Lehet, hogy az Ön választójoga is veszélyben van?

Szégyen, hogy fogyatékos állampolgárok fogyatékosságuk okán megfoszthatók a választójoguktól. De egy kormánypárti javaslat most mindenki és bárki választójogát veszélybe sodorhatja a cselekvőképesség korlátozásától függetlenül.

Magyarország Alaptörvénye felhatalmazást ad a fogyatékos állampolgárok választójogának korlátozására, megsértve ezzel a hazánk által 2007-ben kihirdetett fogyatékosügyi ENSZ egyezményt, és semmibe véve az Európa Tanács és a Velencei Bizottság állásfoglalásait is. Annak ellenére, hogy az ENSZ illetékes bizottsága felszólította hazánkat, hogy 2013 októberéig számoljon be a választójog elismerése és a fogyatékos állampolgárok politikai jogainak kiszélesítése érdekében tett lépésekről, a benyújtott módosító jottányit sem enyhít a meglévő korlátozáson: a gondnokság alá helyezett személyek a bíróságok által továbbra is megfoszthatók választójoguktól. 
A tervezet elfogadása azonban a cselekvőképes felnőttek választójogát is veszélyeztetheti. A tervezet 2. § (4) bekezdése ugyanis a cselekvőképes nagykorúaknak a választójogból való kizárásáról rendelkezik. A vonatkozó szakasz szerint „a gondnokság alá helyezés megszüntetésére irányuló per megindítására jogosultak az (1) bekezdéstől" - vagyis a gondnoksági eljárástól - "függetlenül is kérhetik a nagykorú személy választójogból való kizárását...” 
Az idézett szakasz ma aligha vezethez közvetlenül bármely cselekvőképes személy választójogának elvonásához, mivel ennek eljárásjogi feltételei jelenleg nem adottak. A korlátozásra azonban a választási eljárási törvény e módosító elfogadása révén megadhatja a felhatalmazást. Idő kérdése, hogy az eljárásjogi kereteket kialakítsa a jogalkotó. Ha ez megtörténne, akkor eztán bármely felnőtt állampolgár belátási képességét vizsgálat alá lehetne vonni annak tekintetében, hogy vajon képes-e megfelelően élni választójogával. A korlátozás, amely eddig csak a fogyatékosnak minősített embereket fenyegette, eztán mindenkire kiterjedhet. Igen, Önre is.
Olvassa el a TASZ részletes véleményét (pdf).

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A mozgáskorlátozottak és az idősek választójogát támadja a kormány

A személyes megjelenéshez kötött választási regisztráció előre nem látható nagyságú tömeg számára teheti lehetetlenné, hogy éljen választójogával. Az idősek, mozgáskorlátozottak, várandós anyák is csak akkor kérhetnek mozgóurnát, ha már előtte túlestek a személyes megjelenést követelő feliratkozáson.

Az Alkotmánybíróság gonosz áprilisi tréfája

Az Alkotmánybíróság tegnap elutasította az Alapvető Jogok Biztosának a polgári törvénykönyv gondnoksági szabályait kifogásoló indítványát. Az ombudsman tudományos és emberi jogi érvekkel alátámasztott beadványát a bíróság paternalisztikus érveléssel söpörte le az asztalról. A cselekvőképesség teljes korlátozásának eltörlése hazai és nemzetközi szakmai és civil konszenzusra támaszkodik, nemzetközi szerződés kötelezi rá hazánkat. Ez az AB-nak kevés volt.

Előzetes választási regisztráció: az általános és egyenlő választójog korlátozása

Az előzetes választói regisztráció aláásná az általános és egyenlő választójogot, és a részvétel költségeinek növekedésével a választásoktól való távolmaradást ösztönözné. Az esélyegyenlőség ellen hat, hogy a választási részvétel a társadalom legsérülékenyebb rétegei, a mélyszegénységben élők, illetve a fogyatékossággal élők számára az átlagosnál nagyobb terhet jelent. A TASZ véleményezte (pdf) a választási eljárásról szóló törvényjavaslat regisztrációra vonatkozó részét.