Pert nyertünk Székesfehérvár Önkormányzata ellen!

A székesfehérvári közterületi kamerás térfigyelő-rendszerekre vonatkozó közérdekű adatok kiadását kértük. A Székesfehérvári Városi Bíróság az általunk feltett összes kérdés tekintetében kimondta, hogy azok közérdekű adatok megismerésére irányulnak és az adatok kiadására kötelezte az Önkormányzatot, illetve a Városgondnokságot.

Az alábbi öt kérdés meg nem válaszolása miatt indított perünkben a mai napon a Székesfehérvári Városi Bíróság közérdekű adatoknak minősítette azokat az információkat, amikre rákérdeztünk.
1. Milyen forrásból telepítették a térfigyelő-rendszert?

2. Mennyibe került a térfigyelő-rendszer bevezetése a városban?

3. Mennyibe került a térfigyelő-rendszer infrastruktúrájának működtetése, illetve mekkora összeget tesznek ki az ehhez kapcsolódó személyi kiadások a bevezetés óta?

4. Kik a városi térfigyelő-rendszer tulajdonosai és milyen tulajdoni hányaddal rendelkeznek benne?

5. Milyen módon szerezték be a rendszer felállításához szükséges felszereléseket?

A ma délelőtti tárgyalásra a Bíróság három tanút Nagy Zsolt − Közterület felügyelet és Közlekedési Iroda vezetőjét, Tóth Attila − védelmi referenst, Zákányi Tamás − Városgondnokság műszaki vezetőjét idézte meg az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő, de tőle elkülönülő Városgondnokság részéről. A tanúk meghallgatására azért volt szükség, mert nem volt tisztázott, hogy az egyes adatok vonatkozásában ki az adatkezelő.

A tanúvallomásokból kiderült, hogy 2002/2003-ban került Székesfehérvár Önkormányzatának Közgyűlése elé egy átfogó terv Székesfehérvár bekamerázására. A tervet a közgyűlés akkor elutasította, külön költségvetési keretet arra nem biztosított. A város egyes területi képviselői azonban nem tettek le a tervről és az önkormányzat Közbiztonsági Bizottságának, illetve az önkormányzati képviselők egyéni kereteiből (2003-ban 30 millió Ft / képviselő, 2004-ben 10 millió Ft / képviselő), továbbá egy belügyminisztériumi pályázatból biztosítottak forrást a térfigyelő rendszer kiépítésére. 2003-ban megközelítőleg 13 millió Ft-ot költöttek a rendszer felállítására, 2004-ben majd 3 millió Ft-ot fordítottak a rendszer kibővítésére és a hibák kijavítására. A térfigyelő rendszer telepítését a Plural Security Kft. fővállalkozásában a VIDIKON Kft. és a Jumah Kft. végezte. Egyik meghallgatott tanú sem tudott arra választ adni, hogy a kivitelező cégek kiválasztása hogyan történt. A tanúk elmondták, hogy a rendőrség térítésmentesen végzi a monitorok figyelését és karbantartási költsége a rendszernek nincs, a mégis adódó feladatokat a Városgondnokság látja el.

A pervesztes alperes Önkormányzat és a Városgondnokság az ítélet ellen fellebbezhet, ha nem fellebbez 30 napja van az ítélet kézbesítésétől számítva a kért adatok, a szerződések és a kamerák helyét mutató térkép kiadására.

Kapcsolódó anyagok:

- Közérdekű adatkérés a székesfehérvári térfigyelő rendszerrel kapcsolatban

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Örömteli fejlemények az új büntetőeljárási törvény tervezetében

Az 1998-ban elfogadott büntetőeljárási kódex helyett új készül, amelynek tervezetét megkaptuk és véleményeztük.

A TASZ álláspontja az új adatvédelem és információszabadság törvényről

A Kormány a T/3586. számú törvényjavaslattal (továbbiakban: Javaslat) kívánja átalakítani a személyes adatok védelmének és közérdekű adatok nyilvánosságának szabályozását. A Javaslat - néhány támogatandó elemétől eltekintve - súlyos visszalépést jelent mind a személyes adatok védelme, mint a közérdekű adatok nyilvánossága terén. Véleményeztük a törvényjavaslatot!

Székesfehérvár elleni per dosszié

A TASZ közérdekű adatkéréssel fordult a Székesfehérvári Rendőrkapitánysághoz a közterületi kamerás térfigyeléssel kapcsolatban, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. évi törvény (továbbiakban Avtv.) 19.§ és 20. § alapján.