Közös levél az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának a békés gyülekezésekkel kapcsolatban

A napokban zajlik az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 22. rendes ülése Genfben, amely során többek között a békés gyülekezésekkel kapcsolatos alapjogok védelméről és előmozdításáról szóló állásfoglalást készülnek kiadni. Nyolc másik, a gyülekezési jog védelme terén nagy tapasztalattal rendelkező jogvédő szervezet mellett a TASZ is aláírta azt a képviselőknek szóló levelet, amely üdvözli az ENSZ-határozat tervezetét, és javaslatokat fogalmaz meg annak egyes részeivel kapcsolatban.

A készülő határozat alapja az ENSZ gyülekezési jogi különmegbízottjának tavaly kiadott első jelentése, valamint az Emberi Jogi Főbiztos jelentése a békés gyülekezésekkel kapcsolatos alapjogok védelmének és előmozdításának hatékony eszközeiről és jó gyakorlatairól. E jelentések leszögezik, hogy a gyülekezési jog magába foglalja a jogtalan beavatkozástól való védelmet is, ami nemcsak megfelelő szabályozást követel meg, hanem a szabályoknak az alapjog védelme érdekében történő, minél hatékonyabb alkalmazását is, elsősorban a rendőrség részéről.

A jogvédő szervezetek az alábbiakat ajánlják az Emberi Jogi Tanács figyelmébe:

– Hangsúlyozni kell azt, hogy a gyülekezési jog védelme mindazokra kiterjed, akik azt békésen gyakorolják, még akkor is, ha egy tüntetés egyes résztvevői, vagy a tömeg egy része erőszakos magatartást tanúsít. Aránytalan az a hatósági reakció, ami a jogsértő résztvevők magatartása miatt azoknak a gyülekezési jogát is korlátozza, akik azt továbbra is békésen gyakorolják (pl. feloszlatás).

– Az államnak az a kötelezettsége, hogy tiszteletben tartsa az emberi jogokat, a tüntetések kapcsán nem merülhet ki a békés gyülekezéshez való jog biztosításában. Ha egy tüntetés békétlenné is válik, és nem élvezi már a gyülekezési jog védelmét, az alapvető emberi jogok védelmének és tiszteletének követelménye továbbra is fennáll az intézkedő hatóságokkal szemben.

– Az állam felelőssége a gyülekezési jog védelme és biztosítása tekintetében arra is kiterjed, hogy a tüntetések túl részletes jogi szabályozása, illetve a hatósági jogalkalmazás ne járjon dermesztő hatással (chilling effect).

– A kényszerítő eszközök alkalmazása körében a használat arányossága akkor is elsődleges követelmény, ha nem lőfegyverről, élet kioltására alkalmas eszközről van szó (pl. ingerlő gáz, elektromos sokkoló, elfogó háló, stb.). Ugyanakkor az ilyen eszközök alkalmazhatóságát az egészségre, testi épségre kifejtett hatásuk tudományos, egészségügyi vizsgálatának kell megelőznie.

– A gyülekezési jog gyakorlása nem tekinthető nemzetbiztonsági veszélynek még akkor sem, ha egy tüntetés békétlenné válik. Ezért minden esetben indokolatlan a békétlenné váló tüntetésekkel szemben a rendőrség mellett a katonai erő alkalmazásának a lehetőségét fenntartani.

A levelet aláíró jogvédő szervezetek:

American Civil Liberties Union – ACLU (USA)

Association for Civil Rights in Israel – ACRI (Israel)

Canadian Civil Liberties Association – CCLA (Canada)

Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS (Argentina)

Egyptian Initiative for Personal Rights – IEPR (Egypt)

Hungarian Civil Liberties Union – HCLU (Hungary)

Irish Council for Civil Liberties – ICCL (Ireland)

Legal Resource Center – LRC (South Africa)

Liberty – (UK)

A levelet itt elolvashatja (.pdf) >>

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) elemzése a gyülekezési jogról szóló T/707. számú törvényjavaslatról

A mai napon tartják az Országgyűlésben a gyülekezési törvény általános vitáját. Vannak, akik a mellett érveltek, hogy az új törvény nem hoz majd magával jelentős jogkorlátozást. A TASZ máshogyan látja, szerintünk a jogszabály-tervezetbe bele van kódolva, hogy szűkülni fog a tüntetések és a gyülekezés tere Magyarországon. Részletes szakmai elemzésünkben sorra vesszük a törvényjavaslat egyes pontjait.

Lehet-e a miniszterelnök házánál tüntetni?

A TASZ szerint a Terrorelhárítási Központ (TEK) pénteki személy- és létesítménybiztosítási intézkedése felveti a gyülekezési szabadság jogellenes korlátozását. A miniszterelnök védelmére hivatkozva a gyülekezési jogot korlátozni csak nagyon szűk körben, a legszükségesebb módon és rövid időre lehet. A határozat nem felel meg ennek az alapelvnek.

Zöld jelzés a szakszervezeti tüntetéseknek: Sikeres TASZ-fellépés a Fővárosi Bíróság előtt a betiltott tüntetések ügyében

A Fővárosi Bíróság 2011. szeptember 21-i végzéseivel hatályon kívül helyezett két rendőri határozatot: azokat, amelyekkel Budapest Rendőrfőkapitánya a Kossuth-térre és a Várba, szombatra és vasárnapra szabályosan bejelentett szakszervezeti tüntetéseket megtiltotta. A tervetett tüntetések így megtarthatók, a bíróság az ügyekben osztotta a bejelentő képviseletét ellátó Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet álláspontját, mely szerint a rendőrségi határozatok indoklása nem állta meg a helyét és tiltásra nem lett volna ok.