Mi a Kormány álláspontja Sávollyal kapcsolatban?

Bár a kormányüléseken elhangzottakat csak korlátozott körben lehet megismerni, a TASZ mégis megpróbálkozik a sávolyi botránnyal kapcsolatos ülés anyagainak a beszerzésével.


Nézze meg videónkat és kapcsolódjon be Ön is a kampányba!

A pénzügyminiszter elismerte, hogy ő protestált a sávolyi motorverseny pálya megépítésének állami támogatásával szemben, mondván, hogy jogszabálysértő és irreális pénzügyi kockázatot jelent. Felmerül a kérdés, hogy miért ad a Kormány mégis 35 milliárd forintot a projektre, amikor az államháztartásért felelős, szakpolitikus tagja kifejezetten tiltakozik? A választ az ominózus kormányülés környékén kell keresni.

2006 óta törvényi kötelezettsége a Kormánynak, hogy az üléseit dokumentálja. Az összefoglaló tartalmazza a kormányülés helyét és időpontját, az ülésen résztvevők nevét, a tárgyalt írásbeli anyagok címét és az előterjesztő megjelölését, a napirenden kívül szóba került ügyek tárgy szerinti ismertetését, a hozzászólók nevét, szavazás esetén annak tárgyát és számszerű arányát, a testületi döntés lényegét. Kérelmére a kormányülésen résztvevő nyilatkozatát, egyet nem értését szó szerint kell rögzíteni.

Az összefoglaló mellékleteként meg kell őrizni az előterjesztést, a jelentést, valamint a kormányrendeletek, kormányhatározatok, irányelvek és elvi állásfoglalások, továbbá a Kormány által meghatározott egyéb iratok eredeti aláírással ellátott egy-egy példányát. Az ülésről készült összefoglaló eredeti példányát és mellékleteit, valamint az ülésről készült hangfelvételt a Miniszterelnöki Hivatal őrzi.

Vannak tehát adatok, tudjuk is, hogy hol keressük őket. Azonban a hatályos jogszabályok (államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény) értelmében a Kormány működésével összefüggő döntés-előkészítő, belső használatra készült adat, valamint az ülésről készült összefoglaló, emlékeztető, jegyzőkönyv államtitokká minősíthető 50 évre.

Államtitokká minősítés feltétele, hogy a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi, külügyi vagy nemzetközi kapcsolataival összefüggő, valamint igazságszolgáltatási érdekeit kell megóvni a tikosítással.

Nehezen tudjuk elképzelni, hogy 35 milliárd forintos állami beruházással kapcsolatos adatokat be lehet sorolni valamelyik védendő érdek alá, és reméljük, hogy a Kormány tagjai is így gondolják.

A sávolyi pályával kapcsolatos kormányülés összefoglalója és előterjesztései mellett kikértük az ülés hanganyagát is. Főszabály szerint ez sem nyilvános, azonban a miniszterelnök határozhat úgy, hogy teret enged az átláthatóságnak, erre kifejezett törvényi felhatalmazása van (2006. évi LVII. törvény 13/A.§).

Közérdekű adatigénylésünk megválaszolására 15 napja van a Miniszterelnöki Hivatalnak.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Ha lobbi, hát legyen lobbi

 

Érdekérvényesítés, korrupció vagy manipuláció? Társadalmi egyeztetés vagy önkényes törvénygyár? Ideje felismerni, hogy ezeknek a fogalmaknak a szétválasztása tudatosságot és következetes jogalkotást is feltételez. Ha a magyar kormány a rettegett (külföldi) befolyás nyomába kíván eredni, kezdhetné egy szigorú lobbitörvénnyel, amit legelőször is magára alkalmaz.

Paks 2: A kormány saját szabályait sem tartja be?

Az új paksi atomerőműről szóló döntéshozatali folyamat során a kormány még a saját maga által hozott jogszabályt sem tartotta be, mivel nem végezték el a megalapozó vizsgálatokat. Ez derült ki annak a pernek a pénteki tárgyalásán, amelyet az Energiaklub a Társaság a Szabadságjogokért jogi képviseletével indított a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal szemben a paksi döntést megalapozó hatásvizsgálatok és elemzések megismeréséért. 

Legfelsőbb Bíróság az állami tulajdonú gazdasági társaságok vezetői fizetésének nyilvánosságáról

A Legfelsőbb Bíróság ma hozott döntésével hatályban tartotta azt a jogerős ítéletet, amely az állami tulajdonú cégek vezetőinek javadalmazásával kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozatalát rendelte el.