Kockázatos szerek és veszélyes drogpolitikák - Mire jó az információszabadság?

Nyilvánosságra került Dr. Molnár Lajos egészségügyi miniszter levele, melyben a Pszichiátriai és Neurológiai Szakmai Kollégiumot előző állásfoglalása visszavonására, és új, megfelelő színvonalú dokumentum kiadására kéri.

A levél előzménye a TASZ jelentős visszhangot kiváltó kiadványa volt (Kockázatos szerek és veszélyes drogpolitikák), mely a Pszichiátriai és a Neurológiai Szakmai Kollégiumok által készített, a kábítószerek egészségügyi károsító hatására vonatkozó állásfoglalására született válaszul. A dokumentumhoz csak majdnem egy éves pereskedés után lehetett hozzáférni (A dokumentum kézhez kapása utáni sajtóközleményünket elolvashatja itt).


Célunk az üggyel a közérdekű adatokhoz való hozzáférés fejlesztése mellett az volt, hogy az olyan súlyú társadalmi kérdésekben, mint a különböző pszichoaktív szerek egészségkárosító hatásai és kockázatai, megfelelő színvonalú, és tudományosan megalapozott, differenciált és tényszerű szakmai anyagok segíthessék a döntéshozást.


Jelentős fejleménynek tartjuk, hogy a Pszichiátriai Szakmai Kollégium felkérésére egy független szakértő árnyaltabb és szakszerűbb összefoglalót készített a témáról, melyet honlapunkon is bemutattunk.


Tudomásunk szerint az e levélben kért új Kollégiumi állásfoglalás mellett, a szaktárca széles körű egyeztetésbe kezdett a kábítószerek egészségügyi kockázataival kapcsolatos konszenzus kialakítása érdekében.

1492-1/2007-0003 EGP

Prof. Dr. Bitter István úrnak

elnök

Pszichiátriai Szakmai Kollégium

SE Pszichiátriai és Pszichotherápiás Klinika

Budapest

Balassa út 6.

1083

Tisztelt Elnök Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy az előző egészségügyi miniszter kérésére készített, az egyes kábítószerek egészségügyi károsító hatására vonatkozó Pszichiátriai és Neurológiai Szakmai Kollégiumi állásfoglalást elfogadhatatlannak tartom. Véleményem szerint az állásfoglalás szakmailag erősen kifogásolható, és minősíthetetlen, hogy az külföldi szakértői anyagok szószerinti felhasználásával készült, mely akár szerzői jogokat is sérthet. Megengedhetetlennek tartom továbbá, hogy a jövőben a szakmai grémiumok a kérdést ne a társadalmi súlyának megfelelő komolysággal kezeljék.

A fentiek alapján kérem a kiadott állásfoglalás haladéktalan írásbeli visszavonását, illetve az attól történő teljes elhatárolódást, és egyúttal kérem egy olyan új állásfoglalás kialakítását, amely illeszkedik a probléma társadalmi súlyához, erkölcsi, szakmai tartalma igazodik az európai normákhoz, és ami alkalmas az egészségügyi tárcához méltó drogstratégia kialakítására.

Budapest, január 19.

Tisztelettel:

Dr. Molnár Lajos

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Közérdekű adatkéréses per az Alkotmánybíróság ellen

A közelmúltban szervezetünk meg kívánt ismerni egy, az AB előtt lévő, a Btk. kábítószeres szakaszait támadó indítványt, a testület azonban kérésünket elutasította. Álláspontunk szerint az állampolgároknak jogukban áll megismerni azokat az indítványokat, melyek a polgárok életét közvetlenül befolyásoló jogszabályokat támadnak.

Nyílt levél az információszabadságért

2013. június 26-án kelt nyílt levelünkben a Transparency International Magyarországgal és a K-Monitorral arra kértük az alapvető jogok biztosát, hogy kezdeményezze az Alkotmánybíróságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) módosítása alaptörvény-ellenességének a megállapítását és a megsemmisítését. Tettük ezt azért, mert meggyőződésünk, hogy az Infotv.azon új rendelkezése, mely a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismeréseket kivonja az Infotv. hatálya alól, sérti a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapjogot, az Alaptörvénybe ütközik.

Első fokon pert nyertünk: nyilvánosak a Századvég által készített tanulmányok

Korábban hírt adtunk róla, hogy ítélethirdetés várható a TASZ által a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ellen indított perben, melynek tárgya a Századvég-tanulmányok, a MALÉV (pontosabban a nemzeti légitársaság) pénzügyi helyzetének rendezéséről szóló dokumentum és a magyar-kínai kormánybiztosi feladatokkal kapcsolatos szerződés és egyéb adatok nyilvánossága.