Pert nyert a TASZ a Miniszterelnöki Hivatal ellen

2008. október 7-i elsőfokú, nem jogerős ítéletében a Fővárosi Bíróság kimondta, hogy a kormányülésekről készült összefoglalók és azok mellékletei közérdekű adatok, s azok kiadására kötelezte az alperes Miniszterelnöki Hivatalt. A hangfelvételek azonban továbbra is titkosak maradhatnak.

A TASZ 2008. februárjában fordult a Miniszterelnöki Hivatalhoz (MEH) közérdekű adatigényléssel, melyben kérte a 2007. évben tartott kormányülések összefoglalóit és azok mellékleteit. A MEH elutasította az igényt arra hivatkozva, hogy az összefoglalók államtitoknak minősülnek, a mellékletek pedig döntés megalapozását szolgáló adatok, ezért automatikus nyilvánosságkorlátozás alá esnek. A TASZ keresetet adott be, melyben kérte a bíróságot, hogy kötelezze a Miniszterelnöki Hivatalt az adatok kiadására. A MEH az eljárás során a mellékletek egy jelentős részét önként kiadta a TASZ részére.

A Fővárosi Bíróság első fokú ítéletében részben helyt adott a kereseti kérelemnek. Az összefoglalók és azok mellékletei közérdekű adatok, amelyek megismerésére minden állampolgár jogosult. A bíróság indoklásában kifejtette, hogy a Kormány működésének megismeréséhez fűződő közérdek áll szemben az állam azon legitim érdekével, hogy bizonyos információkat elzárjon a nyilvánosság elöl. Főszabályként azonban a nyilvánosságnak kell érvényesülnie, és nem fogadható el, hogy a kormány egész adathalmazokat államtitokká minősítsen. A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) lehetővé teszi, hogy a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum igénylő által meg nem ismerhető részeit felismerhetetlenné téve teljesítsék az adat kiadását. Erre a bíróság szerint jelen esetben is lehetőség van.

A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 13/A.§-a értelmében a kormányülésről készült hangfelvételek a miniszterelnök eltérő rendelkezése hiányában nem nyilvánosak. A bíróság ezt a szabályt megengedhető kivételnek tekintette az Avtv. nyilvánosságot biztosító főszabálya alól, ezért a TASZ kereseti kérelmét ebben a vonatkozásban elutasította. A TASZ továbbra is úgy gondolja, hogy a 2006. évi LVII. törvény 13/A.§-a olyan ellentétben áll az Avtv. szabályaival, amely alkotmányossági aggályokat vet fel, ezért a TASZ valószínűleg a közeljövőben az Alkotmánybírósághoz fordul majd a kollízió feloldása érdekében.  

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Fény derülhet a Daimler-­ügyre, pert nyert a K-­Monitor a TASZ segítségével

Első fokon pert nyert a K-­Monitor a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ellen. Az MNV nem akarta nyilvánosságra hozni annak a 2010-­es vizsgálatnak a zárójelentését, amelyet egy korábbi Mercedes­busz-beszerzés ügyében folytattak le. A K-­Monitor a TASZ jogi képviseletével pert indított a dokumentumért.

Miért volt törvénytelen a házkutatás Horváth Andrásnál?

Horváth Andrásnál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábbi munkatársánál, 2013. december 19-én a rendőrség házkutatást tartott, melynek során lefoglaltak több száz oldalnyi dokumentumot és informatikai adathordozót. A TASZ jogsegélyszolgálata által képviselt közérdekű bejelentő jogorvoslattal élt az általa elszenvedett kényszerintézkedésekkel szemben. A Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) 2014. január 22-én meghozott, ám csak 2014. február 10-én kézbesített végzése elutasította az utolsó indítványunkat is - álláspontunk szerint alaptalanul. Érdemes összegezni Horváth András ellen folytatott eljárás eddigi fejleményeit, mert sok visszás és törvénysértő elemet lehet felfedezni.

Az informátor védelme

A TASZ és a K-Monitor közösen véleményezte a kormánynak a közérdekű bejelentők védelméről szóló törvénytervezetét.