Utazott, fizetett, nem szavazott? Perelhet!

Több választópolgár jelezte nekünk, hogy azért nem tudott egy külképviseleten szavazni, mert kimaradt a választói névjegyzékből – annak ellenére, hogy határozatban értesítették a névjegyzékbe történő felvételéről. Az így járt választópolgárok egy része jelentős útiköltséget szánt arra, hogy eljusson a szavazás helyszínére. Az őket ért anyagi kárért álláspontunk szerint kártérítés illetheti meg őket, amelyet peres eljárásban követelhetnek.

Ahhoz, hogy az állampolgárok gyakorolni tudják választójogukat, elengedhetetlen, hogy a szavazás helyszínén hibátlan, a választópolgárok adatait hiánytalanul tartalmazó névjegyzék álljon rendelkezésre. Nem kétséges tehát, hogy az állampolgárok választójoga sérül, amikor e jog gyakorlásának garanciája – a pontos, megfelelőképp frissített névjegyzék adminisztrációra használt példánya – nem biztosított. Az alkotmányos joguk gyakorlásában megakadályozott polgárokat ilyen esetben anyagi kár (is) érheti, amelyért a választási iroda álláspontunk szerint felelősséggel tartozik – feltéve, hogy a kár ok-okozati összefüggésben áll a választási iroda tevékenységével vagy a választások szervezése és lebonyolítása során történt mulasztásával.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény kifejezetten a választási irodákra – köztük a Nemzeti Választási Irodára – rója a választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat, a választási információs rendszer ezen feladatok ellátásához szükséges működtetését, valamint a szavazás lebonyolításához szükséges tárgyi és technikai feltételek biztosítását.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (ún. Ket.) ezen felül alapelvi szinten garantálja a közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfeleket megillető tisztességes ügyintézéshez való jogot, és kimondja, hogy a közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással okozott kárt a polgári jog szabályai szerint köteles megtéríteni. A Ket. eljárási alapelvei közé tartozik az is, hogy a közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára köteles biztosítani, hogy azok jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, továbbá köteles előmozdítani az ügyféli jogok gyakorlását.

A Ptk. alkalmazása szempontjából közigazgatási jogkörben okozott kárnak az államigazgatási jellegű, tehát a közhatalom gyakorlása során kifejtett szervező-intézkedő tevékenységgel, vagy annak elmulasztásával okozott kárt kell tekinteni.

Összefoglalóan véleményünk szerint a fent leírt adminisztrációs hibával az illetékes választási irodák legalább egyike helytelenül látja el a választási eljárásról szóló törvény által rá delegált egyik alapvető feladatát, és megsérti a Ket. több alapelvi jellegű rendelkezését. Az e mulasztással okozott esetleges károk közigazgatási jogkörben okozott kárnak minősülhetnek, és az ezekkel kapcsolatos kártérítési igény érvényesíthető lehet a magyar bíróságok előtt.

Megjegyzés: A jelen összefoglaló csupán tájékoztató jellegű. A TASZ egyes esetekben azonban jogi tanácsot vagy akár képviseletet is nyújt választójoggal kapcsolatos kártérítési ügyekben. Keresse Jogsegélyünket a jogsegely@tasz.hu címen! Amennyiben Ön kártérítési igényével bírósághoz kíván fordulni, feltétlenül javasoljuk, hogy az eljárás megindítása előtt kérje ki ügyvéd véleményét.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Kényszerpályára tereli az ellenzéket a választási törvény módosítása

Antidemokratikus és teljesen átláthatatlan volt az a folyamat, amelynek végén Varga Judit igazságügyminiszter november 10-én benyújtott egy javaslatot a választási törvény átalakítására. A tervezett törvénymódosítás nem kezeli a választási rendszer hosszú ideje megoldásra váró problémáit, viszont több ponton indokolatlanul szűkíti a választójog gyakorlásának lehetőségét. Részletes elemzést készítettünk a törvényjavaslatról, és továbbra is figyelni fogjuk a tervezet sorsát, hiszen a törvényjavaslat benyújtása csak a jogalkotási folyamat első lépése.

Miért nem lesz idén kampány?

A TASZ más jogvédő szervezetekkel közösen már korábban beszámolt róla, hogy a köztéri kampányolást rendező szabályozás átalakítása hogyan szűkíti azokat a felületeket, amelyeken politikai hirdetés helyezhető el. Az ezt követő fővárosi önkormányzati rendelet következtében pedig az idei kampányban gyakorlatilag nem lesz lehetőség ingyenesen vagy olcsón választási plakátokat elhelyezni.

Április 6-án, de nem ott! – ismét felszólítottuk az NVI-t!

A külföldön szavazó választópolgárok szavazását akár meg is hiúsíthatják és tovább drágíthatják a helyi választási irodák tájékoztatásának újabb hibái. Ezúttal a londoni szavazók egy részét tévesztették meg a szavazás helyszínéről. Korábban arra figyelmeztettük a Nemzeti Választási Irodát (NVI), hogy az amerikai kontinensen szavazók egy részét félretájékoztatták a szavazás időpontjáról. Ezt az NVI korrigálta, de úgy tűnik, a tájékoztatás minősége továbbra sem biztosított. Ezért felszólítottuk az NVI-t, dolgozzon ki megfelelő eljárásokat a tájékoztatási hibák hatékony megelőzésére, és a bekövetkezett hibák időben történő korrigálására.