintett tanulókkal, szülőkkel, iskolákkal való bármiféle egyeztetés nélkül egyik napról a másikra, mindössze 3 héttel az érettségi jelentkezés határideje előtt módosított az érettségi szabályain.