A külföldi szavazók megtévesztésének megakadályozására szólítottuk fel az NVI-t

A külföldön szavazók választójogának ellehetetlenítését eredményezheti, ráadásul az eddigieknél is mélyebben a pénztárcájukba nyúlhat egyes Helyi Választási Irodák tájékoztatási gyakorlata. Megeshet ugyanis, hogy a választási irodától kapott értesítő alapján borsos összegért a szavazás helyszínére repülő szavazó április 6-án már csak a nagykövetség zárt kapui előtt értesül róla: a szavazás az előző nap volt. Mindezt azért, mert egyes helyi választási irodák félretájékoztatták az amerikai kontinensen szavazókat: az értesítő tartalmával ellentétben ők nem április 6-án, hanem 5-én szavaznak.

A TASZ felszólította a Nemzeti Választási Irodát (NVI), hogy haladéktalanul kezdeményezze az érintettek helyesbítő tájékoztatását, valamint a helyi választási irodákkal való szorosabb együttműködés, illetve hatékonyabb szakmai ellenőrzésük segítségével vessen véget a választópolgárok félretájékoztatásának.

Több, a 2014-es országgyűlési választásokon az USÁ-ban szavazni kívánó választópolgár tájékoztatott minket arról, hogy hibás értesítést kapott a szavazás időpontjáról. Az érintett állampolgárokat külképviseleti névjegyzékbe való felvételi kérelmükre reagálva az illetékes helyi választási iroda értesítette a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételükről. Azonban több, Magyarország New York-i Főkonzulátusán illetve Magyarország Washington DC-ben található nagykövetségén szavazni kívánó, a külképviseleti névjegyzékbe felvett polgárnak küldött értesítés 2014. április 6-át jelöli meg a szavazás dátumának, holott az amerikai kontinensen a szavazás dátuma 2014. április 5-e.

A külképviseleti szavazás különféle helyszínekre vonatkozó dátumáról természetesen máshol is elérhető információ (például a választások hivatalos honlapján. Ugyanakkor semmi nem indokolja, hogy a választópolgár egy, a választások megszervezéséért felelős állami szervtől kapott hivatalos tájékoztatás pontosságát megkérdőjelezze és felülvizsgálja. A félrevezető tájékoztatás eredményeképp a félretájékoztatott választópolgár szándéka ellenére akár részt sem tud venni a választásokon. A hibás értesítő a szavazás tényleges dátumánál későbbi időpontot jelöl meg, az értesítés nyomán a szavazás helyszínére érkező választópolgárnak tehát már esélye sincs választójoga gyakorlására. A helyi választási irodák félrevezető tájékoztatási gyakorlata egyfelől tehát megakadályozhatja a külképviseleten szavazni kívánókat választójoguk gyakorlásában, s ezzel komoly alapjogsérelemhez vezet.

Másfelől köztudott, hogy – különösen az Amerikai Egyesült Államokban, ahol az ország kontinensnyi földrajzi kiterjedése ellenére csupán három helyszínen lehetséges szavazni – a választásokon részt venni kívánó magyar állampolgárok nagy része jelentős időt és anyagi erőforrásokat kell fordítson a szavazás valamelyik helyszínére történő utazásra. Ha tehát a választópolgár a félretájékoztatás következtében nem tud szavazni, az alapjogsérelmen túl, jelentős anyagi kár is éri. És még ha időben értesül is a választópolgár a szavazás helyes dátumáról, addigra már – az eredetileg is komoly terhet jelentő erőforrás-befektetéshez képest – csupán további anyagi áldozatok árán (például repülőjegye újrafoglalásával) tud részt venni a választásokon. Ezzel a levélben szavazáshoz képest már amúgy is diszkriminatív terhek mellett további kár éri a külföldön szavazó polgárt.

Úgy véljük, az egyes helyi választási irodák tapasztalt gyakorlata az érintettek alapjogsérelmén túl különösen sértő, hiszen épp azon polgártársaink joggyakorlását nehezíti, akik pénzt, időt és fáradságot nem kímélve, honfitársaikkal közösséget érezve részt kívánnak venni közös ügyeink alakításában.

A fentiek fényében kezdeményeztük, hogy a Nemzeti Választási Iroda elnöke azonnal utasítsa a helyi választási irodákat a félrevezető tájékoztatásnak potenciálisan áldozatul esett összes választópolgár haladéktalan tájékoztatására a szavazás valódi helyszínéről és időpontjáról a külképviseleti névjegyzékbe való felvételükre irányuló kérelemben megjelölt összes elérhetőségükön. Kezdeményeztük továbbá azt is, hogy a Nemzeti Választási Iroda nyújtson megfelelő tájékoztatást és képzést a szavazók tájékoztatásáért felelős helyi választási irodáknak, és további hatékony szakmai ellenőrzéssel biztosítsa, hogy a fentihez hasonló esetekre ne kerülhessen többet sor. Javasoltuk továbbá, hogy a hivatali félretájékoztatással okozott, a károsultak által igazolt károk megtérítésére dolgozzanak ki megfelelő eljárást.

Update: A Nemzeti Választási Iroda válaszlevelét itt olvashatja. A levelünk elküldése utáni második napon kapott válasz sajnos nem tér ki a hivatali félretájékoztatással okozott károk megtérítésére.

A külképviseleti szavazással kapcsolatos teendőkről további tájékoztatást talál itt: http://tasz.hu/politikai-reszvetel/szavazas-kulfoldrol-1x1

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A mozgáskorlátozottak és az idősek választójogát támadja a kormány

A személyes megjelenéshez kötött választási regisztráció előre nem látható nagyságú tömeg számára teheti lehetetlenné, hogy éljen választójogával. Az idősek, mozgáskorlátozottak, várandós anyák is csak akkor kérhetnek mozgóurnát, ha már előtte túlestek a személyes megjelenést követelő feliratkozáson.

Az Alkotmánybíróság gonosz áprilisi tréfája

Az Alkotmánybíróság tegnap elutasította az Alapvető Jogok Biztosának a polgári törvénykönyv gondnoksági szabályait kifogásoló indítványát. Az ombudsman tudományos és emberi jogi érvekkel alátámasztott beadványát a bíróság paternalisztikus érveléssel söpörte le az asztalról. A cselekvőképesség teljes korlátozásának eltörlése hazai és nemzetközi szakmai és civil konszenzusra támaszkodik, nemzetközi szerződés kötelezi rá hazánkat. Ez az AB-nak kevés volt.

Átlátható és ellenőrizhető választást!

Alulírott civil szervezetek, intézetek (az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság, a Political Capital Institute, a Társaság a Szabadságjogokért, a Transparency International Magyarország) nem látjuk biztosítottnak az átlátható és ellenőrizhető választást. Annak érdekében, hogy a választás tisztasága biztosított legyen – és a választási eljárásba vetett bizalom is megerősödjön –, konkrét teendőket fogalmazunk meg. Ezek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítását teszik szükségessé. Javaslataink a névjegyzékek adatainak ellenőrizhetőségére, átláthatóságára vonatkozó garanciákat tartalmaznak. A választási visszaélések elvi lehetőségét korlátozó ajánlások teljesítése minden politikai szereplőnek egyformán érdeke.

Javaslatcsomagunkat itt érheti el, rövidített összefoglalónkat alább olvashatja.