Politikus az ózdi óvodában: törvényességi felügyeletet kezdeményeztünk

Óvodásokkal játszott Vona Gábor egy ózdi óvodában – erről még a nyáron értesülhettünk a politikus Facebook-oldaláról és a sajtóból. A TASZ közérdekű bejelentéssel fordult az óvodát fenntartó ózdi önkormányzathoz, hogy felhívja rá a figyelmet: az óvodákban tilos a pártpolitikai tevékenység, és a politikus gyerek közé történő beengedése, a gyerekek fényképeinek közzététele súlyosan sérti az érintett gyermekek és szülők figyelmét. Az önkormányzat azonban nem ismerte el a jogsértést, sőt válaszukból kiderült: a polgármester kérte az óvodát a politikus fogadására. Válaszul az illetékes kormányhivatalnál kezdeményeztük, hogy indítson törvényességi felügyeleti eljárást az önkormányzat jogsértő működése miatt, és nyújtson szakmai segítséget az önkormányzatnak, amely képtelen a rá is vonatkozó jogszabályok önálló értelmezésére.

A polgármester válaszában kifejtette, maga kérte az óvodát arra, hogy "tegye lehetővé Vona Gábor részére az óvoda mindennapi életében való betekintést". Állítása szerint az óvoda vezetője a látogatást azzal a feltétellel engedélyezte, hogy "Vona Gábor politikamentesen, magánemberként érkezik az óvodába". A polgármester levele ennek ellentmondva azonban megerősítette, hogy a politikus azért kezdeményezte az óvodalátogatást a – vele azonos párthoz tartozó – polgármesternél, mert "nem szeretne elszakadni az emberektől", és az óvodalátogatásra a politikus 2013 óta zajló "országjárás[a] keretében" került sor.

Az érintett gyermekek szüleivel egy túlságosan általános, ezért érvényesnek nem tekinthető nyilatkozatot írattak alá, amelyből nem lehetett világos, hogy a gyermekekről készült képeket egy politikus fogja saját népszerűségének növelésére felhasználni, a gyermekeket és a szülőket – akár akaratuk ellenére is – politikai céljainak eszközévé téve. Ráadásul a gyermekek, szülők kiszolgáltatott helyzetben voltak, amelyben a szülőknek gyermekük jólétének kockáztatása nélkül akkor sem volt lehetőségük arra, hogy megtagadják hozzájárulásukat, ha az akaratukkal ellentétes volt.

Mráz Attila, a TASZ Tanszabadság Programjának vezetője hangsúlyzta, hogy idegeneknek nincs helye az óvodában a gyermekeink között. A gyermekekkel testi kontaktust létesítő, majd a gyermekeinkről készült fotókkal népszerűséget hajhászó politikusok nem csak viszolyogtatóak, hanem jogsértést is követnek el.

UPDATE: A kormányhivatal válaszában elzárkózott közérdekű bejelentésünk érdemi vizsgálatáról, arra hivatkozva, hogy Ózd Önkormányzata nem rendeletben, és nem is jegyzőkönyvben szólította fel az óvoda vezetőjét Vona Gábor fogadására. A kormányhivatal ezért nem indít törvényességi felügyeleti eljárást arra hivatkozva, hogy nincs döntés, amit vizsgálhatna.

A kormányhivatal érve azonban elfogadhatatlan, hiszen az önkormányzat által elkövetett jogsértést külön súlyosbítja, hogy jegyzőkönyv felvétele nélkül és a rendeletalkotást megkerülve, a jogállamiság követelményeit semmibe véve, a közhatalommal önkényesen visszaélve szólítottak fel egy óvodát egy politikus fogadására. Ráadásul a közérdekű bejelentés funkciója éppen az, hogy olyan jogsértések kivizsgálására is lehetőséget adjon, amelyek feltárására és orvoslására nem áll rendelkezésre más eljárás. A kormányhivatalnak tehát vizsgálódnia kellett volna, de ehelyett sajnos az önkormányzati önkény bebetonozásához járult hozzá.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Mit tehetek, ha elégedetlen vagyok az érettségim értékelésével?

Ez az útmutatónk Neked, az érettségizőnek segít. Ha elégedetlen vagy az érettségi vizsgád eredményével, az alábbiakból megtudhatod: mikor, hogyan támadhatod meg az értékelést, hogyan élhetsz a jogaiddal – érettségizőként is.

A szabadságjogok és a költségvetés

A TASZ számára axióma: a klasszikus szabadságjogok érvényesülése a nemzetgazdaság adta kereteken belül minden máshoz képest elsőbbséget kell, hogy élvezzen. A nyugati világban az államok elköteleződnek az alapjogok védelmének eszméje mellett, ebből pedig az következik, hogy nemcsak elismerik az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, hanem azok tiszteletben tartása és védelme az elsőrendű kötelességük. Minden kormányzati intézkedésnek vagy ezen elsőrendű kötelességet kell szolgálnia, vagy pedig az egyéb célú kormányzati intézkedések ezen kötelezettség adta kereteken belül, ezek teljesítését követően elfogadhatók. A kormányzás mikéntjének megválasztásában a kormányzatnak nagy szabadsága van, úgy azonban nem kormányozhat, hogy azzal az alapvető jogokat megsérti vagy nem tesz megfelelő intézkedéseket az alapvető jogok védelme, érvényesülésük előmozdítása érdekében.

KISOKOS: Iskolák egyházi fenntartásba adása

Habár az iskolarendszer működtetése elsősorban az állam feladata, lehetőség van arra, hogy egyes iskolákat az egyház átvegyen, átvállalva azok fenntartását. Ebben az esetben kérdésként merül fel, hogy ki dönthet az átadásról, milyen speciális szabályokkal kell számolniuk az iskolában maradóknak, valamint, hogy milyen lehetőségeik vannak azoknak, akik ragaszkodnak a vallásilag és világnézetileg semleges oktatáshoz.