A Kormányhivatal totojázása miatt az ombudsman elé vittük a BAZ megyei kiszorítós rendeleteket

Borsod megyében már legalább nyolc településen léptetett életbe az önkormányzat olyan helyi rendeletet, amely kizárja mindazokat a szociális juttatásokból és a közmunkából, akik más településtől kapott költözködési támogatással telepednének le náluk (vagyis: a miskolcról „kitelepített” romákat). Először a Kormányhivataltól kértük, hogy lépjen fel e súlyosan diszkriminatív szabályozásokkal szemben. Miután ez az út nem bizonyult hatékonynak, az ombudsmanhoz fordultunk.

Nem kérdés, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalmára fittyet hányó önkormányzatok (időrendi sorrendben: Rudabánya, Vilyvitány, Abaújszántó, Sátoraljaújhely, Sajókaza, Szerencs, Hangony és Monok) képviselő-testületei a miskolci lakásrendelet szerintünk szintén a romákat diszkrimináló rendeletmódosítására reagáltak, amikor helyi jogalkotás útján - a szociális ellátásokból és a közmunkából, illetve helyenként az önkormányzati lakásszerzésből kizárva az érintetteket - próbálták megakadályozni, hogy miskoci romák náluk telepedjenek le. Az alapjogsértő miskolci szabály miatt még júniusban fordultunk az alapjogi biztoshoz, kérve, hogy támadja meg azt az Alkotmánybíróságon.

Már júniusi beadványunkban felhívtuk az alapjogi biztos figyelmét arra a veszélyre, hogy a miskolci szabályozás további alapjogsértő rendeleteket fog generálni a környező településeken, hiszen a sajtóban már akkor nyilvánosságra került, hogy egyes városvezetők olyan helyi rendelet elfogadását tervezik, amellyel kinyilvánítják, hogy nem kérnek a Miskolcról kitelepedőkből.

A sajtóhírek sajnos igaznak bizonyultak. A fent már felsorolt települések képviselő-testületei szinte szóról-szóra azonos tartalommal, esetenként a törvényellenesség nyilvánvaló tudatában és annak ellenére vezették be szabályozásukat. Ezek burkolt vagy nem burkolt célja – egy kisebbségi csoport tagjainak távoltartása, letelepedési szabadságában meggátolása - nyilvánvalóan Alaptörvényellenes. És nem csak a cél, hanem az annak szolgálatába állított jogalkotási eszközök, a konkrét rendeleti rendelkezések is jogellenesek.

A BAZ Megyei Kormányhivatal már tavaly szeptemberben – velünk egyetértve - úgy látta, hogy a sátoraljaújhelyi rendelet és társai jogsértőek. Miután az érintett települések jegyzői arról tájékoztatták a Kormányhivatalt, hogy „a képviselő-testületek elkötelezettek a szabályozásaik mellett”, az önkormányzatok törvényességi felügyeletére hivatott szerv úgy találta már akkor, hogy azok ellen törvényességi felhívást szükséges kibocsátani. Erről október elején adtunk hírt. Ezt követően kértük a Kormányhivatalt, hogy küldje meg részünkre a hasonló rendeletek szövegét és a kibocsátott törvényességi felhívást. Levelünkre egészen december közepéig nem érkezett válasz, ezért közérdekű adatigénylés formájában azt újra megküldtük.

Ennek hatására december utolsó napján válaszolt a Kormányhivatal és végre megküldte a többi rendeletet is. Válaszában kifejtette újra, hogy a szabályozások jogellenesek, de kiderül a levélből, hogy a törvényességi felhívást még mindig nem bocsátották ki. Vagyis, a legelső rendelet hatályba lépésétől számított hét hónap, a nekünk írt első, jogellenességet megállapító levéltől számított több, mint három hónap alatt nem sikerült a Kormányhivatalnak hatékony lépést tennie a súlyosan diszrkiminatív szabályozások hatályon kívül helyezése és terjedésének megakadályozása érdekében.

Ezért a múlt héten beadvánnyal fordultunk az alapjogi biztoshoz, kérve egyrészt, hogy forduljon Alkotmánybírósághoz a rendeletek megsemmisítése érdekében, másrészt, hogy vizsgálja meg, a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásának lassúsága és ezáltal hatékonytalansága önmagában nem okoz-e alapjogi visszásságot. Erről a lépésünkről a Kormányhivatalt is tájékoztattuk.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Megnyertük Magyarország legnagyobb antidiszkriminációs perét Miskolc önkormányzata ellen

Elsőfokon pert nyertünk a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodával (NEKI) a Miskolci Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatallal és a Miskolci Önkormányzati Rendészettel szemben, amit a városvezetés szegény- és cigányellenes intézkedései miatt indítottunk.

Valós problémamegoldás helyett a kormánypártok megreguláznák a mélyszegénységben élőket

Ha sokat hiányzik a gyerek az iskolából, az utána a családnak járó családi pótlék nyújtását határidő és a határozatra vonatkozó felülvizsgálati kötelezettség nélkül felfüggesztenék. A nagy valószínűséggel alkotmányellenes, Fideszes képviselők által jegyzett kapcsolódó módosító javaslatot az eredeti törvénymódosító javaslatot előterjesztő kormánypárti képviselők is támogatják. Kósa Lajos és Soltész Miklós eredeti javaslata értelmében a családi pótlék feletti rendelkezési jogot vonták volna meg ideiglenesen a szülőktől: eseti gondnok döntötte volna el, hogy mire lehet természetben költeni a havi állami támogatást. A TASZ álláspontja szerint a mélyszegénységben élő embereket, így a közöttük felülreprezentált romákat rendkívül hátrányosan érintő, őket megregulázni kívánó, a romákkal szembeni sztereotípiákat erősítő, mindenféle szakmai egyeztetés nélkül született törvényjavaslat nem más, mint demagóg tüneti kezelés, amely éppenséggel csak az iskolai hiányzások mögötti valós problémákra nem kínál megoldást, ellenben lényegesen megnehezítheti számos, egyébként is komoly megélhetési gonddal küzdő ember életét.

Diszkriminatív a miskolci lakásrendelet módosítása

A TASZ szerint a miskolci lakásrendelet ezév májusi módosítása alaptörvény-ellenes: sérti a helyi mélyszegénységben élők, főleg a romák egyenlő bánásmódhoz való jogát más alapjogok gyakorlásával összefüggésben. Ezért a TASZ a múlt héten beadvánnyal fordult az ombudsmanhoz, arra kérve őt, hogy támadja meg a rendelet-módosítást az Alkotmánybíróság előtt.