Nyilvános adat-e egy állami cég vezetőinek a fizetése?

Hétfőn tárgyalta a Fővárosi Bíróság a TASZ keresetét, amelyet a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ellen nyújtott be. Az adatvédelmi törvény 2005. június elsejétől a korábbiaknál szélesebb körben teszi lehetővé, hogy közérdekből nyilvánosság számára hozzáférhetők legyenek a közfunkciókat ellátó személyek egyes, a betöltött tisztséggel összefüggésben álló személyes adatai.

Erre alapozva a TASZ a szerkesztőbizottság tagjainak 2002-ig visszamenően kiutalt juttatások (fizetés és egyéb juttatások) pontos összegét szerette volna megtudni, de elutasító válasz érkezett a kiadó vezérigazgatójától. A Bíróságnak abban az elvi kérdésben kellett döntenie, hogy az adatvédelmi törvény módosítása nyomán lehetőség van-e a fent megnevezett információk kikérésére a módosítás előtt keletkezett adatok vonatkozásában. A TASZ álláspontja szerint igen, mivel ezek az adatok megfelelnek a közérdekű adat fogalmának, és nem bír relevanciával az a tény, hogy korábban személyes adatok voltak. Az igényelt adatok közérdekből nyilvánosak, ezért eltérő rendelkezés hiányában a kiadó (mint kezelőszerv) köteles kiadni a kért információt, mert még ma is a kezelésében vannak. Ezt az álláspontot a Bíróság előtt is fenntartotta.


Az alperes képviselőjének érvelése az általános jogelveken alapult. Értelmezésük szerint az adatvédelemre mint önálló jogterületre is vonatkozik a visszaható hatály tilalma, ezért a módosítás előtti szerződéseket nem lehet nyilvánosságra hozni; a nem nyilvános adatként keletkezett adatokat nem lehet nyilvánossá változtatni. A TASZ-szal szemben úgy gondolják, hogy a visszaható hatály tilalma mint általános jogelv, mindig érvényesül, legyen szó bármilyen „jogról”, ettől eltérni csak törvény kifejezett felhatalmazásával lehet, márpedig ilyet az adatvédelmi törvény nem tartalmaz.


A Bíróság elutasította a keresetet, és, mint az indoklásból kiderült, mindenben osztotta az alperes álláspontját. Kimondta, hogy a visszaható hatály tilalma az adatvédelem területére is érvényes. Megállapította továbbá, hogy amennyiben helyt adna a keresetnek, sérülne a jogbiztonság követelménye, mivel a szerkesztőbizottság tagjaival kötött szerződések a felek akarata ellenére módosulnának.


A TASZ az ítélet ellen fellebbezni fog, mert elfogadhatatlannak találja, hogy konkrét anyagi jogszabályi hely megjelölése nélkül utasítanak el egy keresetet.


A beszámolót készítette: Hüttl Tivadar

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Igényelj közérdekű adatot, amíg lehet!

A kormány újabb korlátokat szeretne állítani az állam elszámoltathatóságát biztosító közérdekű adatigénylések elé.

Az állami cégek is kötelesek elszámolni az Alkotmánybíróság szerint

Bodoky Tamás, az atlatszo.hu főszerkesztője közérdekű adatigénylésének ügyében a Kúria 2012-ben teret nyitott arra , hogy az egyre elszaporodó állami vállalatok kibújhassanak az átláthatóság követelménye alól. Ennek vetett véget az Alkotmánybíróság hétfői döntése. Az ügyben Bodoky Tamást a Társaság a Szabadságjogokért képviselte, amiben a jogvédő szervezetet az alkotmányjogi panasz elkészítése során az atlatszo.hu jogi stábja is segítette.

A bíróság kezében a trafikpályázatok nyilvánossága

Hat szervezet – a TASZ jogi képviseletével - közérdekű adatok kiadása iránti pert indít a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ellen a trafik-pályázatok nyilvánossága érdekében.