Hogy kerül házirend egy lakás falára?

A kormány vitára bocsátotta a támogatott lakhatás részletszabályait. A tervezet számos pozitív elemet tartalmaz, aggályra különösen az intézetcentrikus, túlszabályozott jogszabályi környezet ad okot, amelyben ma szinte lehetetlen hatékony szolgáltatást nyújtani. A szükséges szemléletváltás még várat magára. Olvassa el a TASZ véleményét!

Az Országgyűlés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvény elfogadásával kívánt reformot végrehajtani a fogyatékos személyek számára lakhatást nyújtó intézményrendszer szerkezetében. A TASZ álláspontja szerint a reform elhibázott volt, ugyanis a nagy létszámú intézmények alternatívájaként bevezetett támogatott lakhatás koncepciójában számos elem ellentétes volt a reform kimondott szándékával. A TASZ mindenekelőtt azt kifogásolta, hogy a támogatott lakhatás fogalma és törvényes legitimációja kiterjed az akár ötven főt befogadó intézményes ellátásokra. A jelenleg vitára bocsátott, 2013. március 22-én közzétett EMMI rendelet tervezetének célja, hogy a támogatott lakhatás 2013. január 1-től hatályos új szolgáltatatási típusok részletszabályait megalkossa. 

Álláspontunk szerint a részletszabályokat összegző tervezet túlnyomó részben üdvözlendő és helyenként aggályos elemek keveréke, amely önmagában akár alkalmas is lehetne egy modern támogatott lakhatási szolgáltatási rendszer működtetéséhez akkor, ha a meglévő jogszabályi környezet ezt nem akadályozná. A tervezet progresszív, ugyanakkor az azt körülfogó bürokratikus, intézménycentrikus szabályozási struktúra lehetetlenné teheti azt, hogy a személyes szükségletekre épülő, az egyéni különbségekre érzékeny szolgáltatások alakuljanak ki.

A tervezet pozitív vonásai mellett abban helyenként felbukkannak a nagy létszámú intézmények kultúrájából eredő elemek: a házirend, a lakókhoz képest hatalmi helyzetben lévő esetkezelők, de ilyennek tekinthető a tervezet inkoherens nyelvhasználata is, amely egyszer „igénybe vevőről”, máskor „ellátottról” beszél. Véleményünk szerint a tervezet összességében apróbb módosításokkal megfelelő és támogatásra érdemes lenne, ha a meglévő jogszabályi környezet nem lenne eleve elhibázott.  

A TASZ ezért az eredeti törvényi szabályozás újragondolásának szükségességére hívja fel a figyelmet. A TASZ véleménye itt érhető el (pdf).

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Vélemény a támogatott döntéshozatalról szóló törvény tervezetéről

Elkészült az Emberi Erőforrások Minisztériuma koncepciója a támogatott döntéshozatal intézményéhez. A részletszabályok kidolgozása azért szükséges, mert a 2014-ben hatályba lépő új Ptk. igen szűkszavúan fogalmaz e tekintetben.

Alapjogokat sért az új Polgári törvénykönyv

Az új Polgári törvénykönyv antidemokratikus eljárás eredménye. Korlátozó rendelkezései és hiányzó garanciái miatt sérti a szólás- és információszabadságot, a különböző életfelfogású állampolgárok egyenlőségét és a fogyatékkal élők méltóságát.

A mozgáskorlátozottak és az idősek választójogát támadja a kormány

A személyes megjelenéshez kötött választási regisztráció előre nem látható nagyságú tömeg számára teheti lehetetlenné, hogy éljen választójogával. Az idősek, mozgáskorlátozottak, várandós anyák is csak akkor kérhetnek mozgóurnát, ha már előtte túlestek a személyes megjelenést követelő feliratkozáson.