Újítás az AB honlapján

Lehetőség nyílt az Alkotmánybíróság honlapján a benyújtott indítványok bizonyos fokú megismerésére. A TASZ üdvözli az AB lépését.

Az Alkotmánybíróság honlapján újításként lehetővé tette, hogy a benyújtott, még el nem bírált indítványok meghatározott szempontok alapján böngészhetőek legyenek.


Megtudhatjuk, hogy az indítvány mikor került a testület elé, megismerhetjük továbbá az indítvány tárgyát, valamint azt, hogy az indítvány mely jogszabályokat, ill. az Alkotmány mely rendelkezéseit érinti. Ez utóbbi segítségével, az Alkotmány egyes paragrafusaira rákeresve (pl. Alkotmány 59. §-a személyes adatok védelméről, 61. §-a a véleménynyilvánítás szabadságáról és a közérdekű adatok megismerhetőségéről stb.) képet kaphatunk arról, hogy hány ilyen tárgyú ügy van folyamatban az Alkotmánybíróság előtt.

Az egyes indítványoknál, ahol a benyújtó közszereplő vagy valamely állami szerv, az indítványozó személyét is megismerhetjük.


Örülünk az Alkotmánybíróság lépésének, ami előremutató az információszabadság érvényesülése szempontjából. Sajnáljuk azonban, hogy a testület még mindig nem teremt olyan nyilvánosságot a munkájának, amit mi szeretnék, és amelynek a minimumát az jelentené, amit dr. Holló András, az Alkotmánybíróság elleni perünk folyamán tett nyilatkozata alapján remélhettünk.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Újra napirenden az új jogalkotási törvény

Még 2004 márciusában bocsátották részletes vitára a Parlamentben az új jogalkotási törvényjavaslatot. Alig több mint egy év kellett ahhoz, hogy a részletes vitát valóban megkezdje a Tisztelt Ház.

A szabadságjogok és a költségvetés

A TASZ számára axióma: a klasszikus szabadságjogok érvényesülése a nemzetgazdaság adta kereteken belül minden máshoz képest elsőbbséget kell, hogy élvezzen. A nyugati világban az államok elköteleződnek az alapjogok védelmének eszméje mellett, ebből pedig az következik, hogy nemcsak elismerik az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, hanem azok tiszteletben tartása és védelme az elsőrendű kötelességük. Minden kormányzati intézkedésnek vagy ezen elsőrendű kötelességet kell szolgálnia, vagy pedig az egyéb célú kormányzati intézkedések ezen kötelezettség adta kereteken belül, ezek teljesítését követően elfogadhatók. A kormányzás mikéntjének megválasztásában a kormányzatnak nagy szabadsága van, úgy azonban nem kormányozhat, hogy azzal az alapvető jogokat megsérti vagy nem tesz megfelelő intézkedéseket az alapvető jogok védelme, érvényesülésük előmozdítása érdekében.

Levél Áder Jánosnak. Küldjön Ön is!

A TASZ felhívja a köztársasági elnököt, hogy vétózza meg az információszabadságot sértő törvénymódosítást!