Lehet, hogy az Ön választójoga is veszélyben van?

Szégyen, hogy fogyatékos állampolgárok fogyatékosságuk okán megfoszthatók a választójoguktól. De egy kormánypárti javaslat most mindenki és bárki választójogát veszélybe sodorhatja a cselekvőképesség korlátozásától függetlenül.

Magyarország Alaptörvénye felhatalmazást ad a fogyatékos állampolgárok választójogának korlátozására, megsértve ezzel a hazánk által 2007-ben kihirdetett fogyatékosügyi ENSZ egyezményt, és semmibe véve az Európa Tanács és a Velencei Bizottság állásfoglalásait is. Annak ellenére, hogy az ENSZ illetékes bizottsága felszólította hazánkat, hogy 2013 októberéig számoljon be a választójog elismerése és a fogyatékos állampolgárok politikai jogainak kiszélesítése érdekében tett lépésekről, a benyújtott módosító jottányit sem enyhít a meglévő korlátozáson: a gondnokság alá helyezett személyek a bíróságok által továbbra is megfoszthatók választójoguktól. 
A tervezet elfogadása azonban a cselekvőképes felnőttek választójogát is veszélyeztetheti. A tervezet 2. § (4) bekezdése ugyanis a cselekvőképes nagykorúaknak a választójogból való kizárásáról rendelkezik. A vonatkozó szakasz szerint „a gondnokság alá helyezés megszüntetésére irányuló per megindítására jogosultak az (1) bekezdéstől" - vagyis a gondnoksági eljárástól - "függetlenül is kérhetik a nagykorú személy választójogból való kizárását...” 
Az idézett szakasz ma aligha vezethez közvetlenül bármely cselekvőképes személy választójogának elvonásához, mivel ennek eljárásjogi feltételei jelenleg nem adottak. A korlátozásra azonban a választási eljárási törvény e módosító elfogadása révén megadhatja a felhatalmazást. Idő kérdése, hogy az eljárásjogi kereteket kialakítsa a jogalkotó. Ha ez megtörténne, akkor eztán bármely felnőtt állampolgár belátási képességét vizsgálat alá lehetne vonni annak tekintetében, hogy vajon képes-e megfelelően élni választójogával. A korlátozás, amely eddig csak a fogyatékosnak minősített embereket fenyegette, eztán mindenkire kiterjedhet. Igen, Önre is.
Olvassa el a TASZ részletes véleményét (pdf).

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Pereljen a választójogáért! Gondnokság alá helyezett polgároknak jogsegélyt nyújtunk

A TASZ ingyenes jogsegélyt és jogi képviseletet ajánl olyan gondnokság alá helyezett, választójogukban korlátozott személyeknek, akik választójogukkal élni kívánnak.

Az Alkotmánybíróság gonosz áprilisi tréfája

Az Alkotmánybíróság tegnap elutasította az Alapvető Jogok Biztosának a polgári törvénykönyv gondnoksági szabályait kifogásoló indítványát. Az ombudsman tudományos és emberi jogi érvekkel alátámasztott beadványát a bíróság paternalisztikus érveléssel söpörte le az asztalról. A cselekvőképesség teljes korlátozásának eltörlése hazai és nemzetközi szakmai és civil konszenzusra támaszkodik, nemzetközi szerződés kötelezi rá hazánkat. Ez az AB-nak kevés volt.

A mozgáskorlátozottak és az idősek választójogát támadja a kormány

A személyes megjelenéshez kötött választási regisztráció előre nem látható nagyságú tömeg számára teheti lehetetlenné, hogy éljen választójogával. Az idősek, mozgáskorlátozottak, várandós anyák is csak akkor kérhetnek mozgóurnát, ha már előtte túlestek a személyes megjelenést követelő feliratkozáson.