Nyílt levél Kóka Jánoshoz

A magyarországi uránbányászat újraindításával kapcsolatos információk miatt fordult nyílt levélben az Energia Klub, a TASZ és a Védegylet a gazdasági és közlekedési miniszterhez.

Kóka János

Miniszter
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
1055 Budapest
Honvéd u. 13-15.


Tisztelt Miniszter Úr!

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy adjon tájékoztatást a magyarországi uránbányászat tervezett jövőjéről. Újságcikkek, illetve egy ausztrál cég honlapján olvasható sajtóközlemény alapján a Wildhorse nevű cég magyarországi leányvállalatán, a WildHorse Hungary Kft.-n keresztül a magyarországi uránlelőhelyek kitermelését elősegítő kutatásokat végez. A cég angol nyelvű közleményéből (2006. november 29.) az derül ki, hogy a „WildHorse Energy Limited (ASX:WHE) is pleased to advise that it has been granted an additional prospecting licence in southern Hungary at its Bátászék project and also received approval from the Hungarian Government to exclusive rights to progress its program of work for the next four years at its Dinnyeberki project.”

A szöveg szerint tehát a magyar kormány kizárólagos jogot adott a cégnek az ásványi nyersanyag-kutatási műszaki üzemi terv benyújtására Dinnyeberkiben, illetve a WildHorse további (az eddiginél nagyobb) területen kutathat Bátaszék mellett. A cég honlapján az érintett települések környékének részletes geológia térképei is megtalálhatók, sőt, egy, a közleményben nem említett pécsi projektről is szó van.

Tisztelt Miniszter Úr! Meglehetősen különösnek tartjuk, hogy egy ilyen nagy jelentőségű, az eljövendő nemzedékek sorsát alapvetően befolyásoló ügyről a kormány eddig semmilyen tájékoztatást nem adott, s egy külföldi honlapról kell tudomást szereznünk a készülő beruházásról.

Az angol nyelvű szövegből idézett „kizárólagos jog” a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. tv. (Kt.) és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) értelmében koncessziós tevékenységet takar, mely csak egy pályázati eljárást követően adományozott koncessziós jog birtokában gyakorolható. A Bt. 5.§ (1) bek. értelmében a tevékenység folytatásához bányafelügyeleti engedély is szükséges.

A Bt. értelmében Ön egyfelől – zárt terület tekintetében – jogosult koncessziós jog adományozására (a Bt. és a Kt. keretei között), másfelől felügyeli a Magyar Bányászati Hivatal tevékenységét, ezért az 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 2.§ 4. pont, és III. fejezet alapján az alábbi közérdekű információkat szeretnénk megtudni Öntől:


1. Ténylegesen mikor és milyen jogokat kapott a WildHorse Hungary Kft.?

2. A tárgybeli terület a Bt. 49.§ alapján nyílt vagy zárt területnek minősül-e; ehhez képest a koncessziós jogot mely szerv és milyen pályázati eljárás keretében adományozta?

3. Kérjük a tárgybeli teljes pályázati dokumentációt, a kutatási jog adományozásáról szóló határozatot, a WildHorse Hungary Kft. engedélykérelmét (mellékleteivel együtt) és az ügyben született hatósági határozatokat, továbbá – amennyiben ilyen köttetett – a WildHorse Hungary Kft.-vel kötött koncessziós szerződést szíveskedjék rendelkezésünkre bocsátani!

4. Tárgyalnak-e a WildHorse Hungary Kft.-vel további koncessziós jogokról?

5. Folytatnak-e más cégekkel is tárgyalásokat esetleges uránbányászati koncessziós jogokról, illetve kapott-e az elmúlt öt évben uránbányászati tevékenységgel összefüggésben más vállalkozás a magyar kormánytól hasonló jogokat?

6. Tervezik-e a pécsi uránbánya újbóli megnyitását?

7. Mit tesz Ön (illetve a magyar kormány) annak érdekében, hogy ezekről a tervekről a magyar társadalmat és a helyi lakosságot a környezetvédelmi, az önkormányzati ,a hatósági eljárásokat és az információszabadságot szabályozó joganyaggal összhangban időben és megfelelő módon informálja és bevonja a döntéshozatal folyamatába?

2006. december 7.


Válaszát várva, üdvözlettel:


Ámon Ada, igazgató, Energia Klub

Dénes Balázs, elnök, Társaság a Szabadságjogokért

Boda Zsolt, szóvivő, Védegylet

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Első fokon pert nyertünk: nyilvánosak a Századvég által készített tanulmányok

Korábban hírt adtunk róla, hogy ítélethirdetés várható a TASZ által a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ellen indított perben, melynek tárgya a Századvég-tanulmányok, a MALÉV (pontosabban a nemzeti légitársaság) pénzügyi helyzetének rendezéséről szóló dokumentum és a magyar-kínai kormánybiztosi feladatokkal kapcsolatos szerződés és egyéb adatok nyilvánossága.

Ma lép hatályba a lobbitörvény

A fél éve kihirdetett lobbitörvény hozzájárulhat ahhoz, hogy a közügyeink átláthatóbbak legyenek és a korrupció csökkenjen, azonban a non-profit érdekérvényesítőket súlyosan diszkriminálja.

Nyílt levél Navracsics Tibor miniszternek

Tisztelt Miniszter Úr!

Megdöbbenve értesültünk arról, hogy két kormánypárti képviselő – kivételes és sürgős tárgyalást indítványozva – benyújtotta a közérdekű adatok nyilvánosságához való jog jelentős korlátozásával fenyegető, T/10904. számú törvényjavaslatot. Engedje meg, hogy a javaslatban foglaltakkal kapcsolatos mély aggodalmunkat – mint az információszabadság iránt elkötelezett civil szervezetek vezetői – ezúton osszuk meg Önnel.