Mi a Kormány álláspontja Sávollyal kapcsolatban?

Bár a kormányüléseken elhangzottakat csak korlátozott körben lehet megismerni, a TASZ mégis megpróbálkozik a sávolyi botránnyal kapcsolatos ülés anyagainak a beszerzésével.


Nézze meg videónkat és kapcsolódjon be Ön is a kampányba!

A pénzügyminiszter elismerte, hogy ő protestált a sávolyi motorverseny pálya megépítésének állami támogatásával szemben, mondván, hogy jogszabálysértő és irreális pénzügyi kockázatot jelent. Felmerül a kérdés, hogy miért ad a Kormány mégis 35 milliárd forintot a projektre, amikor az államháztartásért felelős, szakpolitikus tagja kifejezetten tiltakozik? A választ az ominózus kormányülés környékén kell keresni.

2006 óta törvényi kötelezettsége a Kormánynak, hogy az üléseit dokumentálja. Az összefoglaló tartalmazza a kormányülés helyét és időpontját, az ülésen résztvevők nevét, a tárgyalt írásbeli anyagok címét és az előterjesztő megjelölését, a napirenden kívül szóba került ügyek tárgy szerinti ismertetését, a hozzászólók nevét, szavazás esetén annak tárgyát és számszerű arányát, a testületi döntés lényegét. Kérelmére a kormányülésen résztvevő nyilatkozatát, egyet nem értését szó szerint kell rögzíteni.

Az összefoglaló mellékleteként meg kell őrizni az előterjesztést, a jelentést, valamint a kormányrendeletek, kormányhatározatok, irányelvek és elvi állásfoglalások, továbbá a Kormány által meghatározott egyéb iratok eredeti aláírással ellátott egy-egy példányát. Az ülésről készült összefoglaló eredeti példányát és mellékleteit, valamint az ülésről készült hangfelvételt a Miniszterelnöki Hivatal őrzi.

Vannak tehát adatok, tudjuk is, hogy hol keressük őket. Azonban a hatályos jogszabályok (államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény) értelmében a Kormány működésével összefüggő döntés-előkészítő, belső használatra készült adat, valamint az ülésről készült összefoglaló, emlékeztető, jegyzőkönyv államtitokká minősíthető 50 évre.

Államtitokká minősítés feltétele, hogy a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi, külügyi vagy nemzetközi kapcsolataival összefüggő, valamint igazságszolgáltatási érdekeit kell megóvni a tikosítással.

Nehezen tudjuk elképzelni, hogy 35 milliárd forintos állami beruházással kapcsolatos adatokat be lehet sorolni valamelyik védendő érdek alá, és reméljük, hogy a Kormány tagjai is így gondolják.

A sávolyi pályával kapcsolatos kormányülés összefoglalója és előterjesztései mellett kikértük az ülés hanganyagát is. Főszabály szerint ez sem nyilvános, azonban a miniszterelnök határozhat úgy, hogy teret enged az átláthatóságnak, erre kifejezett törvényi felhatalmazása van (2006. évi LVII. törvény 13/A.§).

Közérdekű adatigénylésünk megválaszolására 15 napja van a Miniszterelnöki Hivatalnak.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Igényelj közérdekű adatot, amíg lehet!

A kormány újabb korlátokat szeretne állítani az állam elszámoltathatóságát biztosító közérdekű adatigénylések elé.

Az állami cégek is kötelesek elszámolni az Alkotmánybíróság szerint

Bodoky Tamás, az atlatszo.hu főszerkesztője közérdekű adatigénylésének ügyében a Kúria 2012-ben teret nyitott arra , hogy az egyre elszaporodó állami vállalatok kibújhassanak az átláthatóság követelménye alól. Ennek vetett véget az Alkotmánybíróság hétfői döntése. Az ügyben Bodoky Tamást a Társaság a Szabadságjogokért képviselte, amiben a jogvédő szervezetet az alkotmányjogi panasz elkészítése során az atlatszo.hu jogi stábja is segítette.

A bíróság kezében a trafikpályázatok nyilvánossága

Hat szervezet – a TASZ jogi képviseletével - közérdekű adatok kiadása iránti pert indít a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ellen a trafik-pályázatok nyilvánossága érdekében.