A gyermekek és pedagógusok jogait sértő Pedagógus Etikai Kódex elleni tiltakozást segíti a TASZ

A Nemzeti Pedagógus Kar a szinte minden pedagógusra nézve kötelező Etikai Kódex tervezetéről várja a pedagógusok véleményét. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) álláspontja szerint a Kódex végleges tervezete súlyosan jogsértő. Álláspontunk, módosítási javaslataink elküldésével pedagógusként Ön is tiltakozhat az ellen, hogy a Kódex jogsértő tartalommal szülessen meg!

Miért jogsértő és alkotmányellenes a Kódex?

A Kar a Kódex segítségével törvényes felhatalmazás nélkül korlátozná a pedagógusok által nevelt gyermekek, tanulók jogait, és kiüresítené a pedagógusok lelkiismereti szabadságát, véleménynyilvánítási szabadságát, magánélethez való jogát, és szabad munkavállaláshoz való jogát is. A kódextervezet ráadásul betarthatatlan, homályos, egymásnak ellentmondó kötelezettségeket helyez pedagógusokra, és ezzel sérti a jogbiztonság alapvető alkotmányos követelményeit. A Kódex betartását nem önként vállalták a pedagógusok, hanem rájuk kényszerítik – ezért nem korlátozhat jogokat tetszés szerint, csak a törvényes keretek között, indokoltan korlátozhatja a pedagógusok jogait.

Ha Ön pedagógus, és egyetért velünk, hallassa a hangját!

A TASZ megkér minden pedagógust, aki azonosulni tud a TASZ álláspontjával, hogy okt. 4. vasárnapig küldje el azt a nemzetipedkar@nemzetipedkar.hu email címre, és CC-zze a tasz@tasz.hu címre. Az álláspont a benyújtásra alkalmas formátumban letölthető innen. Görgessen lejjebb minta-kísérőlevelekhez, hogy azzal se kelljen dolgoznia!

Milyen egy jó Etikai Kódex? Ahhoz képest milyen ez a tervezet?

Létezhet legitim, jogszerű tartalmú Pedagógiai Etikai Kódex is. A Kódex feladata a pedagógusok segítése lenne: szakmailag megalapozott, konkrét iránymutatást adhatna a pedagógusoknak törvényes kötelezettségeik betartására a nap mint nap őket érő nehéz helyzetek közepette. Erre azonban a kódextervezet alkalmatlan. A jelenlegi tervezet csupán elvárja a pedagógusoktól az etikus viselkedést. A tág, homályos elvárások nem adnak támpontot valódi kihívások kezeléséhez, miközben felhatalmazás nélküli jogkorlátozásokra adnak lehetőséget.

Kit érint a Kódex?

A Kódex betartása kötelező lesz minden állami fenntartású iskolában oktató pedagógusnak. Sőt: a Kódex alapelvei alapján kell a magániskoláknak is megalkotni saját etikai kódexüket. Nincs tehát kibúvó a Kódex önmagukban is jogsértő alapelvei alól.

Hogyan zajlik a kódextervezet véleményezése?

A Nemzeti Pedagógus Kar az általa véglegesnek tekintett kódextervezet véleményezése során 2015. október 4-éig "szövegszerű, konkrét, adott ponthoz kapcsolódó javaslatokat" vár a pedagógustársadalomtól, emailben. A TASZ álláspontja szerint azonban a tervezet súlyos, az egész Kódexet átfogó, jogsértő szemléletet alkalmaz. Ezért a pusztán kozmetikázó javaslatokra, a szövegezés részletkérdéseire szűkíteni a véleményezési folyamatot súlyos hiba, ami tovább veszélyezteti az érintett gyermekek, pedagógusok jogait. Ideiglenes megoldásként a TASZ szövegszerű, konkrét javaslata, hogy a tervezetből egyszerűen töröljék az összes, a TASZ álláspontjában tételesen megnevezett jogsértő alapelvet, szabályt – akkor is, ha nem sok marad utánuk.

Ha pedagógusként tiltakozna, használja az alábbi kísérőlevek valamelyikét!

"Tisztelt Nemzeti Pedagógus Kar!

A Kar tagjaként élek véleményezési jogommal a Pedagógus Etikai Kódex végleges tervezetének véleményezése során. Álláspontomat, szövegszerű javaslataimat a mellékelt dokumentum tartalmazza.

Üdvözlettel,

[az Ön neve]"

És ha nem vagyok a Kar tagja, véleményezhetek?

Ha Ön pedagógus, ettől még lehet, hogy nem jogosult véleményezni az Önre nézve is kötelező Kódex tervezetét – például ha Ön a KLIK által fenntartott iskolában tanít, de nem közalkalmazottként; vagy ha magániskolában, vagy egyetemi gyakorlóiskolában tanít. Javasoljuk, hogy ebben az esetben is fejezze ki tiltakozását, és küldje meg az álláspontot a fenti két címre! Kísérőlevél:

"Tisztelt Nemzeti Pedagógus Kar!

A Kar megalkotja a Pedagógus Etikai Kódexet, amely alapelveiben engem is kötelez. Ezért úgy vélem, a Kar csak akkor jár el tisztességesen, és várhatja el tőlem a Kódex alapelveinek betartását, ha figyelembe veszi az én véleményemet is a Pedagógus Etikai Kódex végleges tervezetének véleményezése során. Álláspontomat, szövegszerű javaslataimat a mellékelt dokumentum tartalmazza.

Üdvözlettel,

[az Ön neve]"

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A szabadságjogok és a költségvetés

A TASZ számára axióma: a klasszikus szabadságjogok érvényesülése a nemzetgazdaság adta kereteken belül minden máshoz képest elsőbbséget kell, hogy élvezzen. A nyugati világban az államok elköteleződnek az alapjogok védelmének eszméje mellett, ebből pedig az következik, hogy nemcsak elismerik az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, hanem azok tiszteletben tartása és védelme az elsőrendű kötelességük. Minden kormányzati intézkedésnek vagy ezen elsőrendű kötelességet kell szolgálnia, vagy pedig az egyéb célú kormányzati intézkedések ezen kötelezettség adta kereteken belül, ezek teljesítését követően elfogadhatók. A kormányzás mikéntjének megválasztásában a kormányzatnak nagy szabadsága van, úgy azonban nem kormányozhat, hogy azzal az alapvető jogokat megsérti vagy nem tesz megfelelő intézkedéseket az alapvető jogok védelme, érvényesülésük előmozdítása érdekében.

Szűkülnek az érettségi jelentkezési lehetőségek mindössze 24 nappal a jelentkezési határidő előtt

Az érettségi szabályozás 1997 óta egészen 2016. január 22-éig biztosította, hogy a kéttannyelvű és a nemzetiségi nyelven is oktató középiskolák minden tanulója idegen nyelven illetve nemzetiségi nyelven tehessen érettségi vizsgát. Ez a lehetőség azokra is vonatkozott, akik az iskola tanulójaként nem vettek részt az idegennyelvű vagy nemzetiségi oktatásban. A Kormány azonban idén január 23-ától egy rendeletmódosítással eltörölte az utóbbi tanulók számára rendelkezésre álló lehetőséget – nem felmenő rendszerben, hanem azonnali hatállyal, még a február 15-ei érettségi jelentkezési határidő előtt. Tanulók százai maradhatnak hoppon, akik éveken keresztül az idegen vagy nemzetiségi nyelvű érettségi készültek. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ezért azombudsmanhoz és az oktatási jogok biztosához fordult.

A magyar iskolák a szülőket is gyermekként kezelik

A hazai iskolarendszer kevés döntést ad a szülők kezébe a hiányzások esetére. Korábban is nehezményeztük, hogy a jogszabály szabad kezet ad az iskolai házirendek szabályozásához, így teljesen önkényes, hogy melyik az iskola mit és hányszor fogad el igazolásnak. A gyerekorvosok most nyilvánosságra hozott véleménye az ő szempontjukból is megerősíti álláspontunkat, hogy nagyobb teret kellene kapni a szülői igazolásnak.