Uniós szabályokat sért a sávolyi beruházás állami támogatása?

Könnyen elképzelhető, hogy az Európai Unió alapszerződésébe ütközik a sávolyi Moto GP pálya megépítéshez nyújtott 74,7 millió eurós támogatás. A K-Monitor Független Korrupciófigyelő Iroda és a TASZ Joaquin Almunia versenypolitikai biztosnak írt levélben kéri, hogy vizsgálja meg a Bizottság az állami támogatás összeegyeztethetőségét a közösségi támogatási szabályokkal.

Versenypolitikai Főigazgatóság
Joaquín Almunia versenypolitikai biztos

Tisztelt Biztos úr!

A K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Társaság a Szabadságjogokért a Magyar Köztársaság Kormánya által a 1179/2009. (X. 26.) Korm. Határozat a) és b) pontjai alapján biztosított állami támogatás ügyében fordul Önhöz. Úgy véljük, hogy az Európai Közösségi jog versenyjogi szabályozásának nem felel meg ez a finanszírozási megoldás, különös tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkére (az EKSz. korábbi 87. cikke), kérjük, hogy szíveskedjen ez ügyben vizsgálatot indítani.

A Magyar Köztársaság Kormánya 2009. október 26. napján hozott határozatában arra utasította az állam kizárólagos tulajdonában álló Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-t, hogy a Sávoly Motorcentrum Kft. részére legfeljebb 25 éves lejáratú, legfeljebb 15,3 milliárd forint összegű beruházási kölcsönt nyújtson. Emellett a Kormány határozatában 74,7 millió euró költségvetési támogatás odaítéléséről is döntött a cég által megvalósítandó projekt részére. Félő, hogy az állami támogatás és hitel mértéke nem áll arányban a bevételekkel, az esetleges nyereségből történő közvetlen részesedés pedig messze elmarad az állam által felvállalt kockázattól. A közvetlen támogatás mellett az állam vállalta a versenyrendezés jogdíjának fizetését is, melynek jelenleg évi 1,5 milliárd forintos összege jelentősen emelkedhet is a jövőben.

Álláspontunk szerint ez a 107. cikk szerinti állami támogatást jelenthet. A kedvezményezett vállalkozás a Sávoly Motorcentrum Kft., más jogi személy ilyen összegű kölcsönt és költségvetési támogatást nem kap. A támogatás állami forrásból származik a Magyar Fejlesztési Bank 100%-ban állami tulajdonban van, forrásai állami források. A támogatás, a beruházási kölcsön és az ahhoz kapcsolódó költségvetési készfizető kezességvállalás olyan mértékű előnyszerzést jelent a kedvezményezettnek, amely elérésére saját erejéből a jelen finanszírozási viszonyok között nem lett volna képes. Az intézkedés közvetlenül kizárólag a kedvezményezett számára biztosít gazdasági előnyt. Más piaci szereplőket a gazdasági ágazaton belül nem kedvezményez.

Úgy véljük, hogy az ismertetett állami támogatás a belső piaccal összeegyeztethetetlen, és az kihathat a tagállamok közötti kereskedelmi kapcsolatokra, azaz sértheti az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkében foglaltakat. Kérjük, hogy szíveskedjék kivizsgálni a Közösségi jog esetleges megsértését.

Budapest, 2010. február 26.

K-Monitor Közhasznú Egyesület
Társaság a SzabadságjogokértA kiadmány hiteléért felel:

Léderer Sándor s.k.
K-Monitor Közhasznú Egyesület

Megosztás

Kapcsolódó hírek

TASZ-vélemény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló T/10831. törvényjavaslatról

Újabb törvényjavaslatot nyújtottak be a Parlamentbe az állami tulajdonú gazdasági társaságok működésének átláthatóságának növelése érdekében. A javaslat bevezetne örömteli intézkedéseket, azonban több, célszerűtlennek tűnő megoldást is tartalmaz. Olvassa el a TASZ álláspontját!

MVM – átláthatóság 2:0

A bíróság szerdai döntésének értelmében a Vértesi Erőmű Zrt. nem köteles kiadni Bodoky Tamás újságíró kérésére a Vértesi Erőmű 2009 tavaszán indított kártérítési pereit és büntető feljelentését megalapozó, a System Consulting Zrt. privatizációs és áramvásárlási ügyében lezajlott belső vizsgálat során született dokumentumokat, és a belső vizsgálat költségével kapcsolatos adatokat.

Elhibázott törvényjavaslat a jogalkotásban való társadalmi részvételről, avagy hogyan gyengül a korrupció elleni intézményrendszer?

A Kormány a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Parlamentben. A Javaslat nem teremti meg a jogalkotásban való állampolgári közreműködés és véleménynyilvánítás hatékony rendszerét, de hatályon kívül helyezné a lobbitevékenységről szóló törvényt. Ez a lépés növeli a korrupció esélyét, mert a közhatalmi döntéshozatal átláthatatlanságát eredményezi.