Újítás az AB honlapján

Lehetőség nyílt az Alkotmánybíróság honlapján a benyújtott indítványok bizonyos fokú megismerésére. A TASZ üdvözli az AB lépését.

Az Alkotmánybíróság honlapján újításként lehetővé tette, hogy a benyújtott, még el nem bírált indítványok meghatározott szempontok alapján böngészhetőek legyenek.


Megtudhatjuk, hogy az indítvány mikor került a testület elé, megismerhetjük továbbá az indítvány tárgyát, valamint azt, hogy az indítvány mely jogszabályokat, ill. az Alkotmány mely rendelkezéseit érinti. Ez utóbbi segítségével, az Alkotmány egyes paragrafusaira rákeresve (pl. Alkotmány 59. §-a személyes adatok védelméről, 61. §-a a véleménynyilvánítás szabadságáról és a közérdekű adatok megismerhetőségéről stb.) képet kaphatunk arról, hogy hány ilyen tárgyú ügy van folyamatban az Alkotmánybíróság előtt.

Az egyes indítványoknál, ahol a benyújtó közszereplő vagy valamely állami szerv, az indítványozó személyét is megismerhetjük.


Örülünk az Alkotmánybíróság lépésének, ami előremutató az információszabadság érvényesülése szempontjából. Sajnáljuk azonban, hogy a testület még mindig nem teremt olyan nyilvánosságot a munkájának, amit mi szeretnék, és amelynek a minimumát az jelentené, amit dr. Holló András, az Alkotmánybíróság elleni perünk folyamán tett nyilatkozata alapján remélhettünk.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Semmisítse meg az Alkotmánybíróság az információszabadságot korlátozó szabályokat!

Ombudsmanhoz fordult a TASZ, a K-Monitor és a TI Magyarország az információszabadság korlátozása miatt.

Pert nyert a TASZ a Médiahatóság ellen

Szalai Annamária levelét megírta, a nyilvánossággal azonban annak tartalmát már nem kívánta megosztani. A Fővárosi Törvényszék ma hozott ítéletében kötelezte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot (NMHH) az elnök asszony által Thomas O. Melia részére a magyar médiaszabályozásról szóló tájékoztatást és jogértelmezést tartalmazó levelének a kiadására.

Elhibázott törvényjavaslat a jogalkotásban való társadalmi részvételről, avagy hogyan gyengül a korrupció elleni intézményrendszer?

A Kormány a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Parlamentben. A Javaslat nem teremti meg a jogalkotásban való állampolgári közreműködés és véleménynyilvánítás hatékony rendszerét, de hatályon kívül helyezné a lobbitevékenységről szóló törvényt. Ez a lépés növeli a korrupció esélyét, mert a közhatalmi döntéshozatal átláthatatlanságát eredményezi.