A TASZ álláspontja az Országgyűlésről szóló törvényjavaslatról

750 ezer forintos lobbiajándék, összehasonlíthatatlan vagyonnyilatkozatok, újságírók két hetes kitiltása és a parlamenti közvetítések irányítottsága. A héten tárgyalja a Parlament a saját működéséről szóló törvényjavaslatot.

Az Országgyűlésről szóló T/6391. számú törvényjavaslat Magyarország legfontosabb közhatalmi szervének a működését szabályozza. A Társaság a Szabadságjogokért üdvözli a Javaslat egyes törekvéseit: a közjogi szervezetszabályozó eszköz formában hatályos Házszabály fontos rendelkezéseinek törvényi, azaz jogszabályi szintű szabályozását; az országgyűlési képviselők javadalmazásának rendezését; a képviselőknek a megbízatásukkal összefüggésben nyújtott ingyenes juttatások szabályozását. A Javaslat egyes elemei azonban indokolatlanul korlátozzák a parlamenti nyilvánosságot és a sajtószabadságot, továbbá nem megfelelően biztosított a képviselők megbízatásával összefüggő személyes adatok nyilvánossága.

1. A házelnök elnagyoltan körülhatárolt rendfenntartási jogkört kap, amely alapján kéthetes kitiltással sújtható az a sajtószerv, amely az Országgyűlés elnöke által meghatározott magatartási szabályokat megsérti. A kitiltás lehetősége alkalmas a sajtószabadság indokolatlan és tartalmi alapú korlátozására. A Javaslatnak egyértelművé kell tennie, hogy a sajtó munkatársait nem lehet kitiltani a tudósítói munkával összefüggésben.

2. A Javaslat fenntartja a zártláncú közvetítés kizárólagosságát. A TASZ szerint a zártláncú közvetítés miatt az Országgyűlés tevékenységéről csak korlátozottan lehet információt közvetíteni a nyilvánosság felé, ezáltal gyengül a média lehetősége az állam ellenőrzésében. A zártláncú közvetítés az állam demokratikus működését erodálja, ezért javasoljuk, hogy a sajtó munkatársai szabadon és saját eszközökkel közvetíthessék az Országgyűlés üléseit.

3. A Javaslat – a hatályos törvényhez hasonlóan – kizárólag a tárgyévben tett vagyonnyilatkozatoknak a parlamenti honlapon történő megjelenítését írja elő. Javasoljuk, hogy a képviselők által a mandátumuk alatt tett összes vagyonnyilatkozat legyen állandóan elérhető az Országgyűlés honlapján, mert így biztosítható a vagyongyarapodás hatékony állampolgári ellenőrzése.

4. A képviselők a megbízatásukkal összefüggésben ingyenes juttatást fogadhatnak el. A Javaslat kizárólag a képviselői tiszteletdíj 1/12-ét meghaladó összeg (hozzávetőleg 62500 forint) felett írja elő a nyilvánosságra hozatali kötelezettséget. A Javaslat értelmében nem terheli beszámolási kötelezettség a képviselőket arról, hogy kitől és minek az ellentételezéséért kapják a juttatást. A parlamenti lobbizás átláthatósága miatt az ingyenes juttatások szigorúbb szabályozása szükséges.

A teljes álláspontot itt olvashatja!

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Elhibázott jogalkotás: az adatvédelmi biztos hivatalának megszüntetésével az Európai Unió jogát sérti Magyarország

 Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért az adatvédelmi biztos védelmében az Európai Unió Bizottságának elnökéhez fordult, azt kérve, hogy az Európai Bíróságnál indítson eljárást Magyarország ellen. A három jogvédő szervezet szerint a független adatvédelmi biztos hivatalának megszüntetése sérti az Európai Unió jogrendjét.

Nem jogállami a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvény

A Kormány 2013. november 29-én nyújtotta be az Országgyűlésnek a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló T/13215. számú törvényjavaslatot, amit a parlament december 17-én el is fogadott. A törvény jelenleg kihirdetésre vár. A parlamenti vita idején a törvényjavaslat nem különösebben keltette fel a közvélemény figyelmét, elfogadása napján is csak azzal került be a hírekbe, hogy az áldozatok majd nyilvánosságra hozhatják besúgóik kilétét. A törvény azonban ennél érdekesebb rendelkezéseket is tartalmaz. 

Visszavonva – mégsem kötik szakértelemhez a közérdekű adatok megismerését

A TASZ nyomására Font Sándor (Fidesz) képviselő visszavonta azt a módosító javaslatát, amely szükséges szakértelem meglétét szabta volna az információszabadság gyakorlásának előfeltételéül.