Tálcán kínált csalási lehetőség a választási rendszerben

A következő országgyűlési választáson bárkivel megeshet, hogy a szavazatszámláló bizottság közli vele: nem szavazhat, mert átjelentkezett az ország másik végében lévő szavazókörbe, vagy nem szavazhat pártlistára, mert a nemzetiségi névjegyzéken szerepel. Mindez úgy, hogy a polgár nem tud erről és nem is tehet ellene semmit. A választási rendszer jelenlegi formájában magában hordozza a választójog tömeges megsértésének a lehetőségét, ezért a TASZ felszólította a Nemzeti Választási Irodát (NVI), hogy alakítsák át a jelenlegi névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmezési eljárást úgy, hogy az a választások tisztáságának megfelelő garanciáját biztosítsa.

Jelenleg a központi és szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket interneten, az előzetes személyazonosítást megkövetelő ügyfélkapu-hozzáférés nélkül is be lehet nyújtani (www.valasztas.hu). Így bárkinek lehetősége nyílik néhány, a lakcímkártyán szereplő személyazonosító adat birtokában arra, hogy az interneten bármiféle személyazonosítás nélkül valaki más nevében névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket nyújtson be. A személyazonosítást nélkülöző eljárásban jelenleg a megfelelő adatokhoz hozzájutva bárkinek lehet a felvételét kérni a nemzetiségi névjegyzékbe. Így a csalás áldozatául esett választópolgár nem szavazhat az országgyűlési választásokon a pártlistára. A lakóhely szerintitől eltérő szavazókörbe történő átjelentkezést ugyanígy más nevében is lehet majd kérelmezni, akár egy több száz kilométerre lévő szavazókörbe. Így a választópolgár nem tud saját szavazókörében szavazni, csak ott, ahová – tudtán kívül – a nevében valaki átjelentkezett. A levélben történő kérelmezéssel ellentétben az interneten még az utolsó pillanatban is leadhatunk kérelmeket. Ráadásul amíg egy iktatott, aláírt kérelem támadható, a legfeljebb a benyújtó IP-címével rögzített internetes kérelmet állítólagos benyújtója nehezen tudja megtámadni. A hírek szerint a közmunkások tömegeitől begyűjtött személyes adatok valószínűleg elégségesek ahhoz, hogy nevükben – aligha érvényesíthető szankciókat kockáztatva csupán – névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket adjanak be, és ezzel csorbítsák választójogukat.

Az internetes nemzetiségi választópolgárként történő regisztráció módosítására és az átjelentkezésre a szavazás napját megelőző pénteken 16 óráig van mód. Ha tehát valakinek az utolsó pillanatban kérik nemzetiségi adatai módosítását, vagy az utolsó pillanatban jelentkeztetik át, esélye sincs arra, hogy bármit tehessen annak érdekében, hogy ne sérüljön a választójoga. Ha pedig a választópolgár névjegyzékben szereplő lakóhelyétől illetve értesítési címétől eltérő értesítési címet jelölnek meg kérelmében, a választópolgár nem is értesül az illetékes választási iroda névjegyzékkel kapcsolatos kérelemről hozott döntéséről.

Más identitásának az ellopása és ilyen módon a szavazás lehetőségének csorbítása bűncselekmény. Ez azonban nem menti fel a választási szerveket, amelyek a kérelmek személyazonosítás nélküli benyújtásának lehetővé tételével a tömeges csalásra teremtenek lehetőséget. A választások tisztaságának megőrzése – és ennek megfelelő eljárási garanciákkal történő biztosítása – a választások megszervezéséért felelős állami szervek kötelezettsége. A TASZ ezért felszólította az NVI-t, hogy a személyazonosítást nélkülöző internetes kérelem-benyújtási lehetőséget azonnali hatállyal szüntesse meg. Ugyanakkor a választási szerveknek továbbra is kötelességük biztosítani a névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmek benyújtásának megfelelő alternatíváit, amelyek minden állampolgárnak méltányos lehetőséget biztosítanak a kérelmek benyújtására.

A felszólítás szövege itt olvasható.

foto: compfight.com

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Pereljen a választójogáért! Gondnokság alá helyezett polgároknak jogsegélyt nyújtunk

A TASZ ingyenes jogsegélyt és jogi képviseletet ajánl olyan gondnokság alá helyezett, választójogukban korlátozott személyeknek, akik választójogukkal élni kívánnak.

Választási névjegyzékek: hiba hiba hátán

A névjegyzékbe való felvételi kérelmek beérkezésének visszaigazolására szólítottuk fel az NVI-t.

Alkotmánybírósághoz fordul a TASZ az önkormányzati választási rendszer átalakítása miatt

Alig néhány hónappal az önkormányzati választások előtt az Országgyűlés a fővárosi önkormányzati rendszer radikális, az alkotmányosság elveivel és az Alaptörvény szövegével egyaránt ellentétes átalakításáról döntött a választópolgárok és a pártok sérelmére. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) egyéni alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, amely a választójog egyenlőségének sérelmére fókuszál, míg egy másik eljárásban az AB-nek kifejtett érvei a jogbiztonság, jogállamiság, és az adatvédelem hiányosságaira is felhívják a figyelmet a választásokkal kapcsolatos törvénymódosításban.