Büntethető-e a szegénység? - Alkotmánybírósághoz fordultunk

Alkotmánybírósági beadványban kértük a néma koldulást és a guberálást szankcionáló önkormányzati rendeletek alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.

Összesen 43 olyan önkormányzati rendeletet támadtunk meg a beadványban, amelyek az ún. néma koldulást és a guberálást tiltják. Korábbi beadványainkban már kértük, hogy a testület állapítsa meg Kaposvár, Szeged, valamint a főváros XIII. kerülete néma koldulást szabálysértéssé nyilvánító rendeletének alkotmányellenességét.

Az érintett rendeletek közös jellemzője, hogy nem csak alkotmányosan aggályosak, de bár látszólagosan megoldást nyújtanak valós társadalmi problémákra, azonban hatásukban legfeljebb elfedni képesek azokat.

1) Fontos kiemelni, hogy a mások jogait vagy alkotmányosan elfogadott célokat sértő magatartások ellen az önkormányzatok felléphetnek a szabálysértési jogszabályokban foglalt eszközökkel: ilyen a zaklató módon történő koldulás vagy a köztisztasági szabálysértés, nevezetesen a szemetelés tilalma.


2) A megtámadott rendelkezések úgy korlátozzák a szociálisan rászorulók emberi méltósághoz, illetve a szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát, hogy nem felelnek meg az alkotmányosan előírt követelményeknek, illetve diszkriminatív jogalkalmazásra nyújtanak lehetőséget.


3) Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa többször kifejtette, hogy az emberi méltósággal kapcsolatos visszásság veszélyét hordozza és megengedhetetlen a hajléktalanok közterületi jelentétére adott minden megoldás, amely alapvető jogokat városképi kérdésekre való hivatkozással korlátoz.

Az ősz folyamán civil és a hajléktalan ellátásban részt vevő szervezetek tiltakozása ellenére elfogadta a Parlament azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy a közterület nem rendeltetésszerű használatát szabálysértéssé nyilvánítsák és szankcionálják. A törvénymódosításhoz csatolt eredeti indoklás egyértelművé teszi ennek célját: „a törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat lehetőséget kap a rendeltetésellenes és engedély, megállapodás nélküli használat (pl. a közterületen történő „lakás”, „alvás”) szankcionálására.” A módosítás január 1-jén hatályba lépett.

Az elmúlt években kimutathatóvá vált, hogy a hajléktalan embereket és a velük kapcsolatba hozott tevékenységformákat kriminalizálja a jogalkotó. Ez a folyamat most az önkormányzatoknak adott felhatalmazással folytatódik, ami lehetővé teszi a hajléktalan emberek közterekről való kitiltását. Ezek a büntető intézkedések azonban legfeljebb kevésbé láthatóvá teszik a problémát, de nem hogy nem oldják meg, még el is mélyítik azt. Tovább súlyosbítja a helyzet az, hogy ezen intézkedések mellé nem társul a szociális juttatások és szolgáltatások reformja, a lakáspoltika átgondolása, amelyek valódi és hosszú-távú megoldást nyújthatnának a hajléktalan emberek és a társadalom legszegényebb rétegei számára. A témában jelent meg Misetics Bálint írása a Magyar Narancs karácsonyi dupla számában.

Elkészítettünk egy mintát, amelynek segítségével bárki megtámadhatja az Alkotmánybíróságnál azokat az önkormányzati rendeleteket, amelyek a legkiszolgáltatottabb, utcán alvó fedél nélküli emberek szankcionálását rendelik el. Kérjük, ha Ön szerint a hajléktalan embereknek nem bírságolásra, hanem átgondolt és a jogaikat tiszteletben tartó szociál- és lakáspolitikára van szüksége, töltse ki a sablont és támadja meg a tudomására jutott önkormányzati rendeleteket.

A minta letölthető itt.

Az Alkotmánybíróság postacíme: 1535 Budapest, Pf. 773.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Miskolci rendeletbe foglalt szegényellenes szabályokat kaszált el ismét a Kúria

A Kúria megállapította, hogy alaptörvény-ellenes és törvénysértő Miskolc közösségi együttélési rendeletének azon része, amely büntette, ha az egy főre eső lakrész nem éri el a 6 négyzetmétert. Üdvözöljük a Kúria döntését.

Egyetért velünk az ombudsman a Miskolci Önkormányzat roma lakosság elleni jogsértései kapcsán

Üdvözöljük az alapvető jogok biztosának és nemzetiségi helyettesének a mai napon nyilvánosságra hozott jelentését.

Szabálysértési bírsággal a hajléktalanság ellen? – küldjön levelet a Belügyminisztériumnak!

A Belügyminisztérium tervezett törvénymódosítása lehetőséget adna az önkormányzatoknak, hogy a közterületet nem rendeltetésszerűen használókat szabálysértési bírsággal sújtsák. A tervezet indoklásából derül csak ki a módosítás igazi célja: a hajléktalan emberek távol tartása a közterektől.