Újítás az AB honlapján

Lehetőség nyílt az Alkotmánybíróság honlapján a benyújtott indítványok bizonyos fokú megismerésére. A TASZ üdvözli az AB lépését.

Az Alkotmánybíróság honlapján újításként lehetővé tette, hogy a benyújtott, még el nem bírált indítványok meghatározott szempontok alapján böngészhetőek legyenek.


Megtudhatjuk, hogy az indítvány mikor került a testület elé, megismerhetjük továbbá az indítvány tárgyát, valamint azt, hogy az indítvány mely jogszabályokat, ill. az Alkotmány mely rendelkezéseit érinti. Ez utóbbi segítségével, az Alkotmány egyes paragrafusaira rákeresve (pl. Alkotmány 59. §-a személyes adatok védelméről, 61. §-a a véleménynyilvánítás szabadságáról és a közérdekű adatok megismerhetőségéről stb.) képet kaphatunk arról, hogy hány ilyen tárgyú ügy van folyamatban az Alkotmánybíróság előtt.

Az egyes indítványoknál, ahol a benyújtó közszereplő vagy valamely állami szerv, az indítványozó személyét is megismerhetjük.


Örülünk az Alkotmánybíróság lépésének, ami előremutató az információszabadság érvényesülése szempontjából. Sajnáljuk azonban, hogy a testület még mindig nem teremt olyan nyilvánosságot a munkájának, amit mi szeretnék, és amelynek a minimumát az jelentené, amit dr. Holló András, az Alkotmánybíróság elleni perünk folyamán tett nyilatkozata alapján remélhettünk.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Indítvánnyal fordultunk az Alkotmánybírósághoz

Álláspontunk szerint az a tény, hogy sem a hatályos, sem a jelenleg parlamenti vita alatt álló AB törvény semmilyen határidőt nem állapít meg a jogszabályok alkotmányosságát megkérdőjelező indítványok elbírálásra, nem felel meg a jogbiztonság követelményének.

Profitorientált információszabadság?

A Kormánynak a közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslata kiszámíthatatlanná teszi az állam átlátható működését biztosító közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogot. A Javaslat egy 2003-ban elfogadott, elavult és hamarosan módosításra kerülő irányelv átültetését célozza. A TASZ és a K-Monitor Iroda az előterjesztés visszavonását kéri a jogalkotótól.

Obamával kollaborál a TASZ!

Barack Obama amerikai elnök által kezdeményezett Open Government Partnership (OGP, Nyílt Kormányzati Együttműködés) célja az átlátható, hatékony és ellenőrizhető kormányzat megteremtése. A TASZ és a K-Monitor elkészítette Magyarország vállalásaira vonatkozó javaslatokat.