Barion Pixel TASZ | Az ombudsman a demokratikus vitát félti a civilek elleni törvénytől

Az ombudsman a demokratikus vitát félti a civilek elleni törvénytől

Véleményt nyilvánított a külföldről támogatott szervezeteket megbélyegző törvényről az alapvető jogok biztosa is. Álláspontját hivatalból küldte meg az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elnökének. Az álláspont szerint a szervezetek megkülönböztetése a pluralizmus alkotmányos értékét befolyásolhatja.

A biztos hangsúlyozta, hogy az ombudsmani intézmény évtizedek óta gyümölcsöző munkakapcsolatban áll a jogvédelemben szerepet vállaló civil szervezetekkel, és fontos partnerének tekinti őket.

Az ombudsman elismerte, hogy a civil szervezetek gazdálkodásának átláthatóságához közérdek fűződik. Ugyanakkor felhívta a figyelmet azokra a beszámolási és közzétételi kötelezettségekre, amelyek az átláthatóság biztosítékául szolgálnak.

A törvényjavaslat mögötti elgondolásról, miszerint a külföldről támogatott szervezetek társadalmi befolyásukat Magyarország nemzetbiztonságát és szuverenitását veszélyeztető módon érvényesíthetik, az ombudsman azt gondolja, hogy a civil társadalom tevékenységével természetszerűleg befolyásolja a közéletet, a társadalmi döntéshozatalt. Az e szervezetek által képviselt különböző szellemi irányzatok léte nem nemzetbiztonsági kockázat, hanem az Alaptörvény értékének is tekintett pluralizmus velejárója.

Az ombudsman felhívja a figyelmet arra, hogy a törvényjavaslat magától értetődőnek tartja, hogy valamely civil szervezet pénzügyi háttere és a szervezet által népszerűsített eszmeiség között összefüggés van. És bár ennek az állításnak sem az igazolására, sem a cáfolatára nem vállalkozik, azt megállapítja, hogy a közvéleménynek kell állást foglalnia abban a kérdésben, hogy milyen nézetekkel, eszmékkel, értékekkel azonosul, és milyeneket utasít el. A nézetek, eszmék és értékek piacán az állam, bár legitim módon támogathat egyes nézeteket, ezt a piacot nem sajátíthatja ki. A különböző álláspontok képviselete önmagában nem sérti a magyar alkotmányos értékeket, még akkor sem, ha az adott megközelítésmód nem áll összhangban a kormányzat által képviselt állásponttal vagy értékrenddel.

Az ombdusman a törvényjavaslaról szóló álláspontját úgy összegezte, hogy a civil szervezetek közötti, pénzügyi háttéren alapuló különbségtétel befolyásolhatja a plurális demokratikus vitát, amely mellett az Alaptörvény is elkötelezett. Ennek megfelelően kérte, hogy a törvényalkotás során vegyék figyelembe e szempontokat.

Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala vezetőjének az ombudsman álláspontját ismertető levele honlapunkról letölthető.

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.