Álláspont a néma koldulás betiltása ellen - A Közgyűlés nem szavazta meg a tiltó javaslatot!

A Fővárosi Közgyűlés ma tárgyalta azt az előterjesztést, amely szabálysértéssé minősítené a "passzív" koldulást Budapest bizonyos területein. A TASZ a javaslat ellen több ízben felszólalt, és eljuttatta álláspontját a közgyűlés tagjainak is.

2005. június 28-án a TASZ képviselője független szakértőként beszámolt a Fővárosi Közgyűlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottsága előtt az egyesület alkotmányossági aggályairól. Az előterjesztés a főváros egyes turisztikailag kiemelt fontosságú részein tiltaná a koldulást, melyet így definiál:

"Koldulás: közterületen vagy nyilvános helyen pénz vagy egyéb dolog átadására szóban, írásban vagy ráutaló magatartással történő felhívás, amennyiben a cselekmény nem minősül a magasabb szintű jogaszabályokban szabályozott zaklató, illetve gyermekkel való koldulásnak."

A TASZ szerint ez a meghatározás bizonytalan, pontatlan és nem alkalmas arra, hogy kizárólag a kolduló tevékenységet írja körül, így sérti a jogbiztonság elvét. A megfogalmazás alapján ugyanis bírságolható lenne az is, aki papír- vagy fémhulladékot gyűjt, az is, aki egy kolduló rend vagy egy alapítvány számára gyűjt adományokat, de az az ember is, aki közterületen kér például pénzt egy barátjától. Meggyőződésünk, hogy nem létezik olyan definíció, amely alapján egyértelműen elkülöníthető lenne a néma koldulás a nem koldulástól, álláspontunk szerint pl. a ráutaló magatartás nem értelmezhető elkövetési mód (pl. padon ücsörgés koldulási célzattal, vagy padon ücsörgés rekreációs célzattal).

Sérelmet szenved továbbá az Alkotmányban biztosított általános cselekvési szabadság és a szabad mozgáshoz való jog is. E jogok mindenkit megilletnek, társadalmi vagy anyagi helyzettől függetlenül, és csak akkor korlátozhatók, ha korlátozás híján mások alkotmányos jogai, vagy valamely alkotmányos védelmet élvező érdek sérülne. Jelen esetben erről nincs szó: az idegenforgalmi szempontok nem tartoznak az Alkotmány által kiemelten védett (köz)érdekek közé.

A beszámolót követően a Bizottság úgy határozott, hogy nem támogatja az előterjesztést. Június 29-én a TASZ a Fővárosi Közgyűlés minden képviselőjéhez eljuttatta álláspontját, amely alkotmányossági aggályai mellett az előterjesztés félrevezető indoklására is felhívja a figyelmet.

A Közgyűlés június 30-án elutasította a néma koldulás betiltására irányuló módosító javaslatot: Továbbra sem tilos koldulni Budapesten - FigyelõNet.

Korábban a TASZ és a Menhely Alapítvány a szegedi és a kaposvári hasonló tartalmú önkormányzati rendeletek megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Alkotmánybírósághoz fordult a TASZ és a Menhely Alapítvány

A TASZ és a Menhely Alapítvány közös indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz, és a testülettől a koldusokat Kaposvár és Szeged egyes területeiről kitiltó önkormányzati rendeletek megsemmisítését kérte.

Szintet lép a kormány a hajléktalanok üldözésében

Ma lépett életbe az az új szabályozás, amely országosan tiltja, hogy bárki életvitelszerűen az utcán tartózkodjon. A szabályozás embertelenségét jól mutatja, hogy a szabálysértésen ért hajléktalan emberek személyes tárgyait megsemmisíthetik a hatóságok. A Szabálysértési Munkacsoport szerint a költségvetési forrásokat a hajléktalanná válás megelőzésére, tehát a családok eladósodásának és lakásuk elvesztésének a megakadályozására kellene fordítani, nem pedig a kiszolgáltatott emberek börtönbe zárására.

Miért védjük a plakátjavítókat?

A TASZ jogi képviseletet nyújt három ügyfélnek, akik a kormány menekültellenes plakátjait átfestettéssel vagy letépéssel pozitív üzenetté formálták. A TASZ álláspontja, hogy a plakátok megváltoztatása sem bűncselekményt, sem szabálysértést nem valósít meg. Ennek több oka is van.