Válasz a Legfelsőbb Bíróság szóvivőjének közleményére

A TASZ megdöbbenéssel fogadta a Legfelsőbb Bíróság Elnökének szóvivője útján közzétett álláspontját a véleményszabadság korlátozását célzó felvetését ért bírálatunkkal kapcsolatban.

A Szóvivő Asszony álláspontunk szerint téved. Nem "a TASZ nem tud különbséget tenni a büntető - és a polgári jog között", hanem - úgy látszik- a Szóvivő Asszony nem érti: az Alkotmánybíróság általunk idézett határozatában a hivatalos személy megsértésének büntetőjogi tényállása kapcsán általánosságban rögzítette a véleményszabadság határait. Márpedig a polgári jogi szankció is a véleményszabadság korlátja.

A TASZ szerint kifejezetten aggasztó az a tendencia, hogy különféle közjogi szervezetek - így minisztériumok, az ügyészi szervezet és most a bírói kar - a személyiségi jogok védelme mögé bújva próbálják elejét venni a munkájukat érintő nyilvános bírálatoknak.

Sajnálatosnak tartjuk azt is, hogy a Szóvivő Asszony érdemi reagálás helyett közleményünk tartalmát kiforgatta és félreértelmezte. A TASZ - szemben a Szóvivő Asszony által sugalltakkal - éppenséggel arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyes személyeket, így a bírákat érő személyiségi jogi sérelmek jelenleg is megfelelően szankcionálhatók. Nem kaptunk azonban érdemi választ a bírói ítéletek nyilvánosságát érintő felvetésünkre.

Továbbra is meggyőződésünk, hogy a bírói kar méltóságát és az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat nem a nyilvános bírálat csorbítja, hanem például az a közelmúltban megtörtént eset, amikor a nyilvánosságnak egyszerűen nem áll módjában megtudni, hogy egy közérdeklődésre joggal számot tartó ügyben a bíróság milyen indokok alapján hozta meg ítéletét.

Budapest 2005. február 5.
Társaság a Szabadságjogokért

Dénes Balázs elnök s.k.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Az ilyen döntések miatt lesz egyre nehezebb Magyarországon kimondani, amit gondolunk

Somogyi Mária még 2014-ben kritizálta a tatai önkormányzatot ingatlanok eladása miatt egy Facebook bejegyzés megosztásával. Az önkormányzat jó hírneve megsértése miatt pert indított ellene, amit ügyfelünk elvesztett. Az Alkotmánybíróságtól vártuk, hogy megvédje a szólásszabadságot, de reményeink alaptalanok voltak: az AB el sem bírálta a panaszunkat.

Kövér László nem húzhatja meg a sajtószabadság határait - A TASZ képviseli a kitiltott újságírókat

Az Alkotmánybírósághoz és a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) annak a hat újságírónak az ügyében, akiket április 25-én tiltottak ki a parlamentből.

Nem garázdaság a szoborfej-foci

2013. október 23-án Pityinger László rapper, ismertebb nevén Dopeman, a Szolidaritás politikai demonstrációjának műsorvezetője volt. Az eseményen a tömeg jelképesen ledöntötte a miniszterelnök hungarocellből készült szobrát, aminek levágott fejébe Dopeman belerúgott. A rendőrség garázdaság miatt nyomoz a rapper ellen, akit az eljárásban a TASZ képvisel.