Barion Pixel TASZ | Nyílt levél a Rendőrfőkapitánynak: biztosítsa a polgárok szabad gyülekezését!

Nyílt levél a Rendőrfőkapitánynak: biztosítsa a polgárok szabad gyülekezését!

Nyílt levélben kérjük Budapest Rendőrfőkapitányát, hogy tájékoztasson minket és a közvéleményt arról, hogy a rendőrség hogyan biztosítja, hogy az Országgyűlés alakuló ülése előtti, alatti és utáni időpontok során a gyülekezni kívánók élni tudjanak alkotmányos jogukkal.

Dr. Bucsek Gábor, Budapest Rendőrfőkapitánya

1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Tisztelt Rendőrfőkapitány Úr!

Tudomásunk szerint az Országgyűlés alakuló ülése előtti, alatti és utáni időpontokra, a Kossuth térre és a tér melletti helyszínekre számos demonstrációt jelentettek be. Ezek egyikét Ön megtiltotta, de a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte a tiltó határozatot. A többi rendezvénnyel kapcsolatban nem tudunk tiltó határozatról, így feltételezzük, hogy azokat a rendőrség tudomásul vette. Ugyanakkor mind az Országgyűlési Őrség, mind a Terrorelhárítási Központ személy- és létesítménybiztosítási intézkedéseket rendelt el mind a Kossuth tér teljes területére, mind a tér közvetlen környékére, amelyek hatályát sem a bejelentett rendezvények tudomásul vétele, sem a bíróság hatályon kívül helyező végzése nem érinti. Ezen intézkedések végrehajtásáért Ön a felelős.

Azonban a tudomásul vett rendezvények — ideértve a hatályon kívül helyezett tiltással érintett rendezvényt is — megtarthatóságáért is felelősséggel tartozik. A rendőrség alkotmányos intézményvédelmi kötelezettsége, hogy lehetővé tegye, biztosítsa ezek zavartalan megtartását. Magyarország Alaptörvénye szerint az alapvető jogok védelme az állam minden szervének elsőrendű kötelezettsége. Az Alkotmánybíróság töretlen gyakorlata szerint az állam jogalkalmazó intézményei kötelesek biztosítani, hogy a gyülekezni kívánók élhessenek az Alaptörvény VIII. cikk (1) bekezdésében foglalt alapvető jogukkal. Az Emberi Jogok Európai Egyezményét alkalmazó Emberi Jogok Európai Bírósága szintén töretlen gyakorlata szerint az államnak minden ésszerű és megfelelő intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy biztosítsa a békés gyülekezések hatékony megvalósíthatóságát. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság konkrétan is leszögezte: „nem tekinthető szükségesnek egy demokratikus társadalomban a politikai véleménynyilvánításra irányuló békés gyülekezést pusztán azon okból korlátozni, hogy azt védett személy jelenlétében kívánják megvalósítani” (17.Kpk.45.743/2013/2. számú végzés)

A tudomásul vett rendezvényeket érintő személy- és létesítménybiztosítási intézkedésekkel kapcsolatban a rendőrségi törvény számos felhatalmazást ad arra, hogy a védett személyek biztonságát a rendezvények ellehetetlenítése nélkül is biztosítani lehessen. Számos eset bizonyítja is, hogy védett személyek biztonságát tömegrendezvények esetén is minden további nélkül lehet garantálni. Következésképpen Önnek nem kell választania, hogy az elrendelt személy- és létesítménybiztosítási intézkedésekből folyó kötelezettségének, vagy a békés gyülekezések biztosításával kapcsolatos kötelezettségének tegyen-e eleget, mindkettőt egyaránt és egyidejűleg teljesíteni tudja.

Annak érdekében, hogy a tüntetések szervezői és résztvevői tisztában legyenek a rendőrségnek az alkotmányosan védett alapjog-gyakorlást érintő várható lépéseivel, és hogy a szaporodó személy- és létesítménybiztosítási intézkedések ne riasszák el a polgárokat demokratikus jogaik gyakorlásától, kérjük, mielőbb tájékoztassa a közvéleményt arról, hogy a rendőrség hogyan biztosítja, hogy a gyülekezni kívánók éli tudjanak alkotmányos jogukkal, mit tesz annak érdekében, hogy a rendezvények a bejelentés szerinti helyeken és időpontokban a személy- és létesítménybiztosítási intézkedések ellenére is megvalósulhassanak.

Budapest, 2018. május 6.

Szabó Máté

szakmai igazgató

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.