Magánszféraprojekt

A modern állam szűk mezsgyén jár. Sok szolgáltatást nyújt, például az egészégügyet vagy az oktatást, és el is várjuk, hogy ezek jó színvonalúak legyenek. Ezek azért is fontosak, mert alapvető jogunk érvényesül azzal, hogy nyújtják nekünk. Bizonyos szolgáltatások igénybevétele viszont kötelező: a tankötelezett tanulóknak iskolába kell járniuk, a gyerekeknek kötelező védőoltást kapniuk. Ez a magánszféránk korlátozása.

Az állam tehát egyszerre segít az alapjogaink gyakorlásában és korlátozza is azokat.

Sokan nem szeretnék, hogy az állam jobban beleszóljon az életükbe, mint ami feltétlenül szükséges. Mi, a TASZ-nál is úgy gondoljuk, hogy nem jó, ha az állam mondja meg, milyen életet éljünk. Az állam túlzott beleszólását nevezzük paternalizmusnak.

Szerintünk az állam akkor teszi jól a dolgát, ha mindent elkövet, hogy a polgárai tájékozottak legyenek, de a lehető legkevésbé szól bele a döntéseikbe. Szerintünk helytelen, ha az állam bizonyos magatartásokat, célokat helyesebbnek, erkölcsösebbnek, kívánatosabbnak tart másoknál, amiket viszont korlátoz, tilt, üldöz. Az államnak a mainál sokkal semlegesebbnek kellene lennie. Az egyik legfőbb célunk tehát az, hogy csökkenjen a paternalizmus.

Emellett viszont elengedhetetlenül fontos, hogy az állam jó színvonalon nyújtson szolgáltatásokat a polgároknak. Vagyis legyen egyértelmű, hogy mi az a minimális szolgáltatási színvonal, amit tartani kell, és az állam gondoskodjon is arról, hogy ez mindenkinek járjon. Az egészségügyi ellátás teljesítse a betegbiztonság alapvető követelményeit, hozzá lehessen férni azokhoz a gyógyszerekhez is, amelyek egyéni igényeket szolgálnak ki. A közoktatás legyen alkalmas arra, hogy a tanulók felemelkedhessenek, továbbtanulhassanak, járuljon hozzá a személyiség kiteljesedéséhez. Az állam nyújtson segítő szolgáltatásokat azoknak, akik fel akarnak hagyni a droghasználattal. Amikor állami szerv használja fel az személyes adatainkat, ne éljen vissza velük, és gondoskodjon az adatvédelemről. A szülők, tanárok, tanulók, betegek, orvosok, droghasználók legyenek tájékozottak, jogtudatosak, tudjanak és merjenek kiállni azért, hogy megkapják, ami jár nekik, de ne kényszeríthessek őket semmire, ami nem jogszerű.

Megosztás