Pert nyert a TASZ a közkiadásokat titkoló Pénzügyminisztérium ellen

A mai napon a Fővárosi Bíróság első fokon helyt adott keresetünknek, amelyet a Pénzügyminisztérium ellen indítottunk, mivel az megtagadta annak a ténynek a nyilvánosságra hozatalát, hogy a 2006-os költségvetés féléves adataiban milyen tétel növeli 100 milliárd forinttal a hiányt.

Szeptember 4-én keresetet nyújtottunk be a Pénzügyminisztérium ellen, mivel az megtagadta annak a ténynek a nyilvánosságra hozatalát, hogy a 2006-os költségvetés féléves adataiban milyen tétel növeli 100 milliárd forinttal a hiányt. Az első fokú tárgyalásra a mai napon került sor a Fővárosi Bíróságon.


A Pénzügyminisztérium képviselője azzal érvelt, hogy az általunk kért információ csupán prognózis, becslés, egy bizonytalan jövőbeni eseményre vonatkozó feltételezés, amely nem minősül adatnak, és így nem vonatkoznak rá a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) rendelkezései.


Dr. Schiffer András, a TASZ ügyvivője ezzel kapcsolatosan kifejtette, hogy az Avtv. alapján a kért információ adat, hiszen a törvény 2. § 4. pontjának értelmében közérdekű adatnak minősül az állami szervek kezelésében lévő bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret. A Pénzügyminisztérium pedig nem hivatkozhat ismeret hiányára, hiszen a sajtótájékoztatón elhangzottakból egyértelműen következik, hogy rendelkezésükre állt érdemi információ, amely a becslés alapjául szolgált. A felperesi képviselő továbbá egy korábbi Fővárosi Ítélőtáblai jogerős döntésre hivatkozott, amely kimondta, hogy az adat fogalmát nem lehet megszorítóan értelmezni, azt nem lehet leszűkíteni a Magyar Értelmező Kéziszótár fogalommeghatározására.


A bíróság az alperes érvelését elutasította, és kötelezte a Pénzügyminisztériumot, hogy az ítélet kézbesítésétől számított 15 napon belül adja ki a költségvetés egyszeri hiánynövelő tételének tartalmára vonatkozó adatokat.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Igényelj közérdekű adatot, amíg lehet!

A kormány újabb korlátokat szeretne állítani az állam elszámoltathatóságát biztosító közérdekű adatigénylések elé.

Az állami cégek is kötelesek elszámolni az Alkotmánybíróság szerint

Bodoky Tamás, az atlatszo.hu főszerkesztője közérdekű adatigénylésének ügyében a Kúria 2012-ben teret nyitott arra , hogy az egyre elszaporodó állami vállalatok kibújhassanak az átláthatóság követelménye alól. Ennek vetett véget az Alkotmánybíróság hétfői döntése. Az ügyben Bodoky Tamást a Társaság a Szabadságjogokért képviselte, amiben a jogvédő szervezetet az alkotmányjogi panasz elkészítése során az atlatszo.hu jogi stábja is segítette.

A bíróság kezében a trafikpályázatok nyilvánossága

Hat szervezet – a TASZ jogi képviseletével - közérdekű adatok kiadása iránti pert indít a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ellen a trafik-pályázatok nyilvánossága érdekében.