Pert nyertünk: nyilvános a sávolyi beruházással kapcsolatos kormányülés összefoglalója

Kötelezte a bíróság a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot a sávoly motor GP beruházást tárgyaló kormányülésről készült összefoglaló anyagának teljes kiadására.

A TASZ még 2010. március 1-én kérte a Miniszterelnöki Hivatalt, hogy a sávolyi beruházással kapcsolatos kormányülés összefoglalóját és a beruházással kapcsolatos előterjesztéseket hozza nyilvánosságra, mert véleményünk szerint ezek az adatok adhatnak magyarázatot arra a pikáns kérdésre, hogy a Pénzügyminisztérium kifejezett tiltakozása ellenére miért erőltette a Kormány a 35 milliárd forintos állami szerepvállalást. A Miniszterelnöki Hivatal – amelynek a jogutódja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – csak részben tett eleget az adatszolgáltatásnak, az adatok egy részét pedig kitakarta, mert azok nyilvánosságra hozatala a Kormány egységét, a kormányüléseken folyó szabad, külső és illetéktelen befolyástól mentességét sértené.
Keresetünkben kifejtettük, hogy a Kormány speciális közjogi helyzetet élvez, de ez nem eredményezheti, hogy minden döntése automatikusan eltitkolható: a titkosságot tartalmilag kell igazolni. Hangsúlyoztuk, hogy a nyilvánosság korlátozását nem indokolja a Kormány egységességének a védelme, mert a Pénzügyminisztériumból kiszivárgott dokumentumok miatt ismert volt a közvélemény előtt, hogy nem minden kormánytag támogatta a beruházást.
A bíróság felszólította a Minisztériumot, hogy a teljes összefoglalót hozza el a 2010. október 1-én tartott tárgyalásra. A bíró és a peres felek  tartalmi szempontból vizsgálták meg a szöveget, és a bíróság ezután állapította meg, hogy nincsen olyan indok, amely a nyilvánosság korlátozását alátámasztaná. A döntés precedens értékű: egy korábbi perben a TASZ két hónapnyi kormányülés anyagát kérte, de ott a bíróság elutasította a tartalmi vizsgálatot, mert álláspontja szerint túl általános volt az adatigénylés, amire elfogadható egy általános elutasítás.
A két ügyből levonható fontos tanulság: aki kormányülés összefoglalóját szeretné megismerni, a lehető legkonkrétabban kell, hogy megjelölje, hogy melyik ülésről szeretne információkat kapni, mert úgy látszik, hogy a bíróság ekkor hajlandó az ügyet érdemileg tárgyalni.
A Kormánynak lehetősége van minősíteni az adatokat – korábbi elnevezéssel élve: lehetősége van államtitokká nyilvánítani. Ez esetben a jelenlegi joggyakorlat szerint nincsen lehetőség a bíróságtól a tartalmi felülvizsgálatot kérni, kizárólag az Adatvédelmi Biztoshoz lehet fordulni. A sávolyi beruházásról szóló ülés esetében minősítésre nem került sor, ezért sikerült elérni a tartalom vizsgálatát.     
Az összefoglalóban szereplő adatok nem ismerhetőek meg az ítélet jogerőre emelkedéséig. A dokumentum egyenlőre nincsen a TASZ birtokában.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Igényelj közérdekű adatot, amíg lehet!

A kormány újabb korlátokat szeretne állítani az állam elszámoltathatóságát biztosító közérdekű adatigénylések elé.

Az állami cégek is kötelesek elszámolni az Alkotmánybíróság szerint

Bodoky Tamás, az atlatszo.hu főszerkesztője közérdekű adatigénylésének ügyében a Kúria 2012-ben teret nyitott arra , hogy az egyre elszaporodó állami vállalatok kibújhassanak az átláthatóság követelménye alól. Ennek vetett véget az Alkotmánybíróság hétfői döntése. Az ügyben Bodoky Tamást a Társaság a Szabadságjogokért képviselte, amiben a jogvédő szervezetet az alkotmányjogi panasz elkészítése során az atlatszo.hu jogi stábja is segítette.

A bíróság kezében a trafikpályázatok nyilvánossága

Hat szervezet – a TASZ jogi képviseletével - közérdekű adatok kiadása iránti pert indít a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ellen a trafik-pályázatok nyilvánossága érdekében.