Gyülekezési jogi útmutató

A TASZ kiemelt figyelmet fordít a békés gyülekezés szabadságához való jog gyakorlásának, érvényesülésének. Ennek a jognak a gyakorlása a demokratikus társadalmak és politikai intézményeik megfelelő működésének egyik legfontosabb biztosítéka. Magyarország demokratikus jogállam, így a jogok gyakorlásának biztosítása az állam minden szervének alkotmányos feladata. Akkor is így van ez, ha a jogok ütköznek, a joggyakorlás mások jogait sérti. A rendőrségnek meghatározó szerepe van a békés gyülekezéshez való jog megfelelő érvényesülésében éppúgy, mint abban, hogy ha a gyülekezés jogsértő, akkor a korlátozása a lehető legkisebb mértékű legyen.

Az utóbbi években elszaporodó jobboldali, cigányellenes tüntetések Magyarországon mára jellegzetes formát öltöttek. A TASZ szerint ezek az alkotmányosság határán mozognak, olykor túl is lépnek rajta. Annak ellenére azonban, hogy a magyar jog meglehetősen egyértelmű és hatékony eszközöket biztosít a rendőrségnek arra, hogy a gyülekezési jog alkotmányellenes gyakorlói ellen határozottan fellépjen, ez nem minden esetben történik meg. Előfordult ugyan a közelmúltban az, hogy a rendőrség határozottan reagált jogsértő tüntetésekre, de sajnos az sem példa nélküli, hogy a gyülekezés békétlenné válása, bűncselekmények elkövetése, valamint mások joginak és szabadságainak sérelme a rendőrség jelenlétében, a hatóság passzivitásán felbátorodva történik meg.

A gyülekezési jog gyakorlása több ponton is válhat jogsértővé. Azzal, hogy a rendőrség ezen pontok egyikén sem avatkozik be, csak bátorítja a következő jogsértő gyülekezést, a gyülekezési joggal való visszaélést, a tüntetések békétlenné válását, változtatását. A következetes oszlatási gyakorlat azonban mind kockázatosabbá tenné a résztvevők számára a békés gyülekezés határainak átlépését.

Ezért a TASZ, a demokratikus jogállam iránti elkötelezettségtől vezérelve, szakmai egyeztetést javasolt az Országos Rendőrfőkapitánynak. Az egyeztetés témájaként azt a kérdést ajánlottuk, hogy  a hatályos magyar gyülekezési jog alapján hogyan lehet minél pontosabban eldönteni, mikor kell és milyen jogi eszközökkel kell fellépnie a rendőrségnek a békétlen, békétlenné váló gyülekezések esetén, mikor és hogyan kell mások jogainak és szabadságának védelmében eljárni úgy, hogy az megfelelő arányban álljon a békés gyülekezés szabadságához való jog gyakorlásával.

Az egyeztetésre szánt munkaanyagot itt olvashatja el >>

Az ORFK válaszlevelét itt találja >>

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Március 15-e nemcsak a kormányé!

Őfelsége rendőrségét, úgy tűnik, igen könnyű zavarba hozni – a NER-t pedig egy szem polgár is könnyedén meghekkelheti. Idén március 15-én ugyanis nemcsak a kormány és hívei fognak ünnepelni a Nemzeti Múzeum előtt: a rendőrség nem tudta megakadályozni, hogy a kormány kritikusai tüntetést szervezzenek ugyanoda.

Nyílt levél az Országos Rendőrfőkapitánynak

Kötelességünknek érezzük, hogy felhívjuk a figyelmét azokra a jelenségekre, amelyek súlyos bűncselekmények elkövetésének veszélyét hordozzák magukban.

Bíróság előtt támadjuk a békés tüntetés jogellenes feloszlatását

Október elején zajlott a devizahitel-károsultak többnapos tüntetése a miniszterelnök házával szemközt. A demonstráció törvényes volt, semmilyen rendkívüli esemény nem történt, azt leszámítva, hogy a Terrorelhárítási Központ október 2-án személy- és létesítménybiztosítási intézkedést rendelt el a környékre (területlezárás). A Budapesti Rendőr-főkapitányság erre hivatkozva azonnal feloszlatta a devizahitelesek rendezvényét. A feloszlatás jogellenességének megállapítása iránti indított perben a TASZ ügyvédje képviseli a tüntetés szervezőjét.