Barion Pixel TASZ | Országgyűlés

Országgyűlés

Közhatalmi szervek közül, talán az Országgyűlés munkája a leginkább nyitott, a törvényhozás folyamata a leginkább átlátható. Az Országgyűlés plenáris üléseit a közszolgálati televízió rendszeresen közvetíti, az ülésekről készült felvételek az Országgyűlési Könyvtárban megtekinthetők. A plenáris üléseken hallgatóságként személyesen is jelen lehetünk, a bizottsági ülések a sajtó számára nyilvánosak, de az Országgyűlés Civil Irodáján, ill. Hivatalán keresztül van arra is mód, hogy bizottsági ülésen hallgatóságként legyünk jelen.

A plenáris ülés szószerinti jegyzőkönyveit elérhetjük az Országgyűlés honlapján, a bizottsági ülésekét sajnos nem. Az esetlegesen közérdeklődésre számot tartó parlamenti dokumentumok java része az Interneten elérhető. Így megtalálhatjuk a beterjesztett és az elfogadott törvényjavaslatokat, határozat javaslatokat, az azokhoz kapcsolódó módosító indítványokat (bár jelentős részének a szövege nem elérhető) és számos egyéb iratot. Elérhető a honlapjukon az összes országgyűlési képviselő, a képviselők aktivitása jól nyomon követhető, elektronikus postacímükre e-mailt tudunk küldeni.

Azonban Országgyűlés munkája sem teljesen nyitott, a Házszabály szerint lehetőség van zárt ülés tartására, mind a plenáris, mind a bizottsági üléseken.

„42. § (1) A köztársasági elnök, a Kormány, továbbá bármely képviselő kérelmére az Országgyűlés a képviselők kétharmadának szavazatával zárt ülés tartását is elhatározhatja. Egy vagy több napirendi pont, illetőleg napirend előtti felszólalás tárgyalása céljából zárt üléssé nyilvánítható a nyilvános ülés egy része is.

(2) A zárt ülésen a képviselőkön kívül csak a tanácskozási joggal rendelkező személyek [45. § (1) bekezdés], az Országgyűlés főtitkára, továbbá az Országgyűlés hivatali szervezetének oda beosztott munkatársai és a jegyzőkönyvvezetők vehetnek részt.

(3) A zárt ülésen meghozott döntés titkosságáról az Országgyűlés külön határoz.

45. § (1) A köztársasági elnök, a Kormány tagja, az Alkotmánybíróság elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a legfőbb ügyész, az országgyűlési biztos, az Állami Számvevőszék elnöke, továbbá az általa benyújtott beszámoló országgyűlési vitája során az Országgyűlés előtt beszámolásra kötelezett, valamint európai integrációs napirend országgyűlési vitája során az Európai Parlament magyarországi képviselője részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés ülésén.

A bizottsági ülés nyilvánossága

68. § (1) A bizottságok ülései a sajtó számára nyilvánosak.
[…]
69. § (1) Államtitok, szolgálati titok, személyes, üzleti vagy törvény által védett más adat védelme érdekében a bizottság zárt ülést tart. Az előterjesztő vagy bármely bizottsági tag javaslatára a bizottság zárt ülés tartását rendelheti el. Zárt ülés tartása a nyilvános ülés egy vagy több napirendi pontjának tárgyalása céljából is elrendelhető.
(2) Nem rendelhető el a bizottság zárt ülése, ha a javaslattevő nem nevezi meg konkrétan azt az államtitok-, szolgálati titok-, személyes, üzleti vagy törvény által védett más adatkört, amelybe tartozó adat védelme indokolja a zárt ülés elrendelését.
(3) A zárt ülésen a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, a bizottság tagjai, továbbá a bizottság elnöke által, az adott napirendi ponthoz meghívott személyek vehetnek részt. A bizottság szótöbbséggel más – nem bizottsági tag – országgyűlési képviselő jelenlétéhez is hozzájárulhat. Ha a bizottság másként nem dönt, a zárt ülésen az Országgyűlés hivatali szervezetének oda beosztott munkatársai és a jegyzőkönyvvezetők részt vehetnek.
(4) A kivételes eljárásban elrendelt zárt ülésről az országgyűlési képviselőket kizárni nem lehet.”

A zárt ülések jegyzőkönyveit általában zártan kezelik (államtitok, szolgálati titokra vonatkozó szabályok szerint), így ezek tartalmát nem ismerhetjük meg.

Az Országgyűlés honlapja igen informatív, kevés olyan kérdés adódhat, amelyre nem kapunk onnan választ. Ilyen esetben természetesen az a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alapján az Országgyűléshez is fordulhatunk közérdekű adatkéréssel.

Kapcsolódó anyagok:

Az Országgyűlés honlapja
Parlamenti felvételkészítés
Az Országgyűlés épületének „házirendje”
Az Országgyűlés magáról

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.