Továbbra is titkolózhat a Centrum

Megváltoztatta a Fővárosi Bíróság a korábbi elsőfokú ítéletet, és elutasította a Lát-Kép Egyesület keresetét, amelyben azt kérte a civil szervezet, hogy a bíróság kötelezze a Centrum Parkoló Rendszer Kft-t a parkolási bevételekkel kapcsolatos adatok kiadására. A jogi képviseletet a TASZ nyújtotta.

A TASZ jogásza a perben azzal érvelt, hogy az önkormányzati tulajdon üzemeltetése, így a parkolási díjak szedése is közfeladat, és főszabály szerint közfeladat ellátásával kapcsolatos bevétel, kiadás nyilvános adatnak minősül. A parkolási társaság adatai közérdekűek, lényegtelen, hogy milyen köztes szervezeteken, gazdasági társaságokon keresztül történik. Ezért szerették volna megtudni egyebek mellett azt is, mennyit kapnak vissza az adófizetők a parkolási díjakból, például fejlesztés formájában.
A Centrum Parkoló Rendszer Kft. jogi képviselője arra hivatkozott: a Kft. nem is ismeri az önkormányzati felhasználással kapcsolatos adatokat, annak vonatkozásában nem adatkezelő. Sőt, az önkormányzat felé továbbított pénzösszegekről sincsen tudomása, mert a Centrum Parkoló Rendszer Kft. nem azonos a Centrum Parkoló Kft.-vel. (Utóbbi a Centrum Parkolási Rendszer Kft. kizárólagos tulajdonosa.)
 A bíró az elutasító jogerős ítélet indoklásakor kiemelte: a bíróság nem kívánja elvitatni a közvélemény jogát arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, de ebben az esetben – mondta ki a Fővárosi Bíróság tanácsa az elsőfokú ítélettel ellentétben - túlzottan általános volt az adatigénylés, az adatkérésnek konkrétabbnak, pontosabbnak kell lennie. A Lát-Kép Egyesület nem jelölte meg egzakt módon, hogy melyik önkormányzat milyen adatára kíváncsi. Az eredeti adatigénylő levelet a peres eljárásban már nem lehet pontosítani.
Az ügy érdekessége, hogy a tárgyalás elején a Centrum Parkoló Rendszer Kft. jogi képviselője eredmény-kimutatást és éves mérleget tartalmazó dokumentumokat adott át a felperesnek, így ezek elemzése után többet tudhat.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Diszkriminált a Debreceni Egyetem, amikor kitiltotta oldaláról a Putyint kritizáló kommentelőt

Elmarasztalta az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) a Debreceni Egyetemet, mert politikai véleménye miatt diszkriminálta diákját, aki Putyin ellen az egyetem Facebook-oldalán tiltakozott. 2017 októberében indítottunk eljárást az EBH előtt Barna Eszter ügyében, aki Putyin díszpolgári címe miatt írta ki az egyetem oldalára, hogy ő ehhez “nem adja a nevét”, majd kitiltották az oldalról.

Szabálysértési útmutató diáktüntetőknek

A 2018 tavaszi diáktüntetéseket követően a rendőrség eljárásokat indított az egyes tüntetőkkel szemben. Ezek az eljárások jogilag meglehetősen kérdésesek, ugyanis a gyülekezési jog és a gyülekezési törvény széleskörű védelmet nyújt ahhoz, hogy a polgárok és így a diákok is gyakorolhassák az alapvető jogukat és kifejezhessék az utcán, köztereken a politikai véleményüket. A szabálysértési eljárásokra csak rendkívül indokolt esetekben, a tüntetések befejezését követően kerülhet sor. Ebben a tájékoztatóban azt nézzük át, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) alapján milyen szabálysértési eljárások jöhetnek szóba és hogy azok mikor jogszerűek.

A TASZ 2018. évi választási monitoring tevékenységének céljai, módszere, mércéje, és nyilvános eredményei

A TASZ Választási Jogi Programjának részeképp az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának választási eljárása idején jogi monitoring (megfigyelési) tevékenységet is végez. Az alábbiakban találhat információt megfigyelési tevékenységünk céljairól, módszeréről, és nyilvános eredményeiről. A megfigyelést végző, ahhoz szükséges képzést elvégzett személyeket a megfigyelés során itt olvasható Etikai Kódexünk rendelkezései kötik.