Szólásszabadság vs Fővárosi Bíróság: 0-1

A Székesfehérvári Városi Bíróság tegnap első fokon ítéletet hozott a Munkáspárt elnöksége elleni ügyben, melyben a szólásszabadság vesztett... Olvassa el a részleteket!

Mint arról már korábban hírt adtunk, a Fővárosi Bíróság elnökének feljelentése nyomán a Munkáspárt elnöksége tagjai ellen rágalmazás miatt büntető eljárás indult. A feljelentés és később a vádirat szerint a Munkáspárt elnökségének hét tagja elkövette a rágalmazás vétségét. A párt ugyanis a Fővárosi Bíróság egyik ítéletével kapcsolatban nyilatkozatot adott ki, melyben az ítéletet - többek között- politikainak minősítette.

A Munkáspárt elnökét az eljárás során a TASZ ügyvédje képviselte, mivel álláspontunk szerint az elnökség nyilatkozatában vélemény fogalmazódik meg a bírósági döntéssel kapcsolatban, ami nem lehet alapja büntető eljárás megindításának és lefolytatásának.

Véleményünk szerint egy nyílt, demokratikus jogállamban mindenkinek joga van arra, hogy véleményét -akár bírósági ítéletekkel szemben is kifejtse-, ez a jog, tehát a szólás szabadsága sem büntetőjogi eszközökkel, sem más jogi eszközökkel nem korlátozható.

A Székesfehérvári Városi Bíróság úgy ítélte meg, hogy a Munkáspárt nyilatkozatában nem vélemény, hanem tényre utaló közvetlen kifejezés valósult meg, amely tény valótlan volt, ezért a rágalmazás megállapítható. Büntetésül a bíróság az elnökségi tagok mindegyikét két évre próbára bocsátotta. Az ítélet nem jogerős, ugyanis az ellen valamennyi vádlott és védő fellebbezést jelentett be.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A komment kinyírása

Az Alkotmánybíróság ma nyilvánosságra hozott határozata szerint a honlapján kommentek közzétételét lehetővé tevő tartalomszolgáltató akkor is felelősséggel tartozik a mások jogait sértő kommentek miatt, ha nem is volt tudomása a jogsértő tartalomról, de még akkor is, ha a sértett kívánságára azt azonnal el is távolította. A TASZ szerint az Alkotmánybíróság döntése aránytalanul nagy visszatartó hatással fog járni az interneten zajló, ma még élénk közéleti vitákra nézve.

A médiatörvény elemzése: első rész

A TASZ összefoglalója a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényről.

Alkotmánybíróság előtt támadtuk meg a gyülekezési jogot sértő bírói döntést

Az Alkotmánybíróság előtt panaszeljárásban támadta meg a TASZ azt a bírói döntést, amely megtiltotta a devizahitel-károsultaknak, hogy megtartsák a miniszterelnök házával szemközti járdaszakaszra bejelentett tüntetésüket. Indítványunk szerint a tiltás szükségtelenül és aránytalanul korlátozza a gyülekezési jogot, mert a bíróság félreértelmezte a „foglyul ejtett közönség” érvét, releváns szempontokat hagyott figyelmen kívül az alapjogi mérlegelésben, és nem járt el kellő alapossággal a gyülekezési jog legitim korlátainak értékelése során.