Barion Pixel TASZ | Véleményeztük az elektronikus információszabadság törvényt módosító javaslatot

Véleményeztük az elektronikus információszabadság törvényt módosító javaslatot

Az Országgyűlés a jövő hét elején tárgyalja az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslatot. Észrevételeinket levélben juttattuk el a képviselőkhöz.

Tisztelt !

A Kormány T/5396. számon törvényjavaslatot (továbbiakban: Javaslat) terjesztett elő az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (továbbiakban: Eitv.) módosítására. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) az elektronikus információszabadság törvényt megalkotásakor többször véleményezte, és annak érvényesülését hatályba lépése óta folyamatosan nyomon követte. A Miniszterelnöki Hivatal által előkészített módosításokkal kapcsolatos véleményünkkel ezúton szeretnénk a törvényjavaslat vitájához hozzájárulni.

A javasolt módosítások számos területen javítják a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alkotmányos jog érvényesülését, valamint a jogbiztonságot is erősítik, azonban számos ponton további változtatásokra lenne szükség.

A TASZ üdvözli a Javaslat azon rendelkezéseit, amelyek az elektronikus és a papíralapú kiadás kettősségének fenntartása mellett a kihirdetett jogszabályoknak, illetve közétett határozatoknak és statisztikai közleményeknek a Magyar Közlöny nyomtatott változatában megjelent szövege helyett a Közlöny elektronikus dokumentumként közétett változatát kívánják hivatalossá tenni.

A Javaslat 6-7.§ elrendeli, hogy az eddig a Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft. a hivatalos lapokkal és hivatalos jogszabálygyűjteményekkel összefüggő, a közlönyök hivatalos szövegére, és az egyes jogszabályok hatályosságáról szóló adatokra is kiterjedő adatbázisának felhasználói jogait adja át a Miniszterelnöki Hivatalnak. A TASZ egyetért ezzel a megoldással, mivel az eddigi helyzet számos visszásságot eredményezett azáltal, hogy egy profitorientált cég látott el olyan közfeladatot, amely a jogbiztonságra is hatással van.

A 2006-os Kormányprogram a korrupció ellenes harc intézkedései között tárgyalja a közbeszerzési szabályok módosítását. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 379.§ (3) bekezdése szerint „a Közbeszerzési Értesítő kiadására a Magyar Közlöny és más hivatalos lapok kiadására a jogalkotásról szóló törvényben, illetőleg a végrehajtásáról szóló jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni”. E rendelkezés hatálybalépése óta az Eitv. további szabályokkal biztosított a Magyar Közlönynek immáron a világhálón is nyilvánosságot, azonban a Közbeszerzési Értesítő tartalmához való hozzáférés nem fejlődött ezzel párhuzamosan. A Közbeszerzési Értesítő a közbeszerzések törvényességének, átláthatóságának egyik legfontosabb garanciája, ám mégsem biztosítja a törvény, hogy szövegében könnyen lehessen keresni. Míg az Eitv. előírja, hogy a Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteményében „a jogszabályok, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszközei számára, címére, valamint szövegében történő keresés lehetőségét” biztosítani kell, addig a Közbeszerzési Értesítő esetében hasonló szempontok nem érvényesülnek.

Álláspontunk szerint lehetővé kellene tenni, hogy a Közbeszerzési Értesítőkben, a közzétevő honlapon, olyan alapvető szempontok szerint, mint például az ajánlatkérő neve, szerződés tárgya, eljárás fajtája, nyertes ajánlattevő lehessen a felhívásokat, tájékoztatókat és egyéb dokumentumokat leválogatni, valamint az értesítők szövegében a felsorolt kategóriáktól függetlenül is lehessen keresni.
A TASZ felhívja a figyelmet arra, hogy fontos lenne a Magyar Közlönyök megismerhetőségét – az Eitv. kidolgozásakor meghatározott szempontok figyelembevételével – technológiasemleges formában biztosítani. Az Alkotmány 61.§-ban rögzített, a közérdekű adatok megismeréséhez, illetőleg terjesztéséhez való jogot a nyílt forráskódú megoldások jelentenék, az Eitv. alapján elektronikusan közzétett információk esetében. A jelenlegi közzétételi gyakorlat sajnos nem ezt a megoldást alkalmazza. A Magyar Közlönyök jelenleg nem nyomtathatók és szövegükből elektronikus úton másolni sem lehet. A Javaslat 8.§ (4) bekezdése sajnos még ezt a problémát is csak részben orvosolja és távol marad a mostani technikai adottságok mellett biztosítható legszélesebb körű nyilvánosság elérésétől.

Az Eitv. 2005-ban elfogadott szövegébe sajnos semmilyen érdemi szankció nem került be a törvényben előírt kötelezettségek elmulasztása esetére, ahogyan ösztönzők sem a törvény hatályosulásának előmozdítására. A Nonprofit Szektor Analízis (NOSZA) Egyesület (www.jogalkotas.hu) által készített jelentésekből kitűnik, hogy az Eitv. végrehajtása bőven hagy kívánni valót maga után. Javasoljuk, hogy jelen törvénymódosítással iktassák törvénybe, hogy a közzétételi kötelezettségek elmulasztásáért / példamutató teljesítéséért a szerv vezetőjét, a rá irányadó jogállási törvénnyel összhangban, jövedelmében kell szankcionálni / premizálni.

Budapest, 2008. április 23.

Földes Ádám
Társaság a Szabadságjogokért
adatvédelmi programvezető

 

 

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.