Barion Pixel TASZ | Törvénytelenül működik az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság

Törvénytelenül működik az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: EBH) 2021. január 1-én beolvadt az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába. Azóta feladatait az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala elkülönült szervezeti egysége, az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság (továbbiakban: EBF) végzi. Ez az átszervezés azonban a gyakorlatban nemcsak intézményi változást jelent, hanem azt is, hogy nehezebb fellépni a jogsértésekkel szemben.

Az EBH megszűnésekor is tartottunk attól, hogy csökkenni fog a jogvédelem szintje, mert az alapvető jogok biztosa nem független és mert az ombudsman szerepe teljesen más, mint egy hatóságé. A referensi hálózat megszűnése a Budapesten kívül élők hozzáférését korlátozza. Továbbá, az új honlap is kevésbé korszerű, mint az EBH honlapja volt, ami hátráltatja a joggyakorlat és az alapvető információk megismerését.

Az EBF-hez egyre kevesebb panasz érkezik és egyre több az olyan döntés, ami nem felel meg a korábbi előremutató gyakorlatnak. Például a hatóság nem lépett fel Gulyás Gergely homofób kijelentéseivel szemben, amelyeket a miniszterelnökséget vezető miniszter a Meseország mindenkié! című mesekönyv kapcsán tett. De ilyen volt az ásotthalmi mezőőrök által vegzált határátlépők esete is, amellyel szemben szintén nem emelte fel hangját az EBF. Négy éve arról sem hoz érdemi döntést, hogy a kormány STOP plakátjai megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét. Az EBH beolvadásával foglalkozó jelentésében a Velencei Bizottság is jelezte fenntartásait. Az EBF működésével kapcsolatban felmerülő egyik probléma az, hogy a hatóság működése nem átlátható. Az EBH megszűnése óta nem érhetőek el az EBH 2005 és 2011 között kiadott jogesetei, és a jelenleg elérhetőek sem kereshetőek megfelelően az ajbh.hu oldalon.

A mostani kereső ilyen:

Míg a korábbi a jogeset kereső így nézett ki:

Mivel az EBF működése másfél évvel a jogutódlás után sem felel meg a nyilvánosságot és átláthatóságot biztosító törvényi előírásoknak, ezért közérdekű bejelentést tettünk.

Az EBF korábbi honlapján, az egyenlobasmod.hu oldalon hozzáférhető információkhoz képest az ajbh.hu/en/ebff oldalról számos közérdekű adat hiányzik.

  • Nem érhetőek el a 2005-től minden évben közzétett éves tájékoztatók az EBH tevékenységéről, és nincs frissebb tájékoztató sem a 2020-as évről, sem a 2021-es évről.

  • Az EBH joggyakorlatát bemutató 2005. és 2011. közötti jogesetek egyáltalán nem érhetőek el. A 2012. és 2020. közötti jogesetek pedig hiányosak. Az egyenlobasmod.hu oldalon progresszív kereső alapján lehetett szűrni a jogesetek között, az új, korszerűtlenebb honlapon kizárólag szabadszavas keresésre van lehetőség.

  • A jelenlegi honlapról elérhetetlenek a korábbi közvéleménynek szóló általános tájékoztatók, kiadványok, oktatási anyagok, és újabbak sem készültek az EBH beolvadása óta.

A jogesetek felének teljes hiánya és a korábbinál sokkal nehezebb kereshetősége miatt egyáltalán nem követhető az EBF és jogelődje joggyakorlata. Az állampolgárok nem látják, hogy mások milyen ügyekkel fordultak az EBF-hez, és ez nem ösztönzi őket bejelentés benyújtására. Az információ hiánya csökkenti a sikeres panaszok számát is, mivel a jó jogi érvelés előfeltétele a gyakorlat ismerete. Az éves tájékoztatók és a közvéleménynek szóló kiadványok teljes eltűnésével az EBF semmilyen jogtudatosító, ismeretterjesztő feladatának nem tesz eleget.

Ez a helyzet azonban egyértelműen törvénysértő. Az információszabadságról szóló törvény kifejezetten tiltja az elektronikusan közzétett adatok eltávolítását a honlapról. Sőt, ha egy szerv megszűnik, akkor a szerv jogutódját kötelezi a közérdekű adatok közzétételére. A törvényi előírások alapján tehát az EBF az EBH jogutódjaként köteles minden, korábban az egyenlobanasmod.hu honlapon elektronikusan közzétett közérdekű adatot ugyanúgy elérhetővé tenni az ajbh.hu oldalon.

Az EBF nem csupán egy hatóság, hanem az Alaptörvény, az uniós jog és nemzetközi kötelezettségek alapján is működő, az egyenlő bánásmódhoz való alapjog érvényesüléséért felelős szerv. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy működése jogszerű és átlátható legyen, a közérdekű adatnak minősülő joggyakorlatáról, tevékenységéről teljes képet kapjunk. Az EBF-re mint az alapjogvédelem egyik szervére is vonatkozik, hogy az alapjogvédelem egyszer már elért szintjét nem csökkentheti.

Az EBF működésének nyilvánosságát és átláthatóságát jogelődjénél jelentősen szűkebb körben, illetve alacsonyabb színvonalon biztosítja, ez pedig mind az egyenlő bánásmódhoz való jog, mind pedig a polgárok tájékozódáshoz való joga tekintetében nem megengedhető visszalépést eredményez, ezért kérjük, hogy állítsák vissza az EBF jogszabályoknak megfelelő működését.

Ha ez nem valósul meg, akkor kezdeményezzük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását. Amennyiben az nem lenne eredményes, akkor megfontoljuk, hogy a TASZ tegye újra elérhetővé mindenki számára ezeket a közérdekű adatokat.

Egyenlo Banasmodert Felelos Foigazgatosag kozerdeku bejelentes

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.