Barion Pixel TASZ | Folyamatban lévő beruházások leállítása

Folyamatban lévő beruházások leállítása

Gyanús víztározó építése Zsombón

Az egyre súlyosabb aszályokkal sújtott alföldi Zsombón az önkormányzat közel félmilliárd forintnyi európai uniós pályázati forrásból csapadékvíztározó tó kiépítésébe kezdett. Anélkül tette ezt, hogy a kötelező talajmechanikai szakvéleményt beszerezte volna hozzá. Ez azért fontos, mert többféle talaj létezik: így olyan is, amiből nem lehet tározógátat építeni. Márpedig a zsombói talaj épp erre alkalmatlan homokos vályog, a tározó építését mégis engedélyezték.

A vízmegtartásra alkalmatlan víztározóra – és a pénzszórásra – egy helyi tájépítész mérnök lett figyelmes, akit zavart az egyre gyanúsabb “fejlesztés”, és kezébe vette az ügyet. Az elhibázott beruházás elleni elszánt fellépése a helyieknek a klímaváltozás elleni küzdelmét is segítheti a mára félsivatag Homokhátságon.

Így lépj fel egy már folyamatban lévő beruházás ellen:

Fordulj a helyi önkormányzathoz!

Tájékozódj! Böngészd a képviselő-testület üléseinek napirendjét és az ülésekről szóló jegyzőkönyveket is, hogy megtudd, mit és miért tervez az önkormányzat! Ha nem találsz beszámolót a képviselő-testületi munkáról az önkormányzat honlapján, kérd ki ezeket az adatokat az önkormányzattól közérdekű adatigénylésben (Környezeti közérdekűadat-igénylő mintánkat itt találod.)! Amennyiben nem válaszol kellőképp az önkormányzat, akkor fordulj a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz (NAIH). A képviselő-testület ülésének napirendje, jegyzőkönyve közérdekű adatok, ezeket az önkormányzatnak elérhetővé kell tennie a lakosság számára.

Minél hamarabb értesülsz arról, hogy mit tervez az önkormányzat, annál több esélyed van meggyőződni arról, hogy az milyen hatással lesz a környezetre – és ha rossz hatással, tiltakozni!

Törvényességi felügyeletet kérő mintánkat itt találod.

Zsombón a képviselő-testület titkolta a víztározó létrehozásának tervét, annak képviselő-testületi megvitatását, ezért nem értesültek róla a helyiek. Az önkormányzat ezzel súlyosan mulasztott, ezért a helyiek az önkormányzatot felügyelő kormányhivatalhoz fordultak törvényességi felügyeletet kérve. A kormányhivatal legalább a jövőre nézve orvosolta a problémát: a helyiek fellépése után a képviselő-testület már közzéteszi az üléseiről szóló információkat.

Követeld a lakosság tájékoztatását!

Az önkormányzati törvény szerint legalább évente egyszer közmeghallgatást kell tartania a képviselő-testületnek a helyi közügyekről, ahol a lakosok kérdezhetnek és javaslatokat tehetnek. Szólítsd fel erre a feladatára az önkormányzatot, ha elmulasztaná! https://tasz.hu/cikkek/helyi-onkormanyzati-aktivizmus-1×1 Ha elmulasztott egy évben közmeghallgatást tartani az önkormányzat, tegyél közérdekű bejelentést az önkormányzatot felügyelő kormányhivatalhoz!

Közérdekű bejelentés- és panaszmintánkat itt találod

A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre és javaslatokra válaszolnia is kell a testületnek (legkésőbb 15 nap múlva).

Minden település saját, az önkormányzat honlapján elérhető SZMSZ-e (szervezeti és működési szabályzat) határozza meg, hogy a közmeghallgatás mellett milyen más tájékoztató fórumok működnek helyben (pl. lakossági gyűlés, falugyűlés stb.). Kezdeményezd az összehívásukat és mondd el rajtuk Te is a véleményed!

Tipp: ha nem működik semmilyen fórum, szervezz Te összejövetelt, ahol a helyi ügyekről beszéltek! Fórumot, nyilvános beszélgetéseket tartani akkor is lehet, ha ezek nem “hivatalos” fórumok, vagyis ha az önkormányzat SZMSZ-e nem rendelkezik ilyenekről.

Kérdezz!

Mindenkinek joga van kérdéseket feltenni és válaszokat kapni közérdekű kérdésekben, amilyen például egy víztározó tó megvalósítása. Közérdekű adatnak minősül minden, ami az önkormányzat vagy állami szervek tevékenységéhez kapcsolódik. Bármit kérdezhetsz egy környezeti közügyről: például elkérheted az ezzel kapcsolatos önkormányzati döntéseket, megkérdezheted, hogy született-e környezeti hatástanulmány a beruházásról és elkérheted azt, ugyanígy megkérdezheted, hogy milyen környezetvédelmi engedélyt kapott, van-e folyamatban bármilyen hatósági engedélyezési eljárás stb.: az önkormányzatnak és más érintett hivatalnak (pl. Kormányhivatal, katasztrófavédelmi igazgatóság) válaszolnia kell rá. Ezt hívják közérdekű adatigénylésnek.

Környezeti közérdekűadat-igénylő mintánkat itt találod.

A megszerzett közérdekű adatokat megismertetheted a sajtóval vagy magad is nyilvánosságra hozhatod. Ezzel tovább növelheted az ügy láthatóságát, és meggyőzően alátámaszthatod, ha a gyanúsnak tűnő beruházás valóban káros vagy veszélyes a környezetre. A politikai döntéshozókat is szembesítheted a nyilvánosság előtt a megismert tényekkel.

Előfordul azonban, hogy nem válaszolnak az adatigénylésre, vagy nem a kért adatot adják oda. Ha nem kapsz választ az adatigénylésedre, vagy nem megfelelő a válasz, esetleg el is utasítják a válaszadást, két lehetőséged van: a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz (NAIH) fordulhatsz segítségért, illetve pert indíthatsz az adat kiadásáért. Nem egyszer a bírósági eljárás közepén árulta el az adatot az
önkormányzat, de az is előfordult, hogy a per közben ismerte el: nincsen adat, és olyan is volt, hogy az adatkezelőt kötelezte a bíróság az adat kiadására.

A környezeti közérdekű adatigénylésről itt olvashatsz bővebben.

A zsombói esetben hiába kérte az igénylő a talajmechanikai szakvéleményt, más dokumentumokat küldött neki helyette az önkormányzat. Ezzel természetesen nem teljesítette a válaszadási kötelezettségét. Az adatigénylésekkel a több alkalommal is a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz fordult, emellett több pert is megindított. A per hatására elismerte az önkormányzat, hogy a kért adattal nem rendelkeznek, így vált bizonyossá az, hogy talajmechanikai szakvélemény nélkül döntöttek a víztározó megépítéséről.

Értesítsd a helyi és országos sajtót!

Fontos, hogy mindenki tudjon arról, hogyha a környezete veszélybe kerül. A tájékozódás fontos eleme a sajtó működése: egy jó helyi lapból sok mindenről értesülhetnek az érintettek.

Azonban nem mindig könnyű információhoz jutni. Egy gyanús beruházás körül, főleg, ha korrupció is felmerül, nehéz az eligazodás. Ilyen esetben oknyomozó újságírót érdemes megkeresni. Oknyomozó újságírók már akkor is segíthetnek kideríteni, hogy mi zajlik vagy mi várható egy településen, amikor arról hivatalos tájékoztatás még nincs. A független sajtó nagyobb orgánumai általában rendelkeznek ilyen szakértelemmel és kapacitással, a helyi sajtó pedig különösen jól ismerheti a helyi viszonyokat, ezért még könnyebben igazodhat el az ügy hátterében, részleteiben. Az oknyomozó újságíróknak nagy tapasztalatuk van a gyanús esetek felgöngyölítésében, és a sajtó eszközei révén egyrészt felderítik, másrészt közvetítik az információt a nyilvánosság számára! A sajtó segítségével a tágabb, országos közvéleményt is az ügy mellé tudod állítani. Keress olyan újságírókat, szerkesztőket, akiket érdekelhet a téma, és írj nekik közvetlenül az impresszumban található elérhetőségeken!

Jelentsd be!

A közérdekű bejelentés arról szól, ami a közösségnek, társadalomnak rossz, a panasz pedig olyan sérelemről, ami személyesen a bejelentőt érinti hátrányosan, és aminek elintézése nem tartozik más, például bírósági vagy közigazgatási eljárás hatálya alá. Ha a sérelem személyesen is érint, a panasztétel mellett is dönthetsz.

A közérdekű bejelentés egy olyan eszköz, amivel bárki jelezhet fontos, többeket érintő problémákat, kérve a felelős állami / önkormányzati szervek azonnali fellépését! Javaslatot is tehetsz ebben a probléma megoldására és kötelező válaszolniuk neked!

Egy önkormányzat által szabálytalanul megvalósított víztározó példa egy ilyen problémára, ahol érdemes a területi katasztrófavédelmi igazgatósághoz fordulnod. Ha kérdéses, hogy kinek a feladata megoldani a problémát, akkor a beadványodat címezd a kormányhivatalt vezető főispánnak!

Közérdekű bejelentés- és panaszmintánkat itt találod – ugyanazt használhatod, akár közérdekű bejelentést, akár panaszt, akár egyszerre mindkettőt tennél.

Kérd szakértő segítségét!

Természetvédelmi kérdésekben nagyon fontos a környezeti tényekkel kapcsolatos tisztánlátás.

A szakértői vélemény azonban általában költséges. A Samsung-gyár káros környezeti hatásai ellen tiltakozó GÖD-ért egyesület ezt úgy oldotta meg, hogy pályázati forrásból szereztek pénzt a vízmérési vizsgálatok költségének finanszírozására. (https://www.godert.hu/aktualis/).

Zsombón igazságügyi szakértőt bíztak meg a helyiek a talaj vizsgálatára: a mintavétel szakértői vizsgálatából derült ki, hogy nem alkalmas a talaj a víztározó gátépítésének megvalósítására. Így joggal merült fel, hogy nem kaphatta volna meg a vízügyi engedélyt sem a beruházás.

Keresd a környezetvédelmi ügyészt!

A környezetvédelmi fellépés közérdek, aminek védelme minden ügyészség feladata – ezért minden főügyészségen dolgozik környezetvédelmi ügyész. Értesítsd, ha természetkárosítás veszélye fenyeget! Itt tudod kikeresni az elérhetőségüket.

Az ügyészséghez forduláshoz mintát itt találsz.

Fordulj a természetőrökhöz!

Magyarországon 10 nemzeti park igazgatóság működik (https://termeszetvedelem.hu/nemzeti-park-igazgatosagok/) az ország védett területeinek őrzésére. A természetvédelmi őrök az országosan védett területeket, az önkormányzati természetvédelmi őrök a helyileg védett területeket őrzik: sürgős esetben is közbe tudnak lépni, például egy fakivágást megakadályozni, valamint bírságolni is tudnak (https://termeszetvedelem.hu/a-termeszetvedelmi-orszolgalat-bemutatasa-es-feladatai/). Kérj tőlük akár sürgős segítséget is!

Zsombón a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága is tett bejelentést a katasztrófavédelmi igazgatósághoz, mert észlelte, hogy a víztározó építésekor áttörték a vízzáró réteget, összenyitva a felszíni vizeket a rétegvizekkel. Ez egyrészt jogszabálysértő, másrészt veszélyezteti a felszín alatti vizek elszennyeződését.

Keress környezetvédő egyesületet!

A helyi környezetvédelmi szervezetek tudják a legtöbbet a helyi természetről, melyet védenek, és tapasztalatuk van abban is, hogy hogyan lehet hatékonyan elérni a helyi önkormányzatot és a kormányhivatalt. Az országos zöld szervezetek pedig nagy tapasztalattal rendelkeznek, nemzetközi szervezetek munkájában is részt vesznek és komoly jogi szakértelemmel is bírnak. Ilyen országos szervezet az EMLA egyesület (https://emla.hu/), akik kifejezetten környezetvédelmi jogi segítségnyújtással foglalkoznak. Mind a helyi, mind az országos szintű szervezetekhez érdemes fordulni! Ha felveszed velük a kapcsolatot, a te véleményedet is kihangosíthatják.

A környezetvédelmi törvény speciális jogosultságokat ad a környezetvédelmi egyesületnek: intézkedéseket kérhetnek az államtól és pert indíthatnak bármilyen környezetveszélyeztetés és környezetkárosítás megtörténtekor vagy annak veszélye esetén és a környezet sorsával kapcsolatos eljárásban “ügyféli jog” illeti meg őket. Így részt vehetnek a különböző engedélyezési eljárásokban és jogi úton is felléphetnek ezekben, pl. a környezetvédelmi engedélyeket megtámadhatják. Ha felveszed velük a kapcsolatot, a te véleményedet is kihangosíthatják. A zsombói civilek is tettek lépéseket a helyi egyesületen keresztül (pl. építésfelügyeleti eljárást kezdeményeztek, lásd alább).

Fordulj a zöld ombudsmanhoz!

Az alapvető jogok biztosának van egy környezetvédelemért felelős helyettese: ő a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes, vagyis a zöld ombudsman.

Bárki fordulhat hozzá bármilyen környezeti veszély vizsgálatára: a biztoshelyettes kapcsolatba tud lépni az állami szervekkel és önkormányzatokkal és vizsgálatával alaposan fel tudja tárni az ügyet, a biztossal közösen pedig jelentést is tud írni belőle és ajánlásokat tesz az ügyben. Van, hogy figyelemfelhívást is közzétesz.

A biztosnak és helyettesének legfontosabb eszköze a nyilvánosság: közös jelentéseik elérhetőek mindenki számára, amikben egyrészt intézkedésre szólíthatják fel a környezetvédelmi hatóságokat, vagy éppen jogalkotásra az országgyűlést, sőt, a biztos akár úgy is dönthet, hogy Alkotmánybírósághoz fordul! Ezen felül a bíróságok értesítik az alapvető jogok biztosát minden környezeti perben a belépés lehetőségéről. Ez azt jelenti, hogy olyan környezeti ügyekben folyó perekben is, amelyekhez eredetileg semmi köze nem volt, a biztos dönthet róla, hogy fellép-e az egészséges környezethez való jog védelmében.

Szervezz tüntetést!

Lépjetek fel közösen a veszéllyel szemben, hívjátok fel az ország közvéleményét a problémára, és fejezzétek ki a helyi és országos döntéshozóknak a tiltakozásotokat!

A tüntetések lehetőséget biztosítanak arra, hogy még több helyi lakos vagy akár a sajtó figyelmét is felhívd egy problémára. A tüntetés kiváló módja annak, hogy a tiltakozás súlyát megmutassa: minél többen vesznek részt, vagy minél kreatívabb a demonstráció, annál többen figyelnek rá és annál nagyobb ereje lehet! Bátran légy kreatív, hiszen minél figyelemfelkeltőbb az akciód, annál nagyobb nyilvánosságot szerezhetsz az ügynek.

Tüntetés-szervezéssel kapcsolatban itt találsz információt.

Indíts építésfelügyeleti eljárást!

Ha már elkezdődött egy építkezés, és felmerül a gyanú, hogy az szabálytalanul – a környezetet veszélyeztetve – valósul meg, kezdeményezd a kormányhivatalnál építésfelügyeleti eljárás megindítását!

Építésfelügyeleti eljárás kezdeményezésére mintánkat itt találod.

Zsombón a civilek építésfelügyeleti eljárásokat kezdeményeztek: egyrészt a katasztrófavédelemnél, mert úgy kapott a projekt vízjogi üzemeltetési engedélyt, hogy nem teljesítette a korábbi (vízjogi létesítési) engedély előírásait; másrészt a kormányhivatalnál, mert a sok millió forintért kiásott földhalmokat annak ellenére nem szállították el szabályszerűen, hogy azok elvitelére a kifizetés már megtörtént.

Tegyél feljelentést!

A környezetkárosítás, ami a víz, a levegő, a föld és az élővilág veszélyeztetését és károsítását jelenti, bűncselekmény, hasonlóan a természetkárosításhoz, ami pedig a védett fajok és védett területek pusztítása. Ezek gyanúja esetén a rendőrséget ezért érdemes azonnal értesíteni, hogy megtalálja a felelősöket és hamarabb megállítható legyen a környezetpusztítás.

Nem kell tudnod, ki a tettes ahhoz, hogy feljelentést tegyél: a rendőrség sokszor ki tudja nyomozni a közösség segítségével. Fontos, hogy mindig ismeretlen tettes ellen tedd meg a feljelentést, ugyanis ha megnevezel bárkit a fejelentésben, és nem állapítható meg a felelőssége, akkor akár ő hamis vád miatt akár ellened indíthat eljárást. Ha bármilyen bizonyítékod van (utalhat az személyre is, attól függetlenül, hogy vádolod-e), csatold azokat a feljelentéshez!

Telefonon, személyesen, írásban is tehetsz feljelentést, elektronikusan ügyfélkapuval itt.

Fordulj az Európai Unió Bizottságához!

Nemcsak a magyar szabályok tiltják a környezetkárosítást, hanem az Európai Unió is egyre intenzívebben fellép a környezetvédelmi jog területén. Ennek eszköze elsősorban az uniós jogalkotás, ami minden tagállamra is kötelező. Ilyenre példa az Élőhely-és Madárvédelmi irányelvek, amelyek alapján kialakították a Natura 2000 területeket is, amik Magyarországon is több terület számára garantálják a fokozott védelmet.

Az uniós szabályozásnak való megfelelést az Európai Bizottság vizsgálja. Amennyiben nem felel meg egy ország az uniós szabályoknak, a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat a tagországgal szemben.

Panasszal bárki fordulhat a Bizottsághoz. Célszerű azt összefogással, több személy és szervezet részéről beadni (akár online: https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_hu/), mert a Bizottság nagyobb súlyt ad azoknak a panaszoknak, amelyek széleskörű összefogással íródnak. A panaszban meg kell indokolni, hogy milyen uniós szabályt sért a konkrét állami tevékenység vagy mulasztás. Ennek felderítésében és a panasz megírásában is tudunk segíteni. Keress minket jogsegélyben a jogsegely@tasz.hu címen!

Fordulj hozzánk, ha ellened indítanának eljárást!

Sajnos előfordul, hogy a környezetvédők ellen jogi eljárásokat indítanak azért, hogy elhallgattassák őket. Fontos, hogy ilyenkor jogi segítséget kapjon minden aktív állampolgár, ezért ingyenes jogi képviseletet biztosítunk (https://tasz.hu/ingyenes-jogsegelyszolgalat) bárkinek, aki a környezet védelme érdekében fellép valamilyen módon, és ezért őt bármilyen hátrány éri!

Zsombón egy helyi civil aktivista ellen az egyik önkormányzati cég ügyvezető igazgatója tett feljelentést rágalmazásért, a közösségi médiában megjelent bejegyzésekért, melyek a tevékenységéről szólnak. Véleményünk szerint az önkormányzati cégek tevékenysége közügy, az arról való véleménynyilvánítás lényegi és szükségszerű eleme a demokratikus közbeszédnek.

Rendszeres adomány

Hasznos volt számodra tájékoztatónk? Segíts rendszeres adománnyal, hogy még többet készíthessünk!

Járulj hozzá ingyenes jogsegélyszolgálatunk működéséhez, és ahhoz, hogy folyamatosan fejlesszük és bővítsük tudástárunkat. Támogass minket havonta, hogy mindig ott lehessünk azok mellett, akiknek a legnagyobb szükségük van ingyenes jogi segítségre.
01
Válaszd ki az adomány összegét

Ha adományozóként megadod adataidat:

rendszeresen beszámolunk eredményeinkről
éves találkozókon pedig a TASZ műhelytitkaiba is betekintést nyerhetsz

Ft
Tovább Tovább
Tovább Tovább
Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.