Uniós szabályokat sért a sávolyi beruházás állami támogatása?

Könnyen elképzelhető, hogy az Európai Unió alapszerződésébe ütközik a sávolyi Moto GP pálya megépítéshez nyújtott 74,7 millió eurós támogatás. A K-Monitor Független Korrupciófigyelő Iroda és a TASZ Joaquin Almunia versenypolitikai biztosnak írt levélben kéri, hogy vizsgálja meg a Bizottság az állami támogatás összeegyeztethetőségét a közösségi támogatási szabályokkal.

Versenypolitikai Főigazgatóság
Joaquín Almunia versenypolitikai biztos

Tisztelt Biztos úr!

A K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Társaság a Szabadságjogokért a Magyar Köztársaság Kormánya által a 1179/2009. (X. 26.) Korm. Határozat a) és b) pontjai alapján biztosított állami támogatás ügyében fordul Önhöz. Úgy véljük, hogy az Európai Közösségi jog versenyjogi szabályozásának nem felel meg ez a finanszírozási megoldás, különös tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkére (az EKSz. korábbi 87. cikke), kérjük, hogy szíveskedjen ez ügyben vizsgálatot indítani.

A Magyar Köztársaság Kormánya 2009. október 26. napján hozott határozatában arra utasította az állam kizárólagos tulajdonában álló Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-t, hogy a Sávoly Motorcentrum Kft. részére legfeljebb 25 éves lejáratú, legfeljebb 15,3 milliárd forint összegű beruházási kölcsönt nyújtson. Emellett a Kormány határozatában 74,7 millió euró költségvetési támogatás odaítéléséről is döntött a cég által megvalósítandó projekt részére. Félő, hogy az állami támogatás és hitel mértéke nem áll arányban a bevételekkel, az esetleges nyereségből történő közvetlen részesedés pedig messze elmarad az állam által felvállalt kockázattól. A közvetlen támogatás mellett az állam vállalta a versenyrendezés jogdíjának fizetését is, melynek jelenleg évi 1,5 milliárd forintos összege jelentősen emelkedhet is a jövőben.

Álláspontunk szerint ez a 107. cikk szerinti állami támogatást jelenthet. A kedvezményezett vállalkozás a Sávoly Motorcentrum Kft., más jogi személy ilyen összegű kölcsönt és költségvetési támogatást nem kap. A támogatás állami forrásból származik a Magyar Fejlesztési Bank 100%-ban állami tulajdonban van, forrásai állami források. A támogatás, a beruházási kölcsön és az ahhoz kapcsolódó költségvetési készfizető kezességvállalás olyan mértékű előnyszerzést jelent a kedvezményezettnek, amely elérésére saját erejéből a jelen finanszírozási viszonyok között nem lett volna képes. Az intézkedés közvetlenül kizárólag a kedvezményezett számára biztosít gazdasági előnyt. Más piaci szereplőket a gazdasági ágazaton belül nem kedvezményez.

Úgy véljük, hogy az ismertetett állami támogatás a belső piaccal összeegyeztethetetlen, és az kihathat a tagállamok közötti kereskedelmi kapcsolatokra, azaz sértheti az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkében foglaltakat. Kérjük, hogy szíveskedjék kivizsgálni a Közösségi jog esetleges megsértését.

Budapest, 2010. február 26.

K-Monitor Közhasznú Egyesület
Társaság a SzabadságjogokértA kiadmány hiteléért felel:

Léderer Sándor s.k.
K-Monitor Közhasznú Egyesület

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Sumákol a MÁK

Beperelte a Magyar Államkincstárt a TASZ jogi képviseletével a K-Monitor, mert az nem adta ki a jelöltek kampányköltéseiről készült számlaösszesítő adatlapokat. Az első tárgyalást a Fővárosi Törvényszék 2014. szeptember 24-re tűzte ki. Az ügyben a tavaly módosított információszabadság törvény és az Alkotmánybíróság is vizsgázik.

Szabadságjogi tanórák középiskolásoknak

A TASZ a Magyar Helsinki Bizottsággal és az Eötvös Károly Intézettel közösen olyan tanóra-mintákat készített a középiskolák számára, amelyek a demokratikus jogállamban legfontosabb szabadságjogok jelentőségével és e jogok gyakorlásával ismertetik meg a diákokat. A három jogvédő szervezet az alábbi óratervekkel ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a diákok a választójog, a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési jog és az információszabadság lényegével, tartalmával, alkalmazásukkal megismerkedve felelős és aktív állampolgárokká váljanak. Az óratervek anyaga szabadon felhasználható.

A kitüntetés még nem legitimál

A K-monitor és a TASZ levélben hívta fel az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) figyelmét, hogy Orbán Viktor a kormány dohányzás visszaszorításért tett lépéseiért való kitüntetése során a szervezet nagyvonalúan megfeledkezett arról, hogy ezek az intézkedések milyen alapjogsértéssel és korrupciós kockázattal járnak.