Válasz a Legfelsőbb Bíróság szóvivőjének közleményére

A TASZ megdöbbenéssel fogadta a Legfelsőbb Bíróság Elnökének szóvivője útján közzétett álláspontját a véleményszabadság korlátozását célzó felvetését ért bírálatunkkal kapcsolatban.

A Szóvivő Asszony álláspontunk szerint téved. Nem "a TASZ nem tud különbséget tenni a büntető - és a polgári jog között", hanem - úgy látszik- a Szóvivő Asszony nem érti: az Alkotmánybíróság általunk idézett határozatában a hivatalos személy megsértésének büntetőjogi tényállása kapcsán általánosságban rögzítette a véleményszabadság határait. Márpedig a polgári jogi szankció is a véleményszabadság korlátja.

A TASZ szerint kifejezetten aggasztó az a tendencia, hogy különféle közjogi szervezetek - így minisztériumok, az ügyészi szervezet és most a bírói kar - a személyiségi jogok védelme mögé bújva próbálják elejét venni a munkájukat érintő nyilvános bírálatoknak.

Sajnálatosnak tartjuk azt is, hogy a Szóvivő Asszony érdemi reagálás helyett közleményünk tartalmát kiforgatta és félreértelmezte. A TASZ - szemben a Szóvivő Asszony által sugalltakkal - éppenséggel arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyes személyeket, így a bírákat érő személyiségi jogi sérelmek jelenleg is megfelelően szankcionálhatók. Nem kaptunk azonban érdemi választ a bírói ítéletek nyilvánosságát érintő felvetésünkre.

Továbbra is meggyőződésünk, hogy a bírói kar méltóságát és az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat nem a nyilvános bírálat csorbítja, hanem például az a közelmúltban megtörtént eset, amikor a nyilvánosságnak egyszerűen nem áll módjában megtudni, hogy egy közérdeklődésre joggal számot tartó ügyben a bíróság milyen indokok alapján hozta meg ítéletét.

Budapest 2005. február 5.
Társaság a Szabadságjogokért

Dénes Balázs elnök s.k.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A strasbourgi bírósághoz fordultunk, mert a sajtó nem tudósíthatott a menekülttáborokról

A menekültválság Magyarországot is elérő hulláma idején a menekülttáborok életéből, az ott uralkodó körülményekből csak azt láthattuk, amit a Kormány látni engedett; azt már nem, amit a sajtó megmutatott volna. Mivel a magyar bíróságok tehetetlennek bizonyultak a sajtószabadság korlátozásával szemben, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordultunk.

Ombudsmanhoz fordultunk a hivatalos személyek kiemelt védelme miatt

A közelmúltban több olyan eset is előfordult a közéletben és hozzánk is többen fordultak amiatt, hogy közszereplő, közhatalmat gyakorló politikusok büntetőeljárást indítottak rágalmazás vagy becsületsértés miatt.

Jól döntött az uszításról a bíróság

A Pesti Központi Kerületi Bíróság mai határozatával bűnösnek mondta ki Polgár „Tomcat” Tamást közösség elleni izgatás elkövetése miatt, és egy év két hónap szabadságvesztésre ítélte, aminek végrehajtását öt évre felfüggesztette. Az ítélet nem jogerős, de megfelelő pályára állíthatja a hazai szólásszabadság-ítélkezést.